Tanulságok József történetéből #1

József az egyik legismertebb ószövetségi szereplő, akinek az élete sok párhuzamot mutat Jézus Krisztussal is. Ebben a blogbejegyzésben az 1Móz 37-39. fejezetei alapján próbálunk megfogalmazni öt konkrét tanulságot, mely a mi hitéletünkre is hatással lehet.

József és Potifár felesége

József és Potifár felesége

1. A mennyei Atyával való szoros kapcsolatunk nem mindenkinek fog tetszeni (1Móz 37:1-5). József és az apja között szoros és bensőséges kapcsolat volt. Olyan kapcsolat, melyet a testvérei nem mondhattak magukénak. Ezért féltékenységükben megharagudtak Józsefre és meggyűlölték őt. Ha szoros és személyes kapcsolatban vagyunk Istennel, az sem a világnak, sem az áltestvéreknek nem fog tetszeni, és hasonló reakciókra számíthatunk, mint amelyekkel József szembesült.

2. Ha távol tartjuk magunkat a testvéri közösségtől, egyszer csak azt fogjuk észre venni, hogy egyedül maradtunk (1Móz 37:13-17). József nem végezte együtt a nyáj őrzésének és legeltetésének munkáját a testvéreivel. Amikor a keresésükre indult, épp ezért nem találta meg őket. Csak azt tudta, hol volt az utolsó táborhelyük, de mivel nem volt velük együtt, ezért nem tudta, merre indultak tovább. Ugyanígy működik a gyülekezeti közösség és Isten munkája is. Ha távol tartjuk magunkat tőle, egyszer csak azt vesszük észre, hogy az Úr munkája tovább haladt, mi pedig egyedül maradtunk.

3. Isten minden nehézségben velünk van (1Móz 39:2). Józsefet kútba dobták, majd utazó kereskedőknek adták el, végül pedig Egyiptomba került rabszolgaként, és még a börtönt is megjárta. Mégis ezt írja róla a Biblia: “De az Úr Józseffel volt” (1Móz 39:2, vö. 1Móz 39:21). Bármilyen nehézséggel kelljen is szembenéznünk, biztosak lehetünk abban, hogy Isten velünk van. Erre tesz nekünk ígéretet az Ószövetség és az Újszövetség egyaránt:

  • “Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy” (Zsolt 23:4).
  • “…és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig” (Mt 28:20).

4. Az Istennel való kapcsolatom mások számára is áldást eredményez (1Móz 39:5). József kapcsolatban volt Istennel, hiszen álmokat kapott tőle, melyek később beteljesedtek. Ezen kívül törekedett arra is, hogy engedelmeskedjen az Úrnak, és semmi olyat na kövessen el, ami ellentétes lenne az akaratával. Ez a szoros kapcsolat pedig nyilvánvaló volt mások előtt is, és áldást jelentett a környezetének is. Ha mi is személyes kapcsolatban vagyunk Istennel, engedelmeskedünk neki és a kapcsolatunkat ápoljuk vele (bibliaolvasás, imádság, gyülekezet, szolgálat), akkor áldássá leszünk a környezetünknek, és általunk megismerhetik őt (Mt 5:16).

5. Az engedelmességnek ára van (1Móz 39:9). József nem engedett a kísértésnek, mely Potifár felesége részéről érkezett. Nem volt hajlandó bűnt elkövetni Isten ellen, hanem kitartott az iránta való engedelmességben. Ennek “áldása” pedig az lett, hogy börtönbe került. Ha Istennek engedelmeskedünk, akkor időnként mi is szembesülni fogunk majd azzal, hogy emberileg nézve nehéz helyzetbe kerülünk. De életünk forgatókönyvét az Úr írja, ezért nem kell tartanunk attól, hogy a pillanatnyi negatív fordulatok hatással lesznek a boldog befejezésre. A mi dolgunk, hogy engedelmeskedjünk Istennek, bármi is legyen az ára.

Reklámok

Tanulságok József történetéből #1 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás

Hozzászólások lezárva.