Tanulságok József történetéből #3

Még néhány fejezeten keresztül figyelemmel kísérhetjük József történetét, így a mai napon ismét elmélkedhetünk az ő életével kapcsolatos tanulságokon. Mindezt ma az 1Móz 42:1-45:15 igeszakasz alapján tesszük meg.

József és Potifár felesége

József és Potifár felesége

1. Ne hozzunk elhamarkodottan döntéseket. “Amint meglátá József az ő bátyjait, megismeré őket, de idegennek mutatá magát hozzájuk” (1Móz 42:7). Érzelmileg rendkívül felkavaró lehetett Józsefnek az, hogy hosszú évekkel később ismét találkozott testvéreivel — azokkal, akik féltékenyek voltak rá, gyűlölték őt, kútba dobták, és akik miatt Egyiptomba került. Első indulatai alapján valószínűleg olyan dolgokat tett volna, melyeket később megbán. Azonban igyekezett higgadt maradni, és megfontoltan cselekedni. Ezt írja a Biblia: “Annak okáért fogságban tartá őket harmadnapig. Harmadnap pedig monda nekik József…” (1Móz 42:17-18). Három napot várt, mielőtt bármit is mondott vagy tett volna. Átgondolta, hogy mit tegyen, és nem elhamarkodottan, első felindulása alapján cselekedett.

2. Isten ígéretei mindig beteljesednek. “József pedig az ország kormányzója vala, és ő árulja vala a gabonát a föld minden népének. Eljutának azért a József bátyjai, és arccal a földre borulának őelőtte… És megemlékezék József az álmokról, amelyeket azok felől álmodott vala” (1Móz 42:6, 9). József évekkel korábban álmodott arról, hogy a testvérei meghajolnak előtte és tisztelni fogják őt. Ezen ígéret beteljesedésére sok-sok időt kellett várnia, de végül megvalósult. Amit Isten megígér és kijelent, az mindig meg is történik — még akkor is, ha az időzítése nem olyan, mint amilyenre mi számítunk.

3. Lássuk meg Istent a körülményeink mögött is. József testvérei a haza vezető úton észreveszik, hogy a zsákjukban benne van a pénzük, és felteszik a kérdést: “Micsoda ez, amit Isten cselekedett velünk?” (1Móz 42:28). Nem a véletlenben hisznek, hanem Istenben, aki sokszor számunkra fel nem fogható módon cselekszik. De valójában ő az, aki a történések mögött felfedezhető. Ezt erősítik meg József egyiptomi szolgájának a szavai is: “Legyetek békén, ne féljetek! A ti Istenetek és a ti atyátok Istene adta nektek azt a kincset zsákjaitokba” (1Móz 43:23).

4. Az Istennel való kapcsolat többet ér az emberi protekciónál. Jákób ezzel az áldással bocsátja el gyermekeit másodszor is Egyiptomba: “A mindenható Isten [héb. El Shaddáj] pedig engedje, hogy kedvet találjatok annál a férfiúnál” (1Móz 43:14). Az Istennel való kapcsolat többet ér bármilyen emberi protekciónál vagy közbenjárásnál. Ha Istenben bízunk, ő fogja az előttünk álló utat egyengetni: “Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodjál! Minden te utaidban megismered őt; akkor ő igazgatja a te utaidat” (Péld 3:5-6).

5. Isten a rosszat is jóra tudja fordítani. Amikor József felfedte kilétét testvérei előtt, így szólt hozzájuk: “És most ne bánkódjatok és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok; mert a ti megmaradástokért küldött el engem Isten tielőttetek” (1Móz 45:5). József még élete legnagyobb tragédiájában is meglátta Isten tervét és munkáját. Felismerte, hogy az a rossz, ami vele történt, egy nagyobb jó érdekében történt: “Az Isten küldött el engem tielőttetek, hogy műveljem a ti megmaradásotokat e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Nem ti küldöttetek azért engem ide, hanem az Isten…” (1Móz 45:7-8). Saját életünkben is jó megtanulnunk, hogy elhiggyük Pál apostol szavait: “Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van” (Róm 8:28).

Reklámok

Tanulságok József történetéből #3 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás

Hozzászólások lezárva.