9+1 ok arra, hogy Istenben bízzunk

Jób könyve szomorú igazságot fogalmaz meg az emberi életünkkel kapcsolatban: “…nyomorúságra születik az ember…” (Jób 5:7). A következő vers azonban felhívja a figyelmünket arra, hogy mi lehet a megoldás, és hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet még így, nyomorúságokkal teljesen is az életünkből: “Azért én a mindenhatóhoz folyamodnám, az Istenre bíznám ügyemet” (Jób 5:8). Mivel a mindennapjaink tele vannak nehézségekkel, nyomorúsággal és szenvedéssel, a legjobb, amit tehetünk, hogy Istenhez jövünk, és rá bízzuk az életünket. De mi az oka annak, hogy bízhatunk benne?

. . .

. . .

Jób könyvének ötödik fejezete — a teljesség igénye nélkül — megfogalmaz kilenc okot, ami miatt az életünket bátran rábízhatjuk az Úrra. A hetedik fejezet pedig plusz egyet közöl, ami mind közül talán a legnyomósabb érv, hogy Istennel éljük az életünket. Lássuk, hogy mik ezek…

1. “…nagy, végére mehetetlen dolgokat művel, és csodákat, amiknek száma sincsen” (Jób 5:9). Bízhatunk benne, mert Isten csodát tesz az életünkben. A legnagyobb csoda pedig az, hogy Fia, Jézus Krisztus kereszthalála által új esélyt adott nekünk az életre!

2. “…esőt ad a földnek…” (Jób 5:10). Bízhatunk benne, mert Isten az, aki még a leghétköznapibb természeti jelenségek mögött is meghúzódik. Nem a természet élettelen folyamatai, hanem a szerető Teremtőnk az, aki gondoskodik rólunk, és mindent megad számunkra, ami az élethez szükséges.

3. “…az alázatosakat felmagasztalja…” (Jób 5:11). Bízhatunk benne, mert Istennél nem nyomor és romlás vár ránk, hanem felmagasztalás. Istennek jó terve van az életünkre, melyet akkor tud megvalósítani, ha bízunk benne.

4. “…a gyászolókat szabadulással vidámítja…” (Jób 5:11). Bízhatunk benne, mert Istennek válasza és megoldása van életünk legnagyobb problémáira is.

5. “megszabadítja… a szegényt…” (Jób 5:15). Bízhatunk benne, mert Istennek gondja van a nélkülözőre, “hogy legyen reménysége a szegénynek” (Jób 5:16). Isten tisztában van vele, hogy mit nélkülözünk, mi az, amire valóban szükségünk van, és kegyelme gazdagsága folytán megadja mindazt, ami a tervével egyezik.

6. “Hat bajodból megszabadít és a hetedikben sem illet veszedelem téged” (Jób 5:19). Bízhatunk Istenben, mert nála folyamatosan számíthatunk a szabadulásra. Életünkkel kapcsolatban nem egyszeri és megismételhetetlen módon cselekszik, hanem folyamatosan vezet minket, hogy egyre inkább átélhessük a vele való kapcsolatból fakadó szabadságot.

7. “…megment téged a haláltól…” (Jób 5:20). Bízhatunk benne, mert csak Isten a biztos reménység számunkra a halálon és a síron túl. Tőle még a halál sem képes elválasztani minket, ha az életünket neki adjuk. Ha viszont magunkban bízunk, testi halálunkkal mindent elveszítünk, amiért éltünk.

8. “…a te magod megszaporodik…” (Jób 5:25). Bízhatunk benne, mert Isten növekedést akar adni nekünk. Az ő terve arra vonatkozik, hogy lelkileg fejlődjünk, növekedjünk, bizonyságot tudjunk tenni másoknak, és munkánk által mások is megismerjék őt. Így növekedni fog a helyi gyülekezet és a nagy, láthatatlan egyetemes egyház is.

9. “Érett korban térsz a koporsóba…” (Jób 5:26). Bízhatunk benne, mert Isten teljes és tartalmas életet akar adni nekünk. A célja nem az, hogy bármitől is megfosszon minket. Inkább az, hogy kijelölje az életutunkat, melyen járva a legtöbb örömöt tudjuk átélni.

9+1. “Micsoda az ember, hogy őt ily nagyra becsülöd, és hogy figyelmedet fordítod reá?” (Jób 7:17). Bízhatunk benne, mert Istennek fontosak vagyunk, ezért a lehető legcsodálatosabb tervet dolgozta ki az életünkre!

Reklámok

9+1 ok arra, hogy Istenben bízzunk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás

Hozzászólások lezárva.