3 kulcs a bölcsesség megszerzéséhez

E világ oktatási rendszere arra törekszik, hogy hasznos tudást adjon át, mely megkönnyíti a mindennapi életünket. Az élethez azonban nem csak lexikális tudásra, hanem gyakorlati bölcsességre is szükség van. Ezt szeretné átadni nekünk Isten, a Teremtőnk, aki tudja, mire van szükségünk ahhoz, hogy kiegyensúlyozott és boldog életet tudjunk élni. A 2017. évi kronologikus bibliaolvasó program mai igeszakasza (Jób 32-34) három kulcsot tár fel előttünk, melyek segítenek megszerezni az élethez szükséges bölcsességet.

wisdom

1. kulcs: Csendesedj el Isten előtt!

Jób könyvében e két igevers után következik be valódi fordulat: “Itt végződnek Jób beszédei” (Jób 31:40b), valamint: “Miután ez a három ember megszűnt vala felelni Jóbnak…” (Jób 32:1a). Amikor megszűnik az emberi okoskodás és elcsendesedünk az Úr előtt, akkor szólal meg az isteni bölcsesség.

Az Isten előtt való elcsendesedésről a jezsuita Mustó Péter így vall a Csendben születik az élet (L’Harmattan, Budapest, 2013., pp. 21-22.) című könyvében: “A színlelésnek, önmagunk ámításának a megtörésére a csend a legjobb eszköz… A csendben jobban megértjük önmagunkat és a világot. Azt, ami történt. Jobban megismerjük azt, ami van. Jobban, igazabbul. Hogy aztán megengedjük, hogy ami van, az lehessen is. Hogy majd szabadabbul tudjunk bánni vele. A csendben kozmetikázás nélkül mutatkozhat meg, ami bennünk van. Ami a csendben kinyilvánul, az hozzátartozik a világhoz. S nem csak az, amiről azt gondoljuk, hogy jó lenne, szükséges lenne. A csend nem valaminek a hiánya, hanem annak a lehetősége, ami megszülethet.”

2. kulcs: Támaszkodj a Szentlélekre!

Jób könyve második kulcsként ezt határozza meg: “Pedig a Lélek az az emberben és a Mindenható Lehelése, ami értelmet ad neki. Nem a nagyok a bölcsek, és nem a vének értik az ítéletet” (Jób 32:8-9). A bölcsesség forrása nem az emberi értelem, hanem a Szentlélek. Nem azok bölcsek, akik emberi mércével mérve értelmesek, okosak, képzettek, hanem azok, akiket a Szentlélek hat át, és akiknek szavain keresztül Isten Lelke nyilvánul meg. Ezért a bölcsesség megszerzéséhez elengedhetetlen, hogy a Szentlélekre tekintsünk, mint annak végső forrására, és rá támaszkodjunk, ne pedig a magunk eszére. Fogadjuk meg a Biblia bölcs tanácsait:

  • “Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből, a magad értelmére pedig ne támaszkodj” (Péld 3:5).
  • “Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel; azt mondja a Seregeknek Ura” (Zak 4:6b).

3. kulcs: Fogadd el Isten tekintélyét!

Az utolsó kulcs, melyet Jób könyve a mai szakaszban megemlít, ez: “Íme, ebben nincsen igazad — azt felelem neked –, mert nagyobb az Isten az embernél” (Jób 33:12). Az igazság és a bölcsesség megismerésére csak akkor jutunk el, ha tekintélynek nem önmagunkat, hanem Istent és az ő Igéjét fogadjuk el. Addig, míg nem engedjük az Igének, hogy kiigazítson minket, és nem fogadjuk el, amikor így szól hozzánk: “…ebben nincsen igazad…” — addig nem a bölcsesség befolyásol majd minket, hanem a büszkeség és a gőg. Amikor azonban engedjük Istennek, hogy kiigazítson minket és az igazságban vezessen, akkor arról teszünk bizonyságot, hogy a végső tekintély számunkra az Úr.

Reklámok

3 kulcs a bölcsesség megszerzéséhez bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás

Hozzászólások lezárva.