5 tipp a gyülekezet növekedése érdekében

Általában a keresztények és a gyülekezeti vezetők is szeretnék, hogy közösségük növekedjen. Ez igaz a láthatatlan egyház esetében is — a célunk az, hogy minél többen megismerjék Jézus Krisztust, és ez a számbeli növekedésben is láthatóvá váljon. E tekintetben egy véleményen vagyunk Istennel, mert ő is azt akarja, hogy népe növekedjen, gyarapodjon. A mai igeszakaszban (2Móz 1:1-4:17) öt tippet fogunk szemügyre venni, melyek segíthetnek, hogy a gyülekezet növekedjen.

church_growing

1. tipp: Fogadjuk el, hogy Isten növekedést akar adni!

Mózes második könyvében erről a következő gondolatot találjuk: “Izrael fiai pedig szaporák valának, szaporodának és sokasodának, és igen igen elhatalmazának, úgyhogy megtelék velük az ország” (2Móz 1:7). Isten népe növekedett, és jelenlétük egyre nyilvánvalóbb lett az egyiptomiak számára. Évszázadokkal később Isten már nem a zsidó nép, hanem az egyház növekedését munkálta, amint az Apostolok cselekedetei beszámol róla: “Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel” (ApCsel 2:47b).

A gyülekezetünk addig nem fog növekedni, amíg nem fogadjuk el, hogy Isten azt akarja, hogy növekedjen. Nem fogunk tenni a növekedése érdekében, amíg nem világos számunkra, hogy növekednie kell. Ha viszont elfogadjuk, hogy Isten azt akarja, hogy népe növekedjen, akkor aktívan tenni is fogunk ennek érdekében.

2. tipp: Tekintsünk úgy a nehézségekre, mint amik megtisztítanak és a növekedés útján vezetnek minket! 

“De minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább sokasodik és annál inkább terjeszkedik vala…” (2Móz 1:12). Bármilyen módon is üldözte, nyomorgatta és pusztította is a fáraó Izrael népét, annál inkább növekedett. Hasonló tendenciát láthatunk az Apostolok cselekedeteiben is, ahol az egyház növekedésnek indul a kitört üldözés következtében.

Ennek oka az, hogy az üldözés megtisztítja Isten népét és még elkötelezettebbé teszi őket. A konkoly ott nő a búzával együtt, amíg békések a körülmények, és gátolja az egészséges vetés növekedését. De amikor üldözés támad, azok, akik nem köteleződtek el Isten mellett, kihullanak, és távoznak a gyülekezetből. A közösség megtisztul, mint az ötvös tüzében az arany, és elkötelezetten tud küldetésére, a misszióra koncentrálni. Tekintsünk hát úgy a nehézségekre, mint amik nem gátolnak a munka végzésében, hanem mint eszközökre Isten kezében, mely által megtisztít és elkötelez minket önmaga és ügye mellett.

3. tipp: Egyéni és közösségi életünk alapja legyen az istenfélelem!

“De a bábák félék az Istent… Annak okáért jól tőn Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodék és igen elhatalmasodék” (2Móz 1:17, 20). A bábák azt a parancsot kapták a fáraótól, hogy minden zsidó fiúgyermeket öljenek meg. Ők azonban inkább Istennek engedelmeskedtek, mint a fáraó utasításának, és életben hagyták a fiúkat is. Így Izrael népe tovább növekedett.

A gyülekezetet Isten akkor fogja szaporítani, ha abban egészséges a légkör. Az egészséges légkört pedig az engedelmesség és istenfélelem jellemzi. Az engedetlenség és Istennel szembeni makacsság azonban olyan légkört teremt, amelyben nem következhet be egészséges növekedés. Isten először megtisztítja az “inkubátort”, és utána helyezi bele a “csecsemőt”.

4. tipp: Kitartóan könyörögjünk ébredésért!

“Izrael fiai pedig fohászkodnak vala…, és kiáltnak vala, és feljuta a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. És meghallá Isten az ő fohászkodásukat… És megtekinté Isten az Izrael fiait, és gondja vala rájuk Istennek” (2Móz 2:23-25). A zsidó nép együtt kiáltott Istenhez és tőle várták a segítséget. Isten pedig meghallgatta őket, és egy olyan vezetőt támasztott, aki által megalázta Egyiptom bálványisteneit, és kivezette népét a szolgaságból.

A gyülekezet növekedése ugyanígy ott kezdődik, hogy Istenhez kiáltunk — ébredésért, megújulásért, a misszió iránti elköteleződésért. Egyénileg is, és gyülekezeti közösségként együtt is rendszeresen imádkozzunk azért, hogy a közösség növekedhessen új megtérőkkel.

5. tipp: Legyünk egységben, közösségben, végezzük így a gyülekezet munkáját!

A kivonulás egyik lényeges előzményeként a következőket olvashatjuk: “Menj el és gyűjtsd egybe az Izrael véneit… És ha hallgatnak szavadra, akkor elmégy te és az Izrael vénei Egyiptom királyához…” (2Móz 3:16, 18). A küldetés sikere érdekében a népnek és a vezetőknek egységben kellett lenniük. Isten csak oda küld áldást, ahol népét az egység jellemzi (vö. Zsolt 133).

A gyülekezet növekedése érdekében is meg kell élnünk a Lélek egységét (Ef 4:3). Ha egységben vagyunk, akkor a bizonyságtételünk hiteles lesz Jézus Krisztusról (Jn 17:21). Ha viszont nem éljük meg az egységet, akkor a szavainkkal hiába beszélünk róla, annak nem lesz foganatja a hitetlenek életében.

Íme az öt tipp, mely jó alapul szolgál egy egészséges, növekvő gyülekezet életében:

  1. Értsünk egyet Istennel!
  2. Tisztuljunk meg a nehézségek által!
  3. Éljünk istenfélelemben és engedelmességben!
  4. Kitartóan könyörögjünk ébredésért!
  5. Legyünk egységben!
Reklámok

5 tipp a gyülekezet növekedése érdekében bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás, gyülekezetvezetés

Hozzászólások lezárva.