6 döntés, mely Isten szolgálatához szükséges

Ha megfogalmazódik a vágy a szívünkben, hogy Istent akarjuk szolgálni, néhány további lépésre van szükségünk annak érdekében, hogy az elvégzett munkánk Istennek tetsző legyen. A mai igeszakasz egyik fejezete (2Móz 29) bepillantást enged abba a szertartásba, mellyel szolgálatba állították Áront és fiait Izrael első papjaiként. A történetből levonható tanulságok — főleg ha újszövetségi kontextusba helyezzük őket — segítenek nekünk is abban, hogy Istennek tetsző módon végezhessük a szolgálatunkat. Annál is inkább, hiszen az Újszövetség bizonyságtétele alapján Isten minket is papoknak tekint: “Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Pt 2:9).

6dontes

Itt láthatunk tehát hat olyan döntést, melynek meg kell fogalmazódnia a szívünkben, hogy Istennek hűséges szolgái lehessünk:

1. Foglaljuk el helyünket Isten és népe közelében! “Áront pedig, és az ő fiait állítsd a gyülekezet sátorának ajtaja elé…” (2Móz 29:4a). Ott kell elfoglalnunk a helyünket, ahol Istenhez és a népéhez is egyaránt közel lehetünk. Szolgálatunk végzésével — bármilyen területre is terjedjen az ki — az a feladatunk, hogy másoknak segítsünk közelebb kerülni Istenhez. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha kellően közel vagyunk Istenhez is (hogy tudjuk, milyen iránybí kell törekednünk) és a népéhez is (hogy tudjuk, kik vannak ránk bízva, akiket szolgálnunk kell).

2. Engedjük Istennek, hogy rendszeresen megtisztítson minket! “…és mosd meg őket vízzel” (2Móz 29:4b). Áronnak és fiainak papi beiktatása során teljesen meg kellett mosdaniuk. Később pedig, minden alkalommal, mielőtt szolgálatukat elkezdték volna, kezeiket és lábaikat kellett megmosniuk (2Móz 30:20-21). E történet nagyon emlékeztet az utolsó vacsora egyik jelenetére (Jn 13), amikor Jézus megmosta a tanítványok lábát. Azt mondta nekik, hogy ők már tiszták, mert teljesen megfürödtek. Csak arra van szükségük, hogy a lábukat mossák meg.

Mi ennek a jelentősége? Amikor elkezdjük Istent szolgálni, teljesen meg kell tisztulnunk — ez a megtisztulás az Igéje által történik: “Ti már tiszták vagytok ama beszéd által, amelyet szóltam nektek” (Jn 15:3). Azonban továbbra is a világban járunk, így a lábunk beszennyeződik. Ezt pedig rendszeresen, naponként meg kell mosnunk annak érdekében, hogy Isten előtt tiszta szolgálatot végezhessünk.

3. Öltözzük magunkra az új, Istentől való identitásunkat! “És vedd a ruhákat, és öltöztesd fel Áront” (2Móz 29:5-6). Amikor szolgálatba lettek iktatva, régi ruháikat levették, és újat öltöttek magukra. Az új viselet kifejezte azt, hogy milyen munkát végeznek, és magukat és másokat is hivatásukra emlékeztetett. Isten arra hív minket, hogy mi is felöltözzük új egyéniségünket, melyről Pál apostol így ír: “…öltsétek fel az Úr Jézus Krisztust…” (Róm 13:14). Ahhoz, hogy Jézust tudjuk szolgálni, őt kell magunkra öltenünk. Szolgálatunk csak akkor fogja mások figyelmét Istenre irányítani, ha nem emberi jó cselekedeteinkbe öltözünk, hanem Krisztust öltözzük magunkra.

4. Fogadjuk el, hogy a Szentlélekre van szükségünk! “És vedd a kenetnek olaját, és töltsd az ő fejére, így kend fel őt” (2Móz 29:7). A Bibliában az olaj és a felkenetés legtöbb esetben a Szentlélek szimbólumai. Szolgálatunk végzéséhez többre van szükségünk emberi erőnél — az Úr Lelkére: “Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én Lelkemmel; azt mondja a Seregeknek Ura” (Zak 4:6b). Mindaddig nem fog működni az Istennek végzett szolgálatunk, amíg azt emberi erővel próbáljuk elérni. A tanítványoknak is veszteg kellett várniuk, míg fel nem ruháztattak mennyei erővel, és a Szentlélekkel teljesen tudták végezni bizonyságtevő munkájukat.

5. Tartsunk bűnbánatot! “Azután állítsd a tulkot a gyülekezet sátora elé, és Áron és az ő fiai tegyék kezeiket a tulok fejére… bűnért való áldozat ez” (2Móz 29:10, 14). Mielőtt Áron és fiai tudtak volna bűnbocsánatot szerezni a népnek, először nekik kellett bűnbánatot tartaniuk. Jézus Krisztus egyszeri áldozatával megszentel minket, de ahhoz, hogy ez érvényes legyen ránk, meg kell bánnunk a bűneinket. Istent csak a gyermekei szolgálhatják, és Isten gyermeke csak az lehet, aki megbánja bűneit és Jézus Krisztusnak adja át az életét. Itt végződik a régi életünk, és itt kezdődik el az új, melyet már az Istennek végzett szolgálat jellemez.

6. Szántjuk magunkat oda az Úrnak! “Azután vágd le a kost, és végy annak véréből, és hitsd meg azzal Áron füle cimpáját, és az ő fiainak jobb füle cimpáját, és az ő jobb kezük hüvelykét, és jobb lábuk hüvelykét…” (2Móz 29:20). Mai fejjel értelmezve fura szertartásnak tűnik — a jelentése azonban megragadó. Az áldozat vérével (mely a bűnbocsánat jelképe volt) megkenték Áron fülét, mellyel Isten Igéjére figyel, a kezét, mellyel Isten Törvényét cselekszi, és a lábát, mellyel Isten útján jár, őt követi. Ez a teljes odaszánás szimbóluma. Ha Istent akarjuk szolgálni, kettős szívvel nem tehetjük — csak akkor működik, ha teljesen odaszénjuk magunkat Istennek.

Reklámok

6 döntés, mely Isten szolgálatához szükséges bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás, evangéliumi

Hozzászólások lezárva.