Hogyan lehet Istennek tetsző a gyülekezet imádata

Fontos kérdés ez, melyre bibliai választ kell találnunk: Hogyan lehet a gyülekezet imádata Istennek tetsző — olyan, “amelyet az Örökkévaló szívesen fogad” (3Móz 8:28)? Sokféle emberi elképzelést megfogalmazhatunk arra, hogy milyen a jó gyülekezeti közösség, liturgia, szokások, imádati formák. Nekünk sokszor a külsőségek számítanak: tapsolunk vagy nem tapsolunk, állva vagy ülve éneklünk, himnuszokat vagy modern énekeket stb. Istennek azonban a belső értékek sokkal fontosabbak. Hogy mik ezek a belső értékek, kiderül, ha elolvassuk Mózes harmadik könyvének 8. fejezetét, melyben a papok felszenteléséről van szó.

leave_church

E fejezetben az Istennek tetsző imádat következő elemeit találjuk:

1. Látás. “Így szólt az Örökkévaló Mózesnek” (3Móz 8:1). Isten vezetést ad az elöljáróknak. Irányt mutat, és szeretné ha a gyülekezet arra haladna, amilyen utat ő kijelöl számukra. Ezért az a fajta imádat tetszik az Úrnak, melyben az ő vezetését keressük, ahelyett, hogy a saját fejünk után mennénk: “Bízz az Örökkévalóban teljes szívvel, és ne menj a saját fejed után! Minden helyzetben ismerd fel az Örökkévalót és akaratát, akkor majd ő egyengeti utadat, és vezeti lépteidet” (Péld 3:5-6)!

2. Engedelmesség. “Mózes mindent úgy tett, ahogy az Örökkévaló meghagyta neki” (3Móz 8:4). Nem elég az, ha keressük Isten vezetését, utána pedig mégis valami egészen mást cselekszünk. Istennek akkor lesz tetsző az imádatunk, ha a tőle kapott látással összhangban cselekszünk és engedelmeskedünk neki. “Ha szerettek engem, engedelmeskedni fogtok a parancsaimnak” (Jn 14:15).

3. Közösség. “Mindezekkel [az ajándékokkal] együtt menjetek a Találkozás Sátorának bejáratához, és gyűjtsd oda a nép egész közösségét is” (3Móz 8:3). Isten azt szeretné, ha a népével közösségben lennénk és így imádnánk őt. Magányos farkasok vannak, de magányos bárányok nincsenek. Isten áldásai csak oda tudnak eljutni, ahol a testvérek egymással közösségben vannak: “Milyen jó és kedves, mikor a testvérek harmóniában, jó egyetértésben élnek! Olyan ez, mint illatos olaj Áron fején, amely lecsordul szakállán, beborítja egész ruháját! Olyan, mint a Hermón hűsítő harmata, amely leszáll Sion hegyeire. Oda küld az Örökkévaló áldást és örök életet” (Zsolt 133:1-3).

4. Tisztaság. “Mózes először a közösség elé állította Áront és a fiait, és vízzel lemosta őket” (3Móz 8:6). Istennek az az imádat tetszik, amelynek tisztító hatása van. Ha a közösségben együttesen bemutatott imádat nincs hatással a jellemünkre és nem tisztít meg minket, akkor hiába éneklünk, hiába úrvacsorázunk, hiába emeljük fel lelkesen a kezünket, a célját nem éri el.

5. Megújult. “Azután ráadta Áronra a köntöst…” (3Móz 8:7-9). Mózes a közösség előtt felöltöztette Áront a papi ruhákba. Ezzel kívülről is látszott rajta, hogy megújult és hivatásának megfelelően jár. Az Istennek tetsző imádathoz fontos, hogy az új embert öltsük magunkra, és ne a régi személyiségünknek, jellemhibáinknak, óemberünknek megfelelően imádjuk őt.

6. Szentlélekkel teljes. “Azután Mózes vett a felkenetésre való olajból…, és ráhintette azokat Áronra” (3Móz 8:30, 10-12). A kenet olaja a Szentlélek szimbóluma a Bibliában. Napjainkban nem az a lényeg, hogy fizikailag meg legyünk kenve olajjal, hanem az, hogy imádatunk a Lélekkel teljes legyen, vagyis engedjük a Szentléleknek, hogy munkája kiteljesedjen bennünk, szentté tegyen minket, gyümölcsöt teremjen a jellemünkben. “A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Nincs olyan törvény, amely ezeket elítélné” (Gal 5:22-23).

7. Jézus-központú. “Azután Mózes elővette a vétekáldozatra való bikát, amelynek fejére Áron és fiai rátették a kezüket” (3Móz 8:14). A papok felszentelésének központi része volt az, hogy bűnért való áldozatot mutattak be értük. Értünk Jézus mutatta be ezt az áldozatot, így istentiszteletünk központi része az, hogy Jézusra és az általa elvégzett engesztelésre tekintünk. Nem mi vagyunk a fontosak — hogy hogy érezzük magunkat dicsőítés közben. Az a fontos, hogy Jézust imádjuk és rá tekintünk: “Ezért mindnyájan figyeljetek Jézusra! Őrá gondoljatok…” (Zsid 3:1).

8. Áldozatteljes. “Azután Mózes elővette az égőáldozati kost…” (3Móz 8:18-21). Az engesztelés után a közösség áldozatot hozott az Úrnak: “Égőáldozat ez, kedves illatú ajándék, amelyet az Örökkévaló szívesen fogad” (3Móz 8:21). Az istentiszteletünk és imádatunk része az, hogy mi is áldozatot hozunk az Úrnak. Egy istentiszteleten nem úgy ülünk, mint a színházi közönség. Nem csupán befogadók vagyunk, hanem aktív résztvevők, akik nem megyünk üres kézzel Isten elé. Gondoljuk át, hogy mi az áldozatunk, amit elé vihetünk, és legyen szívünk vágya az, hogy ezzel örömet szerezzünk neki.

Reklámok

Hogyan lehet Istennek tetsző a gyülekezet imádata bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliafordítás, evangéliumi, gyülekezetvezetés

Hozzászólások lezárva.