Mit tanulhatunk Bálámtól?

A bibliai cselekmény szempontjából mellékszereplő Bálám, akinek történetét Mózes negyedik könyve (Számok könyve, Numeri) bontja ki előttünk (22-24. fejezetek). A mai csendességemben vele ismerkedtem meg jobban, és sikerült megfogalmaznom a története alapján hat dolgot, amit érdemes tőle megtanulni.

balam

1. Istennek az elköteleződésünk fontos. “Bálák… követeket küldött Bálámhoz, Beór fiához az Eufrátesz mellett levő Petórba” (4Móz 22:4-5, RÚF). Bár pogány származású volt, az igaz Istent imádva és szolgálva élt. Istennek nem a fizikai származásunk a legfontosabb — vagyis hogy a választott néphez tartozunk-e vagy sem –, hanem az iránta való szívbeli elköteleződésünk.

2. Az igazi érték az engedelmesség. “De Bálám ezt felelte Bálák udvari embereinek: Ha nekem adja Bálák a házát tele ezüsttel és arannyal, akkor sem szeghetem meg Istenemnek, az ÚRnak [héb.: JHVH] a parancsát” (4Móz 22:18). Bálámnak az anyagi javaknál többet ért az Istennek való engedelmesség. Szolgálatát nem arra használta, hogy vagyonát gyarapítsa, vagy hírnevet szerezzen magának, mert tudta, hogy az Istennek való engedelmesség minden kincsnél többet ér.

3. A jó döntéshez Isten vezetésére van szükség. “De csak maradjatok itt ti is ezen az éjszakán, hogy megtudjam, akar-e még valamit mondani nekem az ÚR” (4Móz 22:19). Mielőtt döntést hozott és választ adott volna a neki szegezett kérdésre, kikérte Isten véleményét. Vezetést kapott az Úrtól, amiben mindvégig kitartott a külső nyomás és a körülmények ellenére is.

4. Isten tökéletlen embereket használ. A 4Móz 22:22-35-ben találjuk a Bálámmal kapcsolatos legismertebb történetet a Bibliában. Az Úr angyalával találkozik, melyet a szamara meglát, Bálám azonban nem. Isten megdorgálja őt azért, mert megverte a szamarat, és egy állat száján keresztül szólította meg a kemény fejű prófétát. Tökéletlen volt, és időnként nem ismerte fel a háttérben Isten jelenlétét és munkálkodását. Isten nem a tökéletes és hibátlan, hanem az iránta elkötelezett embereket használja fel munkájában.

5. Isten munkájában nincs helye megalkuvásnak. Bálám több alkalommal is félelem nélkül közölte Isten üzenetét, pedig tudta, hogy nem lesz vele népszerű, és akár az életébe is kerülhet, ha nem azt mondja, amit a király hallani akar (4Móz 23:7-10, 18-24, 24:3-9, 15-24).

6. Csak a Szentlélek által lesz hatékony a szolgálatunk. “…rászállt az Isten Lelke…” (4Móz 24:2). Bálám nem a saját bölcsességére, hanem a Szentlélekre hagyatkozott, és engedte, hogy ő nyissa meg az értelmét (4Móz 24:3b-4, 15b-16). Szolgálatunk csak akkor lesz eredményes és hatékony, ha nem magunkban bízunk, hanem engedjük, hogy a Szentlélek használjon fel minket akarata szerint.

Reklámok

Mit tanulhatunk Bálámtól? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás

Hozzászólások lezárva.