13+1 igeszakasz a Biblia fontosságáról

Kérdéseinkre a válasz Isten Igéjében található. Nem szükséges az élet minden nehézségében megtalálnunk — saját kárunkon — a megoldást, mert Isten útmutatásról gondoskodott számunkra ahhoz, hogy az életben boldoguljunk. A feladatunk az, hogy ezt az úti kalauzt a kezünkbe vegyük, és ennek megfelelően válasszuk meg életünk irányát, egyre közelebb kerülve Istenhez. A következő gyűjtemény olyan igeszakaszokat tartalmaz, amelyek a Biblia különleges voltára és olvasása fontosságára hívják fel a figyelmünket.

bib_read

Az idézetek minden esetben a Revideált új fordításból (RÚF) származnak (Magyar Bibliatársulat, Budapest, 2014.).

 1. “…nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal él az ember, ami az ÚR szájából származik” (5Móz 8:3, vö. Mt 4:4).
 2. “Fogadjátok azért a szívetekbe és lelketekbe ezeket az igéket, kössétek azokat jelként a kezetekre, és legyenek fejdíszként a homlokotokon. Tanítsátok meg ezeket a fiaitoknak is: ezekről beszélj, akár a házadban vagy, akár úton jársz, akár lefekszel, akár fölkelsz! Írd föl azokat házad ajtófélfáira és a kapuidra, hogy hosszú ideig élhessetek ti és a ti fiaitok azon a földön, amelyről megesküdött atyáitoknak az ÚR, hogy nekik adja, amíg csak ég lesz a föld felett” (5Móz 11:18-21).
 3. “Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz” (Józs 1:8).
 4. “Boldog ember az, aki… az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi gyümölcsét, és nem hervad el a lombja. Minden sikerül, amit tesz” (Zsolt 1:1-3).
 5. “Az ÚR törvénye tökéletes, felüdíti a lelket. Az ÚR intő szava határozott, bölccsé teszi az együgyűt. Az ÚR rendelkezései helyesek, megörvendeztetik a szívet. Az ÚR parancsolata világos, ragyogóvá teszi a szemet. Az ÚR félelme tiszta, megmarad örökké. Az ÚR döntései igazak, mindenben igazságosak, kívánatosabbak az aranynál, sok színaranynál is, édesebbek a méznél, a csurgatott méznél is” (Zsolt 19:8-11).
 6. “Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága… Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket” (Zsolt 119:105, 130).
 7. “Fiam, figyelj szavaimra, hajtsd füledet mondásaimra! Ne téveszd szem elől, őrizd meg azokat szíved mélyén, mert életet adnak azoknak, akik megtalálják, és gyógyulást egész testüknek” (Péld 4:20-22).
 8. “Ezt mondja az ÚR, a te megváltód, Izráel Szentje: Én, az ÚR vagyok a te Istened, arra tanítalak, ami javadra válik, azon az úton vezetlek, amelyen járnod kell” (Ézs 48:17).
 9. “Amíg megérkezem, legyen gondod a Szentírás felolvasására… mert ha így cselekszel, megmented magadat is, hallgatóidat is” (1Tim 4:13, 16).
 10. “…ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által” (2Tim 3:15).
 11. “A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen” (2Tim 3:16-17).
 12. “Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, mélyre hatol, az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Nincs olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt. Neki kell majd számot adnunk” (Zsid 4:12-13).
 13. “Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója: azt boldoggá teszi cselekedete” (Jak 1:22-25).
 14. “Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük” (Jel 1:3).
Reklámok

13+1 igeszakasz a Biblia fontosságáról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

Hozzászólások lezárva.