Tanulságok Ruth könyvéből

Ruth könyvét olvasva egy ősi történet cselekménye bontakozik ki a szemünk előtt, melynek fő témája a hűség és Isten gondoskodása. A mai csendességem során az éves kronologikus bibliaolvasó tervben épp ehhez a könyvhöz értem. Szeretnék megosztani öt olyan tanulságot, mely ma reggel fogalmazódott meg bennem. Érdemes a teljes könyvet elolvasni (mindössze négy fejezet), hogy ezek a tanulságok még kifejezőbbek legyenek!

1. Isten népe. “Néped az én népem, és Istened az én Istenem” (Ruth 1:16b, RÚF). Naominak, az odős özvegy anyósnak mondja ezeket a szavakat a fiatal moábi özvegy, Ruth. A tanulság azonban nekünk is fontos. Az Istennel való közösség elképzelhetetlen mindaddig, míg nem vállalunk közösséget a népével. Egy pogánynak a sorrend nagyon fontos volt: 1. először a zsidó néppel kell kapcsolatba kerülnie; 2. ezt követően került kapcsolatba az egyetlen igaz Istennel, Jahvéval. Ma is hasonló a helyzet. Aki azt mondja, hogy szereti Jézust, de az egyházból, az ő menyasszonyából nem kér, az tévúton jár.

2. A döntéseink következményei. “Egész családommal mentem el, és kifosztottan hozott vissza az ÚR” (Ruth 1:21). Naomi és családja (férje és két fia) az éhínség elől menekülve mentek a pogányok vidékére, hogy ott éljenek. Azonban a Törvény szerint azon a helyen kellett volna maradniuk, amit örökségül kaptak, és nem lett volna szabad összeházasodniuk a körülmetéletlenekkel. Egy ilyen utazáson, mely ellenkezett a Törvénnyel, nem kísérte őket Isten áldása — ami abból is látható, hogy a család összes férfitagja meghalt. Isten áldását csak akkor nyerhetjük el, ha összhangban élünk a Biblia tanításával.

3. Isten időzítése és cselekedetei. A második fejezetben arról olvashatunk, hogy Ruth kimegy a mezőre, hogy az aratók után szedegesse az elhullott magokat. És micsoda véletlenek történnek ekkor: “Történetesen az Elímelek nemzetségéből való Bóáz szántóföldje volt az. Éppen akkor ment ki Bóáz is Betlehemből…” (Ruth 2:3-4). Történetesen. Éppen akkor. Ezek Isten álnevei. Isten cselekszik a körülmények mögött, nekünk pedig fel kell fedeznünk az ő tökéletes időzítését.

4. Isten áldása. “Fizessen meg tetteidért az ÚR, legyen bőséges jutalmad az ÚRtól, Izráel Istenétől, akinek a szárnyai alá jöttél oltalmat keresni” (Ruth 2:12). Bóáz jókívánsága rámutat arra, hogy ha Istennél keresünk menedéket, akkor tőle várhatunk majd áldást és jutalmat is. Fektessük be az életünket a vele való kapcsolat ápolásába és az ő szolgálatába. Ne e világ értékrendje szerint építsük a karrierünket, és ne e világ elismerését keressük. Inkább várjuk az áldást, a kegyelmet és a jutalmat Istentől.

5. Tanuljunk másoktól. “…mindent úgy csinált, ahogyan az anyósa parancsolta” (Ruth 3:6). Ruth idegen volt, más kultúrából érkezett, és nem ismerte az izraeli szokásokat. Az anyósa tanácsot adott neki, melyet ő megfogadott és annak megfelelően cselekedett. Ne resteljünk tanulni a nálunk érettebbektől és tapasztaltabbaktól, akik már nálunk hosszabb ideje járnak az Úrral. Az ő tudásuk gazdagíthat bennünket is.

Reklámok

Tanulságok Ruth könyvéből bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás

Hozzászólások lezárva.