A 9 leggyakoribb kifejezés a dicsőítéssel kapcsolatban

Tekintsük át, hogy a Zsoltárok könyvében melyek a leggyakrabban előforduló, Isten dicsőítésével kapcsolatos kifejezések. Ugyanakkor pedig gondoljuk át, hogy hogyan hatnak a személyes imádatunkra, melyet Istennek ajánlunk…

Kép: Ben Shahn

9. Magasztalni — 10 alkalommal. A magaasztal ige jelentése: valakit nagyon dicsőít, felemel, nagynak tekint. A dicsőítésünk akkor lesz biblikus, ha nem az érzéseinkről szól, hanem arról, hogy Istent a maga nagyságában látjuk (és mutatjuk be másoknak is).

8. Felajánlás — 16 alkalommal. A felajánlás a dicsőítés szerves része. Amikor megértjük, hogy mennyi mindent köszönhetünk Istennek, a hálánkat azzal fejezzük ki, hogy felajánljuk neki az időnket, az erőnket, és végső soron az egész életünknek. Ezzel eleget teszünk Pál apostol felhívásának, aki ezt mondta: “Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos istentiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek” (Róm 12:1).

7. Örülni — 17 alkalommal. A dicsőítés nem kényszerű és kötelességből fakadó cselekedet. A biblikus dicsőítés örömet okoz Istennek, és örömet okoz nekünk is. Ez az öröm nem függ az éppen aktuális körülményeinktől — ezért biztat a Szentírás arra minket, hogy mindig örüljünk az Úrban (Fil 4:4). Örülünk, mert megláttuk Isten nagyságát és dicsőségét, és belső béke tölt el minket, amiért kapcsolatban lehetünk egy ilyen nagyszerű Teremtővel.

6. Kiáltani — 19 alkalommal. A kiáltásban benne van minden érzelmünk: félelem, öröm, fájdalom. A Zsoltárok könyve nem szenvtelen emberek imádságait tartalmazza, hanem olyan emberekét, akik minden élethelyzetükbe bevonták Istent. A kiáltásban benne van elszántságunk, elköteleződésünk, meggyőződésünk, mely szerint egy élethelyzet — és maga Isten — fontos számunkra.

5. Hálát adni — 22 alkalommal. Kétség nem fér hozzá, hogy a valódi dicsőítésnek része a hálaadás. Amikor valamiért imádkozunk, és Isten megadja nekünk, illik azt megköszönni. Minden egyes hálaadásunk Istent dicsőíti, aki a mi érdekünkben cselekszik, és csodákat tesz.

4. Gyönyörködni — 23 alkalommal. Akkor dicsőítjük Istent a leginkább, amikor gyönyörködünk benne. Mint amikor két szerelmes belefeledkezik egymás tekintetébe, és csak nézik, csodálják egymást. Engedjük meg magunknak, hogy perceken át egyszerűen csak előtte álljunk/üljünk, és lelki szemeinkkel figyeljük őt — közben pedig engedjük, hogy ő is figyeljen bennünket. Minélt többet tapasztalunk meg munkájából a saját életünkben, annál inkább gyönyörködni tudunk benne.

3. Örvendezni — 44 alkalommal. Ha elképzelünk egy embert, aki örvendezik valaminek, akkor olyasvalaki képe rajzolódik ki előttünk, akinek kiül az arcára minden érzése, ugrál és ujjong örömében. Amint az Úrral való kapcsolatunk egyre bensőségesebbé válik, annál inkább tudunk örvendezni neki és az ő munkájának.

2. Énekelni/ének — 79 alkalommal. A dicsőítés nem kizárólag zene, de elválaszthatatlan a zenétől. Egy dicsőítő dal szavaival az elménk, dallamával pedig a lelkünk magasztalja Istent. A dicsőítés nem a kedvünkön múlik, vagy azon, hogy szeretünk-e énekelni. A Szentírás szerint angyalok és emberek egyaránt dallal magasztalják az Urat, aki ebben örömét leli.

1. Dicsérni — 229 alkalommal. A dicséret nem más, mint Isten személyének, jellemének és tetteinek nagyságát elbeszélni. Ha házasságról beszélünk, akkor a bókok és az elismerő szavak töltik be ugyanezt a funkciót. A zsoltárokban olyan gyakran előfordul ez a kifejezés, hogy komolyan kell vennünk. Amint Isten nagyságáról éneklünk, vagy imádságainkban felidézzük tetteit, a figyelmünket a mindenható Úrra irányítjuk. Segít a figyelmünket fókuszálni, és ezzel irányítani a gondolatainkat és a tetteinket is.

Ez a kilenc kifejezés legyen hatással arra, ahogyan egyházának tagjaiként dicsőítjük Urunkat és Megváltónkat!

Reklámok

A 9 leggyakoribb kifejezés a dicsőítéssel kapcsolatban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

Hozzászólások lezárva.