Jézus hét vagyok mondása

János evangéliumában Jézus hét “én vagyok” mondással mutatkozik be, és közli magáról azokat az információkat, amelyeket a legfontosabbnak tart üdvösségünk és lelki fejlődésünk szempontjából. Ez a hét megjegyzés azért nagyon különleges, mert általuk nem egy-egy evangélista portréját láthatjuk, hanem Jézus saját önarcképét fedezhetjük fel.

Deészisz mozaik, Hagia Szophia, 12. század

1. Az élet kenyere — “Én vagyok az élet kenyere — felelte Jézus. — Aki hozzám jön, többé nem éhezik, s aki bennem hisz, nem szomjazik soha… Én vagyok az élet kenyere… Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él” (Jn 6:35, 48, 51, SZIT). Az Úr imájában (Mt 6:9-13, Lk 11:1-4) a “mindennapi kenyerünkért” imádkozunk, hiszen ez az, ami fenntart és éltet minket. Jézus a fizikai szükségletünket kiemelve mutatja meg, hogy valójában ő az, akire az élethez — a valódi élethez — szükségünk van. Ő táplál és fenntart minket.

2. A világ világossága — “Én vagyok a világ világossága. Aki követ, nem jár többé sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága” (Jn 8:12). A valódi meg- és felvilágosodás soha nem az emberi elme terméke. Sötét világban élünk, melyben gonosz hatalmak uralkodnak és tevékenykednek. Az emberi értelm fejlődik, ám az életminőségünk ettől nem lett jobb. Hosszabb ideig élünk, de boldogabbak nem vagyunk. Egészségesebben táplálkozunk, de a gondolataink és a szívünk ugyanolyan gonoszak. Ennek oka pedig az, hogy nem jü helyen keressük a világosságot. Jézus az, aki megvilágosít minket, és utat mutat nekünk a boldog és tartós élethez Isten országában.

3. A kapu — “Én vagyok a kapu. Aki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki-be jár, és legelőt talál”  (Jn 10:9). Jézus az ajtó, a kapu, a közvetítő. Ő az, aki által közeledhetünk Istenhez. Érdekes, hogy napjainkban sokan vannak, akik nyitottak Istenre, de Jézusból nem kérnek. Azt nem fogadják el, hogy ő az egyetlen közvetítő Istenhez. A Hegyi Beszédben arra biztat minket, hogy menjünk be a szoros kapun (Mt 7:13-14), és csodálkozzunk rá, hogy a kapu túloldalán milyen csoda vár ránk — maga Isten!

4. A jó pásztor — “Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért” (Jn 10:11). Jézus a gondviselőnk: táplál, védelmez, gondoz minket. A pásztor feladata az, hogy a juhoknak teljes mértékben gondját viselje. Bármilyen szükségletük is merül fel, arról a pásztor gondoskodik. Ha veszélyben vannak, védelmezi őket; ha eltévedtek, megkeresi; ha éhesek, legelőhöz vezeti; ha szomjaznak, vizet ad nekik stb. Bármilyen szükségletünk is merül fel, arról Jézus gondoskodni akar. Persze nem mindig úgy, ahogyan mi elképzeljük, hanem úgy, ahogyan szerinte — mint jó pásztor szerint — számunkra a legjobb.

5. A feltámadás és az élet — “Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog” (Jn 11:25). Az, hogy Jézus a feltámadás és az élet, nem üres tény, melyet lexikális tudásként elraktározhatunk az elménkben. A következő mondatával az Úr egészen világossá teszi, hogy e ténynek gyakorlati hatása van az életünkre: ha hiszünk benne, az örök élet vár ránk. Nincs még egy olyan vallásalapító, aki után nem csak a tanításai maradtak hátra, hanem az üres sírja is. Jézus él, és általa mindenki más is örök életet kap, aki hisz benne.

6. Az út, az igazság, az élet — “Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam” (Jn 14:6). Az élet nehézségei közepette Jézus a Vezetőnk. Amikor nem tudjuk, hogy merre is menjünk, akkor Jézus lesz az út számunkra, amely a biztos cél felé visz. Amikor a sok, egymásnak ellentmondó állítás közepette elveszettnek érezzük magunkat, akkor Jézus lesz a valódi igazság, mely békességgel és reménnyel tölt el. És amikor nem találjuk a helyünket, az elhívásunkat, a küldetésünket, akkor Jézus lesz az a személy számunkra, akiért valóban érdemes élni.

7. A szőlőtő — “Én vagyok az igazi szőlőtő, s Atyám a szőlőműves… Maradjatok hát bennem, s akkor én is bennetek maradok. Amint a szőlővessző nem teremhet maga, csak ha a szőlőtőn marad, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem” (Jn 15:1, 4). A Szentírás egyik legszebb képe ez, mely kifejezi, milyen szoros és bensőséges kapcsolatban kell lennünk Jézussal ahhoz, hogy pezsgő és gyümölcsöző legyen az életünk. Jézus a szőlőtő, aki mindent biztosít számunkra a gyümölcstermő élethez. A mi dolgunk pedig az, hogy tőle függjünk, benne találjuk meg életünk értelmét, neki köszönjük meg minden áldását.

Hozzád melyik “én vagyok” áll legközelebb, és miért?

Reklámok

Jézus hét vagyok mondása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.