7 krisztusi jel

János evangéliumában a szerző tudatosan választ ki hét csodát, melyek segítségével Jézus Krisztusi isteni hatalmát és természetfölötti erejét mutatja be az olvasóinak. Merrill C. Tenney az Újszövetségi bevezető (KIA, Budapest, 2003) című könyvében ezt írja e jelekről: “Ezek a csodák általános jellemzőikben hasonlóak a szinoptikus evangéliumban feljegyzettekhez, de különleges jelentőségük miatt ebben az evangéliumban jel a nevük. Hét olyat nevez meg, amelyet Jézus nyilvánosan tett más emberekkel vagy más emberek javára. Ezek hatalmának különböző területeit mutatják be, és együttesen bizonyítják az evangélium központi tanítását, az ő istenségét” (p. 226.).

Vegyük sorra ezt a hét jelet, és gondolkodjunk el rajta, hogy személyes életünkre és Istennel való kapcsolatunkra milyen hatással lehetnek.

1. A víz borrá változtatása (Jn 2:1-11)

A kánai menyegzőn Jézus a vizet borrá változtatja. Ezzel megmutatja, hogy neki hatalma van a minőség fölött. A vizet, egy természetes, de a borhoz viszonyítva alacsonyabb minőséget változtat át. Olyan csoda ez, amelyet az emberek maguktól nem tudtak volna megtenni. E jel üzenete ez: Jézus képes olyan minőségi változást hozni az életünkbe, amelyet mi az emberi erőfeszítéseink által nem érhetnénk el. Ha életed egy területén azt látod, hogy változásra van szükséged, de te azt nem tudod kimunkálni, akkor kérd Krisztus segítségét, aki ma is minőségi változást tud hozni az életünkbe!

2. A főember fiának meggyógyítása (Jn 4:46-54)

Ebben a történetben egy aggódó édesapa kér segítséget Jézustól beteg gyermeke miatt. Jézus, anélkül, hogy felkeresné őket, meggyógyítja a beteget. Amikor az apa hazatér, már épségben találkozik újra fiával. E csoda azt jelzi, hogy Jézusnak hatalma van a tér fölött is. MInket, embereket, számos tényező akadályoz, hogy céljainkat elérjük. Jézus azonban a tér fölött áll, és képes megoldást találni olyan nehézségekre is, amelyeket mi nem tudnánk áthidalni. Ha épp saját otthonért imádkozunk, elhívásunk betöltéséért egy missziós úton, távol levő családtagjainkért stb. — biztosak lehetünk abban, hogy kérésünket jó helyre terjesztjük Krisztus elé.

3. A béna meggyógyítása (Jn 5:1-9)

Jézus Jeruzsálemben gyógyított meg egy béna férfit, aki már 38 éve szenvedett a betegségtől. Nem ismeretes a betegség oka, az messze a múltban keresendő. Jézusnak azonban ez nem okozott problémát, hiszen neki hatalma van az idő fölött is, és meggyógyította őt. A mi életünkben is lehetnek olyan kilátástalan helyzetek, amelyekkel nem tudunk megküzdeni. Akár múltbeli bűneinkről legyen szó, akár jövőbeli terveinkről, bízhatunk abban, hogy az Idő Ura cselekedni tud az érdekünkben.

4. Az ötezer megvendégelése (Jn 6:1-14)

Öt kenyér és két hal — bármilyen csekély mennyiség, Jézus kezében elegendő ahhoz, hogy 5000 embert jól lakasson. A történetben Jézus nem a semmiből teremti meg a lakomát, hanem azt szaporítja meg, amit a tanítványok elé hoznak. Magunkban kevés erőnk van, és elenyésző az a munka, amit tenni tudunk Isten országa érdekében. De ha a saját részünket megtesszük, akkor Jézus azt is képes megszaporítani, hogy elegendő legyen.

5. A vízen járás (Jn 6:19-21)

A kenyérszaporítás után Jézus és a tanítványai külön kelnek útra, és legközelebb csak a viharos tengeren találkoznak ismét. A tanítványok a csónakban az életükért küzdenek a vihar közepette, Jézus pedig egyszerűen a vízen besétál a jelenetbe, és egyetlen szavával lecsendesíti a vihart. Ezzel mutatja meg hatalmát a természeti erők fölött. Amikor életünk tengerét is viharok korbácsolják és reménytelennek tűnik a helyzet, bátran kérjük meg őt, hogy jöjjön, csillapítsa le a hullámokat, és szálljon be a csónakunkba, mint kapitány. (Ezzel kapcsolatban érdemes még elolvasni a Zsolt 107:23-32 verseit, és elmélkedni annak üzenetén.)

6. A vak meggyógyítása (Jn 9:1-12)

A csodatételt megelőző párbeszédből kiderül, hogy nem a beteg bűne miatt kell vakságát viselnie. Egy szerencsétlen helyzet az életében, hogy vakon kell élnie. Jézus meggyógyítja őt, és ezzel megmutatja, hogy ő minden körülményünk fölött Úr. Számára nincs az a szerencsétlen, hátrányos helyzet, amelyből ne tudná megszabadítani a szenvedőt. Legyen szó betegségről, szegénységről, bármilyen hátrányos helyzetről, egyedülállóságról, rossz házasságról, gyermektelenségről, munkahely elvesztéséről stb. — Jézusnak van megoldása. A mi dolgunk, hogy rábízzuk magunkat még akkor is, amikor az ő megoldása más, mint amit mi elképzelnénk.

7. Lázár feltámasztása (Jn 11:1-46)

Jézus a már négy napja halott Lázárt szólítja ki a sírból, aki engedelmeskedik neki. E csoda miatt sokan hittek benne. Jézus az Úr az élet és halál fölött is. Életünk napjai gyorsan leperegnek, ám a halál nem a tragikus vég, hanem az ajtó, melyen átlépve az örökkévalóság nyílik meg előttünk. Pál apostol szerint egykor mi is halottak voltunk, és Jézus — Lázárhoz hasonlóan — minket is életre keltett. Engedjük hát meg neki, hogy a valódi életben vezessen minket, és kövessük őt Urunkként már most is, hogy aztán az egész örökkévalóságon át szolgálhassuk és imádhassuk őt.

Reklámok

7 krisztusi jel bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gondolatok

Hozzászólások lezárva.