Jézus

66 könyv, egyetlen történet, egyetlen név: JÉZUS.

Mediator-620x250

Deészisz mozaik, Hagia Szophia, 12. század

Az 1Mózesben Jézus az asszony magva és a dicső Teremtőnk. A 2Mózesben Jézus a húsvéti bárányunk. A 3Mózesben Jézus a Főpapunk. A 4Mózesben Jézus a víz a pusztában. Az 5Mózesben Jézus az, aki átokká lett értünk. Józsué könyvében Jézus az Úr seregeinek Vezére. A Bírák könyvében Jézus az igaz uralkodónk. A Ruth könyvében Jézus a megváltó rokonunk. Az 1Sámuelben Jézus a próféta, a pap és a király. A 2Sámuelben Jézus a kegyelem és szeretet királya. Az 1Királyokban Jézus a Salamonnál is nagyobb király. A 2Királyokban Jézus a tökéletes próféta. Az 1Krónikákban Jézus Dávid Fia, aki uralkodni fog. A 2Krónikákban Jézus a Király, aki örökké uralkodni fog. Ezsdrás könyvében Jézus a pap, aki szabadságot hirdet. Nehémiás könyvében Jézus az, aki felépíti, ami leomlott. Eszter könyvében Jézus a nép védelmezője. Jób könyvében Jézus a közbenjáró Isten és az ember között. A Zsoltárok könyvében Jézus az imádatra méltó Király. A Példabeszédek könyvében Jézus a felülről való bölcsesség. A Prédikátor könyvében Jézus az élet valódi értelme. Az Énekek énekében Jézus a hűséges vőlegény. Ézsaiás könyvében Jézus az Úr szenvedő Szolgája. Jeremiás könyvében Jézus az Új Szövetség elhozója. A Siralmak könyvében Jézus a hűséges Urunk. Ezékiel könyvében Jézus az Úr dicsősége. Dániel könyvében Jézus az idegen, aki a tűzben is velünk van. Hóseás könyvében Jézus a mindig hű férj. Jóel könyvében Jézus Izrael reménye. Ámósz könyvében Jézus az, aki igazságot szolgáltat. Abdiás könyvében Jézus az igazságos Bíró. Jónás könyvében Jézus a legnagyobb misszionárius. Mikeás könyvében Jézus az, aki bűneinket a tenger mélyére veti. Náhum könyvében Jézus az eljövendő béke hírnöke. Habakuk könyvében Jézus a szent Isten. Zofóniás könyvében Jézus az, aki megújít szeretetével. Haggeus könyvében Jézus az, aki helyreállítja az imádatot. Zakariás könyvében Jézus az értünk átszegezett Messiás. Malakiás könyvében Jézus a felkelő nap, mely gyógyulást hoz. Máté evangéliumában Jézus a zsidók királya. Márk evangéliumában Jézus az Úr szolgája. Lukács evangéliumában Jézus az Emberfia. János evangéliumában Jézus az Isten Fia. Az Apostolok Cselekedeteiben Jézus a mennybe visszatért király. A Római levélben Jézus Isten igazságossága. Az 1Korinthusban Jézus a mi megszentelődésünk. A 2Korinthusban Jézus a mi meghívásunk a bűnbánatra. A Galata levélben Jézus a szabadságunk. Az Efezusi levélben Jézus az egyház feje és egységének alapja. A Filippi levélben Jézus a keresztények öröme. A Kolosséi levélben Jézus az Isten teljessége. Az 1Thesszalonikában Jézus a reményünk a vég idején. A 2Thesszalonikában Jézus a visszatérő királyunk. Az 1Timóteusban Jézus a legrosszabb bűnösnek is megmentője. A 2Timóteusban Jézus a vezetők vezetője. Titusz levelében Jézus a mi nagy Istenünk és üdvözítőnk. Filemon levelében Jézus a közbenjáró. A Zsidókhoz írt levélben Jézus a Főpap. Jakab levelében Jézus a tökéletes példaképünk. Az 1Péterben Jézus a reményünk a szenvedés idején. A 2Péterben Jézus az, aki megóv minket a hamis tanítástól. Az 1Jánosban Jézus az élet. A 2Jánosban Jézus az igazság. A 3Jánosban Jézus az út. Júdás levelében Jézus a minket megtartó kegyelem. A Jelenések könyvében Jézus a királyok királya, az urak ura, az alfa és az ómega, a kezdet és a vég, aki visszajön és mindent újjá tesz.

Jöjjünk hát elé alázatos szívvel, és imádjuk őt, a Királyunkat!

Reklámok

Jézus bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.