Miért várjuk Jézust?

Advent a Jézusra való várakozás időszaka. Már maga a latin eredetű advent kifejezés is az eljövetel, a megérkezés gondolatát jelenti, és figyelmünket Krisztus várására irányítja. Évezredekkel ezelőtt, és évszázadokkal Jézus születése előtt élt Ézsaiás próféta, aki könyvében a Messiás születésének ígéretéről írt, és olvasói elé tárta, hogy miért is várjuk az eljövetelét.

Fotó: Lisa Prins

Textus 

“A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát; akik a halál árnyékának országában laknak, azokra világosság ragyog. Megsokasítod az ujjongást, megnöveled az örömet; örvendenek színed előtt, ahogy örvendenek aratáskor, és amint ujjonganak, akik a zsákmányt osztják. Mert összetöröd terhes igáját, a vállára nehezedő botot, és sanyargatójának pálcáját, mint Mádián napján. Mert minden dübörögve menetelő katonacipő és vérben megforgatott ruha elégetésre kerül, tűz martaléka lesz. Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk; az uralom az ő vállán lesz, és így fogják hívni nevét: Csodálatos Tanácsadó, Erős Isten, Örökkévalóság Atyja, Béke Fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királysága fölött, hogy megszilárdítsa és megerősítse azt joggal és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A Seregek Urának féltő szeretete műveli ezt” (Ézs 9:1-6, KNB).

Miért várjuk Jézus eljövetelét? 

1. Azért, mert eljövetele világosságot hoz nekünk. “A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát” — mondja a próféta. Jézus nélkül minden ember (akár tudja ezt, akár nem) a sötétben tapogatózik, és keresi a helyes utat. Megpróbálunk emberi eszközökkel fényt teremteni az életünkben. De ahogyan bizonyos jelek csak az UV fény mellett láthatók, úgy Isten Országának jelei is csak Krisztus fénye mellett vehetők észre, hiszen ő a világ világossága (Jn 1:4, 8:12, 9:5, 11:9). Az utunkat csak akkor találjuk meg, ha Krisztussal járunk. Eljövetele pedig világosságot ragyogtat ránk a sötétség közepette.

2. Azért, mert eljövetele valódi életet ad. Ézsaiás szerint Jézus nélkül “a halál árnyékának országában” élünk. Ez az élet pusztán csak biológiai létezés (gr. biosz), de nem valódi élet (gr. dzóé). Az életünk valójában akkor kezdődik el, amikor rádöbbenünk, hogy az nem rólunk szól, hanem Istenről. Kimozdulunk a megszokott napi rutinból, elkezdünk Jézusért élni, és észrevesszük, hogy a Messiás valami csodát hozott az életünkbe. Te csak létezel, vagy élsz is?

3. Azért, mert eljövetele örömöt hoz. “Megsokasítod az ujjongást, megnöveled az örömet”. E szavak összecsengenek azzal, amit Pál apostol évszázadokkal később írt a Krisztusban való örömről: “Örüljetek az Úrban mindig! Újra mondom: Örüljetek!” (Fil 4:4). Az “öröm”, amit ez a világ Jézus nélkül ad nekünk, mindig pillanatnyi és az adott körülményektől függ. Az az öröm viszont, melyet Jézus hoz el nekünk, független a körülményektől és az éppen átélt nehézségektől. Ahogyan a szelek által korbácsolt viharos tenger mélyén béke és csend honol, úgy hoz Jézus valódi örömöt az életünkbe a külső viharoktól és nehézségektől függetlenül.

4. Azért, mert eljövetele szabadságot hoz. Jézus nem csak összetöri azt a terhes igát, melyet magunkra vettünk, vagy melyet ránk erőszakoltak (akár elvárások, akár bűnök), hanem újat is ad nekünk. De az ő igája azonban nem elnyom és rabságba dönt minket, hanem szabadságot és felüdülést ad nekük: “Jöjjetek hozzám mind, akik fáradtak vagytok és terhet hordoztok, és én felüdítelek titeket. Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű – és nyugalmat találtok lelketeknek. Mert az én igám édes és az én terhem könnyű” (Mt 11:28-30).

5. Azért, mert eljövetele azt adja, amire épp szükségünk van. Jézus egyedülálló neveit említi meg Ézsaiás, mely egy-egy aktuális élethelyzetünkben sokat jelenthet számunkra. Jézus…

  • …a Csodálatos Tanácsadó — hogy ne a saját fejünk után kelljen mennünk, hanem rábízhassuk a vezetést.
  • …az Erős Isten — aki nagyobb minden problémánkrál, így rábízhatjuk minden gondunkat, és tőle várhatjuk a megoldást.
  • …az Örökkévalóság Atyja — akinek kezében van a múltunk, a jelenünk és a jövőnk, így nem kell aggódnunk örök sorsunk felől sem.
  • …a Békesség Fejedelme — aki hadakat némít el, s aki a bennünk dúló harcot is le tudja csöndesíteni.

A kiteljesedés 

Ézsaiás szerint “gyermek születik nekünk”. Jézus életünkben való jelenlétének kicsiny kezdete van. Ahogy azonban egyre nagyobb területet engedünk át neki, úgy növekszik uralma, s úgy válik a gyermekből életünk Királyává. Közben pedig előre tekintünk arra az eljövetelre, melyet az egyház kétezer éve vár: hogy a Völegény visszatérjen menyasszonyához, a Főpásztor a nyájához, a Mester a tanítványaihoz…

Reklámok

Miért várjuk Jézust? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gondolatok

Hozzászólások lezárva.