10 lépés az Istennel való mélyebb kapcsolat megéléséhez

Az életünk mélysége, tartalmas volta és sikeressége attól függ, hogy mennyire mély az Istennel való kapcsolatunk. Ezért minden keresztény felelőssége, hogy dolgozzon az Úr jobb megismerésén és a vele való kapcsolat fejlődésén. Ezzel összhangban a Jn 17:3-at így is parafrazálhatnánk: “A valódi, tartalmas és Istennek tetsző élet alapja az Úrral és Jézus Krisztussal való kapcsolat, melyben az ő megismerésük teljesen átformál minket.” A következő szempontok ebben kívánnak segíteni. Amikor egy lelkigyakorlaton megkaptam és átgondoltam őket, nekem hasznosnak bizonyultak. Sajnos forrást nem tudok hozzájuk megjelölni, de remélem, hogy sokak Istennel való kapcsolatára lesznek jó hatással!

Lépések az Istennel való mélyebb kapcsolat megéléséhez — naponta legalább húsz percben.

1. Csendes helyet keresek — lehetőleg mindig ugyanott –, ahol összeszedetten, zavartalanul, nyugodt körülmények között imádkozhatok.

2. Alkalmas időpontot választok a csendességhez — lehetőleg mindig ugyanakkor –, amikor a legfrissebb vagyok, és a leginkább Istenre tudok figyelni.

3. Testtartásom oldott, de tiszteletteljes; olyan, amelyben az ima ideje alatt nincs szükségem mozgásra, mert nem okoz feszültséget, fáradtságot. Ebben segít az egyenes gerincoszlop. Kezdhetem testi-lelki lazítással, a terheimet az Úrra bízva.

4. A Szentháromság jelenlétében vagyok, ezt tudatosítom magamban; pl. elképzelem az égő csipkebokrot, vagy a betegeket gyógyító Jézust, a kereszten függő Jézust, a tanítványaival vándorló vagy a csónakban ülő és tanító Jézust, vagy azt, hogy a Szentlélek felettem lebeg, mint pünkösdkor.

5. Hívom a Szentlelket — számomra kedves, szabadon megfogalmazott imával –, hogy vezessen, irányítsa szándékaimat, gondolataimat Istenre, az ő imádására, a szolgálatra és az odaadásra. Engedem, hogy Isten szeretete szabadon áradhasson felém, bennem, rajtam.

6. Elolvasom a Szentírásból az adott igeszakaszt — nem történelmi regényként, hanem mint Isten mai, nekem szóló szavait — először főként értelmemet használva, másodszor már arra is figyelve, hogy melyik mondatot vagy kifejezést érzem szívemet megmozgató személyes üzenetnek. Ezt lelki naplómba lejegyzem. Ha valamit nem értek, azzal most, a csendességemben nem foglalkozom.

7. Mivel az ima nem eszmefuttatás, hanem Istenre való odafigyelés, az ő szavának belső ízlelgetése, ezért az engem megérintő kifejezést vagy mondatot többször ismételgetem, míg értelmem lecsendesedik és szívem felébred (“Mária a szívében forgatta ezeket a beszédeket”, Lk 2:19). Nem törekszem szép vagy okos gondolatokra, csak engedem, hogy az Úr a szívemben munkálkodjon. Elképzelem a jelenetet és igyekszem átélni. Beleélem magam az egyik szereplő helyzetébe, akivel most könnyebb azonosulnom.

8. Imabeszélgetésbe kezdhetek Jézussal, az Atyával vagy a Szentlélekkel. Megkérdezhetem pl. azt, hogy mit üzen most nekem ezzel az igével. Az ima alatt nem olvasom a Bibliát, hanem Istenre figyelek, hagyom, hogy vezessen a Szentlélek.

9. Ima után azonnal válaszolok négy kérdésre írásban — ezt már nem az ima testhelyzetében teszem; ha pl. térden állva imádkoztam, ülve írom le a válaszaimat. Ezek a kérdések csak erre az egy, éppen eltöltött imaidőre, csendességre vonatkoznak: a. Hogyan éreztem magam ima közben? (A folyamatra, változásra figyelve.) b. Éreztem-e magamban valamilyen hívást vagy indítást? c. Válaszoltam-e erre valahogyan az imában? d. Milyennek tapasztaltam meg Istent? — Friss imatapasztalatomat rögzítve jobban láthatom azt a folyamatot, amelyben az Úr vezet mindennapjaim során, és ez segít a testvéreimmel folytatott beszélgetéseim során is a valódi megtapasztalások megosztásában.

10. Befejezésként röviden hálát adok az Istennel töltött időért, vagy elmondom a Miatyánkot vagy más rövid kötött imát.

Reklámok

10 lépés az Istennel való mélyebb kapcsolat megéléséhez bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.