Vízkereszt, vagy amit akartok

Bár nem a legismertebb ünnepek közé tartozik, mégis a keresztények egyik legősibb ünnepe a vízkereszt (Epiphania Domini, azaz az Úr megjelenése), melyet a római katolikusok január 6-án, a keleti egyházak pedig január 19-én tartják. Több bibliai eseményt kapcsol egybe ez az ünnep, amelyek mindegyike Jézus Krisztus megjelenésével kapcsolatos: 1. a napkeleti bölcsek imádják Jézust; 2. Jézus bemerítkezése a Jordán vizében; 3. Jézus első csodája a kánai menyegzőn. Jézus Krisztus bemerítkezése ünnepén érdemes átgondolni néhány fontos igazságot, a saját keresztségünkkel / bemerítkezésünkkel kapcsolatban.

5 alapvető tény a keresztségről 

1. A bemerítkezés a Szentháromságot dicsőíti. Amint Jézus megkeresztelkedésekor (Mt 3:13-17) az Istenség mindhárom személye megnyilvánult (az Atya szólt, a Fiú bemerítkezett, a Szentlélek pedig megjelent galamb formájában), úgy a hívők bemerítkezése szintén e három isteni személy nevében történik (Mt 28:18-20).

2. A bemerítkezés Isten találmánya. Talán sokan gondolkodnak el azon, hogy miért is kell erőltetni egy olyan szertartást, melynek megvalósítása ennyire körülményes. Azonban tudnunk kell, hogy a bemerítkezés nem az egyház vagy a lelkész elvárása, hanem Isten találmánya: “Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében…” (Mt 28:18-19).

3. A bemerítkezés az engedelmesség jele. Szintén a Mt 28:18-20-ban található missziós parancsból következik az az alapvető tény is, hogy az újonnan megtértek épp a bemerítkezés által nyilváníthatják ki engedelmességüket Istennek. Megtérésükkör Jézus elfogadták mint Urukat és Megváltójukat. Az Úrnak pedig engedelmességgel tartozunk. Az első parancsolata pedig éppen az, hogy merítkezzünk be.

4. A bemerítkezés Krisztussal és a Testével azonosít. Pál apostol a keresztség teológiáját így járja körbe: “Vagy nem tudjátok, hogy mi, akik Krisztus Jézusba kereszteltettünk, az ő halálába kereszteltettünk?” (Róm 6:3). Majd pedig a korinthusi levélben hozzáteszi: “Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk” (1Kor 12:13).

5. A bemerítkezés az új élet jelképe. Szintén Pál, a legnagyobb keresztény teológus mondja ezt a bemerítkezés szimbolikájáról: “A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halálba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk” (Róm 6:4).

A fentiek után érdemes a következő kérdéseket is átgondolni saját keresztségünkkel vagy bemerítkezésünkkel kapcsolatban:

  • Törekszem-e arra, hogy életem Isten dicsőségére szolgáljon?
  • Kész vagyok-e arra, hogy Istennek engedelmeskedjek — mindenben?
  • Ahhoz méltón élek-e, hogy Krisztushoz és az ő Testéhez tartozom?
  • Új életben járok-e, vagy még mindig a régi természetem befolyása alatt élek?
Reklámok

Vízkereszt, vagy amit akartok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.