A Lélek erejével szolgálni

Lukács evangéliuma a negyven napos böjt és a megkísértés története után ezzel a megjegyzéssel folytatja elbeszélését: “Jézus pedig a Lélek erejében visszatért Galileába, és a híre elterjedt az egész környéken” (Lk 4:14, KNB). Ki ne vágyna arra, hogy a keresztény szolgálata ennyire Lélekkel teljes legyen? És ki ne szeretné, hogy a jó híre így terjedjen, s ezáltal hatással lehessen még sokak életére? A kísértés története megmutat három alapvető alkotóelemet, mely a Lélekkel teljes élethez és szolgálathoz nélkülözhetetlen.

Bemerítkezése után Jézus — a Szentlélek vezetésére — visszavonult a pusztába, hogy a szolgálatára imádsággal és böjttel készüljön fel (Lk 4:1). Amikor a Sátán megkísértette őt, Jézus egy-egy ószövetségi igével válaszolt, mellyel rámutatott az Istennel való kapcsolat és a tőle való függés fontosságára. S mindezek hozzájárulnak ahhoz is, hogy az életünk és a szolgálatunk a Szentlélekkel teljes legyen.

1. alappillér: a Szentírás. “Nemcsak kenyérrel él az ember” (Lk 4:4, 5Móz 8:3). Jézus hangsúlyozza, hogy az embernek nem csak fizikai táplálékra van szüksége az életbenmaradáshoz. Ahogy a testi eledel fontos a testnek, úgy a lelki pedig az elmének és a léleknek. A Bibliát a Szentlélek ihlette, s tette ezt azzal a céllal, hogy a vezetés forrása és a lelki fejlődés eszköze legyen számunkra. Ha azt szeretnénk, hogy életünkön és szolgálatunkon megnyilvánuljon a Szentlélek jelenléte, akkor először is komolyan kell vennünk a Szentírást. Olvassuk, éljük meg az üzenetét, és engedjük, hogy átformáljon minket. Így megváltozott életünkön a Szentlélek világossága fog átragyogni.

2. alappillér: az imádság. “Uradat, Istenedet imádd” (Lk 4:8, 5Móz 5:9, 6:13). Az ima nem más, mint az Istennel való kapcsolatunk eszköze, csatornája, légköre. Értelmezzük az imát a lehető legtágabb értelemben, és tekintsük azt az emberi lélek vágyódásának Teremtője után. Ha így tekintünk az imára, akkor egész életünk egy “szüntelen imává” válhat (1Thessz 5:17), melyben sokféle módon kifejezésre juthat az Isten utáni vágyakozásunk: énekelve, dicsőítéssel és magasztalással, saját szavainkkal elmondott imáinkkal, kötött imákkal (pl. Miatyánk), a zsoltárok imádkozásával vagy éneklésével, csöndben maradással, szemlélődéssel (kontempláció) stb. Oly sokféle módja van az imának. Nem az a lényeg, hogy mindenki ugyanúgy imádkozzon, hanem az, hogy mindenki megtalálja az imában a saját útját, ahogyan leginkább Isten jelenlétébe kerülhet.

3. alappillér: helyes magatartás. “Ne kísértsd Uradat, Istenedet” (Lk 4:12, 5Móz 6:16). Jézus e szavaival alázatra, az Istennel szembeni helyénvaló magatartásra int. Az Ige és az ima hatással van az életünkre, a térdeinkre kényszerít és megaláz minket. Rádöbbenünk, hogy akkor vagyunk a helyünkön, ha Isten előtt térdelünk. Krisztus ígérete szerint az eljövendő világban vele fogunk uralkodni. A trónszékek annál kényelmesebbek lesznek számunkra akkor, minél inkább készek vagyunk Isten előtt a térdeinken állni itt és most. Az alázat teremti meg azt a légkört, melyben a Szentlélek, mint csendes és szelíd galamb, munkálkodni tud az életünkben. S erre tesz ígéretet nekünk a Szentírás is, hiszen “Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad” (Jak 4:6, Péld 3:34).

Legyen a Szentírás napi olvasmányunk, az ima pedig ne csupán cselekedet legyen, hanem szívállapot: lelkünk vágyódása a teremtő felé. S ha ehhez az alázatunk is társul, biztosak lehetünk benne, hogy a Szentlélek munkálkodni fog bennünk, és általunk másokban is.

Reklámok

A Lélek erejével szolgálni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.