A keresztény közösség megélésének 4 alapelve

Gyülekezetünkben nemrég a 2Kor 12:14-21 igeszakaszt tanulmányoztuk, melyből a gyülekezeten belüli, testvéri közösség megélésére fókuszáltunk. Pál apostol e szavakkal vezeti be gondolatát: “Íme, most harmadszor készülök hozzátok menni…” (2Kor 12:14a, KNB). A keresztény közösség alapja az, hogy jelen vagyunk egymás életében. Ahogy Isten elérhetővé és megközelíthetővé vált számunkra, úgy kell nekünk is elérhetőnek lennünk egymás számára, de úgy, hogy jelenlétünk a másiknak áldást jelentsen. Hogy ez hogyan valósulhat meg, arra az apostol négy alapelvvel hívja fel a figyelmünket.

Bible-Reading

Kép: steppinginthelight.com

1. alapelv: Ne legyünk egymás terhére! 

“…de nem leszek a terhetekre” (2Kor 12:14b).

Úgy tudunk egymás terhére lenni, ha engedjük eluralkodni a régi emberi természetünket. Ennek a cselekedetei nem építik a közösséget, hanem rombolják azt. Nem hidakat, hanem falakat emelnek a testvérek közé. A megoldás:

  1. Legyünk türelmesek egymás iránt, és szeretettel legyünk készek elfedezni egymás vétkeit és hiányosságait (Péld 10:12, 1Pt 4:8).
  2. Ugyanakkor azonban dolgozzunk azon, hogy a jellemünk formálódjon, és ne a testi cselekedetek, hanem a Szentlélek gyümölcse nyilvánuljon meg bennünk (Gal 5:22-23).

Amit érdemes átgondolni ezzel az alapelvvel kapcsolatban: (1) Ki az a testvér, akinek a gyengesédét több szeretettel kellene elhordoznom? Hogyan nyilvánulhat meg ez a fajta szeretetem az irányába? (2) Mi az a gyengeségem, ami másokat megterhelhet? Hogyan tudnék dolgozni azon, hogy változzak? Hogyan tudom a szeretetem kifejezni mások felé azáltal, hogy törekszem jobb emberré válni?

2. alapelv: Hozzunk egymásért áldozatot!

“…magam is áldozattá leszek a ti lelketekért” (2Kor 12:15).

Valódi közösséget akkor tudunk egymással megélni, ha készek vagyunk egymásért áldozatot hozni (Jn 15:13). Áldozatot hozni a másikért azt jelenti, hogy készek vagyunk lemondani saját magunkról (az időnkről, a terveinkről). A másikkal való közösségvállalás érdekében engedjük neki, hogy átformálja életünk menetét.

Milyen áldozatot hozhatunk egymásért?

  1. Az időnket – lemondunk egyéb elfoglaltságunkról (pl. a semmittevésről)
  2. A figyelmünket – teljesen a másik felé fordulunk, és nem csak az okostelefon mögül pillantunk fel rá
  3. Képességeinket – egymás segítségére lehetünk olyan területen, amiben jók vagyunk, és amiben a másik hiányt szenved
  4. Szolidaritás – közösségvállalás a nehéz helyzetű testvérrel a szenvedésében (üldözés, nélkülözés, éhezés)
  5. Ima – időnk egy részét arra fordítjuk, hogy imádkozunk egymásért; akiért imádkozom, azzal a kapcsolatom biztosan változni fog

Amit érdemes átgondolni ezzel az alapelvvel kapcsolatban: Mi az az áldozat, amit neked meg kell hoznod annak érdekében, hogy a keresztény közösséget valóságosabban és mélyebben megélhesd másokkal?

3. alapelv: Legyenek közösek a céljaink!

“Nem jártunk-e ugyanazon lélek szerint? S nem ugyanazon az úton?” (2Kor 12:18)

Ahogyan a házasságban, úgy a gyülekezetben is fontos, hogy közös igába hajtsuk a fejünket — s ez legyen az Úr igája. A valódi közösséget akkor tudjuk megélni egymással, ha ugyanazok lesznek a céljaink. Mivel azonban ennyire különböző személyiségek vagyunk, természetes, hogy eltérőek a céljaink és a módszereink. Ha azonban nem a magunk feje után megyünk, hanem Istenre hagyatkozunk, akkor ő fog nekünk közös utat mutatni: “Teljes szívvel bízzál az Úrban, és ne támaszkodj saját belátásodra! Minden utadon rá gondolj, s ő majd igazgatja lépéseidet” (Péld 3:5-6).

Amit érdemes átgondolni ezzel az alapelvvel kapcsolatban: Életed mely területein kellene gondolkodásmódodat jobban összhangba hozni Isten akaratával (vö. Róm 12:1-2)?

4. alapelv: Törekedjünk építeni egymást! 

“Mindez pedig, szeretteim, a ti épülésetekre szolgál” (2Kor 12:19).

A keresztény közösség célja, hogy építsük egymást (1Thessz 5:11). Akár akarjuk, akár nem, hatással vagyunk egymásra. Nem mindegy azonban, hogy milyen ez a hatás. Ahhoz, hogy a másikat építeni tudjuk, először magunknak kell felépülnünk. Szeretetet akkor tudunk adni a testvéreinknek, ha mi magunk belemerülünk Isten jelenlétébe és valódi közösséget élünk meg az Úrral.

Amit érdemes átgondolni ezzel az alapelvvel kapcsolatban: Hogyan mutatja a testvéreimmel való kapcsolatom állapota az istenkapcsolatom állapotát? Mit tehetek a javulás érdekében?

Reklámok

A keresztény közösség megélésének 4 alapelve bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés, uncategorized

Hozzászólások lezárva.