10 dolog, amit Jézus tett értünk

Időről időre érdemes átgondolnunk, hogy mit köszönhetünk Jézusnak. Amikor figyelmünket nem az élet nehézségei kötik le, s amikor nem azért szomorkodunk, amink nincs meg, pedig vágyunk rá, hanem hálát adunk azért, amit Istentől kaptunk, az életünk egyszerűbbé válik, és könnyebben meglátjuk benne az apró örömöket is. Ha pedig — húsvét közeledtével — arra gondolunk, amit Krisztus tett értünk, akkor rádöbbenünk, milyen kiváltságos helyzetet élvezhetünk Isten előtt a Megváltónak köszönhetően. Tekintsük hát át, mit köszönhetünk Neki!

1. Megmentett minket az ítélettől. Az életünk szerves része lenne az az ítélet, mely mindenkire vár egy napon (Zsid 9:27). Jézus azonban felmenti az ítélet alól mindazokat, akik benne hisznek: “Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe” (Jn 5:24).

2. Elérhetővé tette számunkra Isten szeretetét. Isten mindig is szeretett minket, mi azonban távol voltunk Tőle. Amikor azonban Krisztus közel jött hozzánk, befogadhatóvá tette számunkra az Atya szeretetét, mely képes megváltoztatni az életünket. “Ez a szeretet, és nem az, ahogy mi szeretjük Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a Fiát engesztelő áldozatul bűneinkért” (1Jn 4:10).

3. Általa bocsánatot nyernek a bűneink. Akkor, amikor az ember érzi, hogy nincs rendben, hogy bűnt követett el, a legnagyobb problémát az jelenti, ha nincs, akitől bocsánatot kérhetne, s akitől feloldozást nyerhet. Jézus pontosan ezt hozta el nekünk. Isten ellen követtünk el bűnöket, Krisztus pedig Isten megbocsátásával közelít minden bűnöshöz, aki nyitott erre. “Őbenne van… bűneink bocsánata” (Ef 1:7).

4. Visszavezet minket az Atyához. Szent Ágoston ezt mondta: “A te indításod az bennünk, hogy gyönyörűség dicsérnünk téged, mert magadnak teremtettél minket, s nyugtalan a szívünk, míg csak el nem pihen benned.” Tékozló fiúként távolodtunk el az atyai háztól, és Jézusra volt szükségünk ahhoz, hogy visszavezessen minket életünk forrásához, Teremtőnkhöz. “Mert Krisztus is szenvedett egyszer a bűnökért, az Igaz a nem igazakért, hogy Istenhez vezessen minket, miután halálra adatott test szerint, de megeleveníttetett Lélek szerint” (1Pt 3:18).

5. Általa gyógyulást kapunk. Az Isten nélküli élet különböző sérüléseket okozott nekünk lelkünkön és szívünkön. A testi sebek könnyebben gyógyulnak, a lélek sebei azonban csak Isten gyógyító érintésére múlnak el. Ezt hozta el nekünk Jézus: “Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk: az ő sebei által gyógyultatok meg” (1Pt 2:24).

6. Legyőzte az életünk fölött uralkodó gonosz erőket. Sokszor éreztük, hogy nem vagyunk a magunk ura. Isten nélkül élve olyan sötét erők munkálkodtak bennünk és fölöttünk, melyek létezéséről talán tudomásunk sem volt. Krisztus azonban legyőzte őket, megszabadított a hatalmukból, és átvezetett minket az ő országába. “Lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk” (Kol 2:15).

7. Megszabadított minket a haláltól. Bár úgy tűnik, hogy az emberi életnek a halál és elmúlás szerves részét képezi, valójában azonban nem ez a helyzet. Isten arra teremtett minket, hogy örökké éljünk, vele közösségben. A halál fölötti győzelem ígéretét pedig Krisztus adja meg nekünk: “Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” (Jn 11:25-26).

8. A feltámadás reményét adja nekünk. Jézusnak köszönhetjük azt, hogy nem csak 60-70 évre tervezhetünk az életben. Előttünk áll az örökkévalóság, melybe a feltámadás kapuján juthatunk be. Ezt az ajtót pedig Jézus tárta szélesre előttünk. “Ha ugyanis eggyé lettünk vele halálának hasonlóságában, még inkább eggyé leszünk vele a feltámadásának hasonlóságában is” (Róm 6:5).

9. Mennyei erővel ruház fel az élethez. Távozásakor Jézus megígérte a Szentlelket a követőinek. A Szentlélek által továbbra is velünk van, és felkészít minket a vele való találkozásra. Krisztus Lélek általi munkájának köszönhetjük, hogy a lehető legtöbbet hozhatjuk ki az életünkből. “Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek” (Jn 16:13).

10. Közösségbe foglal minket. Nem kell egyedül szembenéznünk az élet nehézségeivel. Jézusnak köszönhetően olyan emberek társaságát élvezhetjük, akik szeretik őt, és arra törekszenek, hogy Istennek tetsző életet éljenek. Társaságuk bátorít minket. S bár különbözünk egymástól, Jézus az, aki összeköt velük. “Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai” (Róm 12:4-5).

Te miért vagy még hálás Jézusnak?

Reklámok

10 dolog, amit Jézus tett értünk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gondolatok

Hozzászólások lezárva.