Húsvéti gondolatok

Én vagyok Péter. Én vagyok Pilátus. Én vagyok Barabás. Én vagyok a jobb lator. Én vagyok az apostol. Én vagyok Mária Magdolna. És elmondom, mit jelent számomra húsvét, a feltámadás ünnepe.

ÉN VAGYOK PÉTER. „Jézus ezt felelte Péternek: Bizony, mondom neked, mielőtt a kakas megszólal, háromszor is megtagadsz engem. Péter erre így fogadkozott: Még ha meg is kell veled együtt halnom, akkor sem tagadlak meg téged” (Mt 26:34-35. Én vagyok Péter. Én vagyok az, aki erősnek gondolom magam, de az első adandó alkalommal a saját kényelmemet keresem. Én vagyok az, aki a gyülekezetben erősnek mutatom magam, de a hétköznapokban gyenge a hitem, és nehezen tudok kitartani drága Jézusom követése mellett. Kérlek, Uram, növeld a hitemet, s imádkozz értem is, miként Péterért tetted, hogy mindig a Te közeledben maradhassak, s Téged soha meg ne tagadjalak, el ne hagyjalak.

ÉN VAGYOK PILÁTUS. „Pilátus erre így szólt: Mi az igazság?” (Jn 18:38). Én vagyok Pilátus. Oly sokszor keresem az igazságot, mégis gyenge vagyok ahhoz, hogy kiálljak mellette, és szavam felemeljem érte. Jézus az út, az igazság és az élet – nekem pedig erre az igazságra van szükségem, mely szabaddá tehet minden hazugságtól, mely lelkemet nyomja, mely elmémet megtéveszti, mely szívemet felkavarja. Úr Jézus, tökéletes igazság, kérlek, jöjj közel hozzám, s változtasd meg szavaddal egész életem. Segíts, hogy ne higgyek minden hazugságnak, hanem fülem a Te szelíd és egyedül igaz hangodra figyeljen.

ÉN VAGYOK BARABÁS. „Pilátus ismét kiment a zsidókhoz, és ezt mondta nekik: Én semmi vétket nem találok őbenne… Akarjátok-e, hogy szabadon bocsássam nektek a zsidók királyát? Erre a zsidók ismét így kiáltoztak: Ne ezt, hanem Barabást” (Jn 18:38-39). Én vagyok Barabás. Engem jogosan sújtana Isten ítélete, mégis megkegyelmezett nekem. Bár bűneim terhe miatt vezekelnem kellene, számomra teljesen érthetetlen módon egyszer csak megnyílt előttem a börtön ajtaja, és szabadon engedtek. Azért, mert valaki vállalta helyettem a büntetést, és először cellámba költözött, majd vállára vette az én keresztemet, és meghalt rajta – helyettem. Úr Jézus, nekem kellett volna bűnhődnöm, de Te vállaltad ezt helyettem. Segíts, hogy hálám jeléül egész életemben Téged kövesselek.

ÉN VAGYOK A JOBB LATOR. „A megfeszített gonosztevők közül az egyik szidalmazta… De a másik megrótta… aztán így szólt: Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz országodba” (Lk 23:39-43). Én vagyok a jobb lator. Bár életem oly sokszor képes vagyok eltékozolni, és csak akkor fordulok az Úrhoz, amikor már saját lehetőségeim végére értem, Jézus mégis megkegyelmez nekem, és új kezdetet ígér. Tudom, hogy sose késő hozzá jönnöm megbánással, kérve őt, hogy vezessen mélyebbre akarata megértésében és cselekvésében, országa fölépítésében. Uram, Jézus Krisztus, egy ilyen nyomorult bűnösnek, mint amilyen én vagyok, lenne félnivalója az ítélettől és büntetéstől. De egy ilyen kegyelmes Úr elé, mint Te vagy, mégis bizalommal jövök, s kérlek: könyörülj rajtam, bűnösön.

ÉN VAGYOK AZ APOSTOL. „Jézus keresztje alatt ott állt anyja… és az a tanítvány, akit szeretett” (Jn 19:25-26). Időnként én vagyok az az apostol, aki nincs a kereszt alatt, mert félelmében elszaladt, elbujdosott. Időnként azonban én vagyok János apostol, aki a kereszt alatt áll, és ámulattal néz Urára és Megváltójára. Többször kellene ilyen bátornak lennem, és Krisztus mellett döntenem, akkor is, amikor a kereszt botránya visszataszító az emberek számára. Úr Jézus, melletted akarok állni, a kereszted alatt, ahol az én bűneimért szenvedtél és vezekeltél. Mert tudom, hogy saját keresztem hordozása közben Te mindig mellettem vagy, és nem hagysz el engem.

ÉN VAGYOK MÁRIA MAGDOLNA. „Mária Magdolna a hét első napján kora reggel, amikor még sötét volt, a sírhoz ment” (Jn 20:1). Én vagyok Mária Magdolna. A sírhoz a kenethozó asszonyokkal együtt nem a feltámadást ünnepelni mentem, hanem Uram testét bebalzsamozni és végleg a sírba zárni. Én vagyok az, aki nem mindig értem és látom át, hogy az Úr tervei csodálatosabbak, mint amit el tudok képzelni. S meglepődve tapasztalom, hogy az Élet mindig győz. Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, Te vagy az Élet, Te vagy a Győztes, és én Téged akarlak ünnepelni ma és életem minden napján. Ámen.

Reklámok

Húsvéti gondolatok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.