5 ok a zsoltárok imádkozására

Gyülekezetünkben az elmúlt időszakban minden vasárnapi istentiszteletet azzal kezdtünk, hogy felolvastunk egy-egy zsoltárt. Miközben így sorra vettük mind a százötvenet, felértékelődött bennem ezeknek az imáknak a szerepe. Amit megéreztem, összhangban volt zsidó és keresztény hívők több ezer éves tapasztalatával és gyakorlatával, akik személyes és közösségi imaéletük részévé tették a zsoltárokat. Ebben a posztban szeretném bemutatni, hogy milyen okok miatt szoktam a zsoltárokat imádkozni.

23. zsoltár a Vizsolyi Biblia reprint kiadásában, fotó: Nehézy Laci

1. Biblikus imádság

Rendelkezésünkre áll egy olyan gyűjtemény, mely az Isten népe körében megfogalmazódott imádságokat tartalmazza. A Zsoltárok könyve a Szentírás része, melyet Isten ihletett. Személyes csendességünkben és gyülekezeti életünkben mindannyian olvassuk ezeket a Szentlélektől áthatott imákat. A következő lépés pedig az, ha nem egyszerűen zsidó költészetként olvassuk őket, hanem imádságként. Ahogy az evangéliumot evangéliumként olvassuk, a próféciát próféciaként, az apostoli levelet apostoli levélként, úgy kellene a zsoltárokat is imádságként olvasnunk, s ezáltal saját imánkká tennünk, akként elmondanunk, engednünk, hogy személyes imáinkat formálják. Miközben a zsoltárokat imádkozzuk, nem kell azon gondolkodnunk, hogy vajon Istennek tetsző-e az imánk, hogy vajon meghallgatásra talál-e, hiszen ő ihlette őket és tette a Szentírás részévé, hogy a későbbi korok hívői általuk tanulják meg, hogyan imádkozzanak.

2. Jézus példája 

Jézus Krisztus meghívása személyesen szól mindannyiunkhoz: “Kövess engem” (Mt 9:9, 16:24). Követésünk lényege pedig az, hogy azt tesszük, amit Jézus tett. Ő pedig földi élete során előszeretettel használta a zsoltárokat imaéletében. Az utolsó vacsora után ezt olvassuk az evangéliumban: “Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az Olajfák hegyére” (Mt 26:30). A pászka ünnepe alkalmával a zsidók a 113-118. zsoltárokat énekelték és imádkozták, a beszámoló szerint pedig Jézus is pontosan ezt tette. Utolsó pillanataiban, a kereszten függve pedig ismét a zsoltár szavait imádkozta: “Három óra tájban Jézus hangosan felkiáltott: Éli, éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?” (Mt 27:46, Zsolt 22:2). Ha Jézus személyes imaélete részévé tette a zsoltárokat, kövessük mi is a példáját!

3. A Biblia buzdítása

Az Újszövetség beszámol az első keresztények gyakorlatáról, és ebben azt látjuk, hogy imaéletükben fontos szerepe volt a zsoltároknak: “mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket; énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak” (Ef 5:19). Ugyanerről tanúskodik az ApCsel 4:25-26-ban feljegyzett imádság is, mely során a Zsolt 2:1-2-t imádkozták. Ezen kívül pedig az Ószövetség is arra biztat minket, hogy énekeljük a zsoltárokat:

  • “Halljátok, királyok, figyeljetek, fejedelmek! Én most az Úrnak éneket mondok, zsoltárt zengek az Úrnak, Izráel Istenének” (Bír 5:3).
  • “Ezért magasztallak, Uram, a népek között, zsoltárt éneklek nevednek” (2Sám 22:50, Zsolt 18:50).
  • “Énekeljetek, zengjetek zsoltárt neki, emlegessétek minden csodáját” (1Krón 16:9).
  • “Mutasd meg hatalmadat, Uram! Mi pedig énekelünk, zsoltárt zengünk hatalmas tetteidről” (Zsolt 21:14, vö.: 57:10, 75:10, 98:4, 101:1, 104:33, 105:2, 108:4, 146:2).

4. Változatos imaélet

A zsoltárok imádkozása segít abban, hogy imaéletünket változatossá tudjuk tenni. Személyiségünkből, lelkiségünkből és tapasztalatainkból fakad egy olyan mód, ahogyan mi megéljük a hitünket és meg tudjuk fogalmazni az imádságainkat. A zsoltároknak azonban számos Istentől ihletett szerzője van, akik különböző személyiségjegyeiket és élethelyzetüket belevitték az általunk megírt imádságba. Így kiszélesítik saját imáinkat, és időnként olyan kérdéseket is megfogalmaznak imádságainkban, melyek nekünk eszünkbe sem jutottak volna. A zsoltárokat imádkozva megtanulhatjuk Istent magasztalni, átérezhetjük a bűnbánat valódi voltát, kifejezhetjük neki panaszunkat és fájdalmunkat, ünnepelhetjük őt, mint Királyunkat, imádkozhatunk ellenségeinktől és problémáinktól való szabadulásunkért, közbenjárhatunk másokért. Röviden megfogalmazva: a zsoltárok segítenek megtanulni, hogy Isten elé jöhetünk úgy, ahogy vagyunk. Nem kell imádság előtt az érzéseinket megváltoztatnunk. Vállalhatjuk előtte magunkat, s ezáltal engedjük meg neki azt, hogy jelen helyzetünkkel kezdjen azt, amit jónak lát.

5. Egyháztörténelem tanúsága

Ha figyelembe vesszük a keresztény egyház történelmét, azt látjuk, hogy kezdettől fogva fontos szerepe volt a zsoltárok imádkozásának. Beszélhetünk a katolikus zsolozsmáról, az anglikán imakönyvről, a református és evangélikus énekeskönyvekről — mindegyiknek része a zsoltárok imádkozása és éneklése. Még az evangéliumi keresztények körében is ismertek olyan modern énekek, amelyek egyes zsoltárokon alapulnak. Így valójában egyetlen kereszténytől sem idegen a zsoltárok imádkozása, különbség csak ennek tudatos cselekvésében mutatkozik.

Reklámok

5 ok a zsoltárok imádkozására bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hozzászólások lezárva.