3 hely, ahol Jézussal találkozhatunk

Az idős János apostol élete vége felé így vallotta meg hitét és reményét a Mesterével való újbóli találkozással kapcsolatban: “…amikor meg fog jelenni…, látni fogjuk őt, amint van” (1Jn 3:2). Bár arra a napra még várnunk kell, de a Jézussal való találkozás előtt is megláthatjuk őt ott, ahol kinyilatkoztatja önmagát számunkra. Nézzünk meg három “helyet”, ahol Jézus arcát megláthatjuk.

1. Az Úrvacsorában 

Jézus az utolsó vacsora alkalmával körbeadta tanítványainak a kenyeret és a poharat, és ezt mondta nekik: “Vegyétek és egyétek, ez az én testem… Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem…” (Mt 26:26-28). A keresztény felekezetek és teológiai irányzatok különböznek abban, hogy hogyan értelmezik Jézus Krisztus jelenlétét az úrvacsorai jegyekben (valóságos, lelki vagy szimbolikus jelenlét). Jézus szavai szerint azonban a kenyérben és a szőlő levében vele találkozhatunk.

Az Úrvacsora pedig nem más, mint Isten vándorló népének úti eledele, mely elővételezése az eljövendő mennyei lakomának a Bárány menyegzőjén. Amikor az Úrvacsorával élünk, benne Krisztus arcát szemlélhetjük, melyről az irántunk való szeretete ragyog ránk.

2. Isten népe

A második hely, ahol Jézussal találkozhatunk: az ő népe. Pál apostol ezt tanítja: “Mi pedig mindnyájan, miközben fedetlen arccal szemléljük az Úr dicsőségét, ugyanarra a képmásra [gr.: ikon] változunk át dicsőségről dicsőségre az Úr Lelke által” (2Kor 3:18).

A Szentlélek munkája minden újjászületett hívő emberben az, hogy hasonlóvá teszi őket Jézushoz, amíg láthatóvá nem válik rajtuk az Úr arca. Minden egyes testvérünk úgy tükrözi vissza Krisztus arcát, mintha egy élő ikont szemlélnénk. Egyszerűen csak arra van szükségünk, hogy testvérünk ismert arcvonásain túl tekintsünk, és megpillantsuk annak a Mesternek az arcát, aki testvérünk életét kezében tartja.

3. Isten Igéje

A harmadik hely pedig, ahol Krisztust kereshetjük és meg is találjuk: a Szentírás, Isten Igéje. Egy alkalommal Jézus az írástudóknak a Bibliával kapcsolatban ezt mondta: “Éppen azok tesznek tanúságot rólam” (Jn 5:39). A zsidókhoz írt levél szerzője pedig bevezető gondolataiban közli velünk, hogy “Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső napokban pedig Fia által szólt hozzánk” (Zsid 1:1-2).

Jézus az Ige (Jn 1:1, gr. Logosz), ő Isten üzenete a számunkra. Amint Isten közölni akar velünk, azt Jézusban teszi meg. A testté lett Igéről (Jn 1:14) pedig az írásba foglalt Ige tesz tanúbizonyságot. Amikor fellapozzuk, ha hittel olvassuk, benne Jézus arcát fogjuk megpillantani.

Következtetés 

Mi következik mindebből? Ha ezen a világon szeretnénk Jézushoz közel kerülni, nincs más dolgunk, mint közösséget ápolni Isten népével, mely az Ige és az Úrvacsora talaján állva mutatja fel Krisztus arcát.

Reklámok

3 hely, ahol Jézussal találkozhatunk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozzászólások lezárva.