infaustus bejegyzései

Ökumenikus imahét – 2018

A. Quatit ezt fogalmazta meg az imádságról szóló könyvében: “…az imádság a lehető legkézenfekvőbb mód a felekezetek közötti egység megteremtésére. A legegyszerűbb, a leghatékonyabb együttes cselekvés a közös ima. Az imádságban, a közös istendicsőítésben tudjuk a legkönnyebben felismerni, hogy valóban egyet akarunk. Imádkoznunk kell ezért az egységért… S leghamarabb az imádságban leszünk, vagyunk egyek” (Szüntelenül…, Zöld-S Stúdió, Budapest, 2008. p. 34.). Ennek szellemében ajánlom a nemrég véget ért Aliansz imahét után az Ökumenikus imahét miskolci programjait. Bár az ökumené fogalmához sok negatív gondolat társul, talán kiindulásként Jézus főpapi imáját kellene alapul vennünk, melyben a tanítványok egységéért imádkozott (Jn 17).

Bővebben…

Reklámok

Ökumenikus imahét – 2018 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

Vízkereszt, vagy amit akartok

Bár nem a legismertebb ünnepek közé tartozik, mégis a keresztények egyik legősibb ünnepe a vízkereszt (Epiphania Domini, azaz az Úr megjelenése), melyet a római katolikusok január 6-án, a keleti egyházak pedig január 19-én tartják. Több bibliai eseményt kapcsol egybe ez az ünnep, amelyek mindegyike Jézus Krisztus megjelenésével kapcsolatos: 1. a napkeleti bölcsek imádják Jézust; 2. Jézus bemerítkezése a Jordán vizében; 3. Jézus első csodája a kánai menyegzőn. Jézus Krisztus bemerítkezése ünnepén érdemes átgondolni néhány fontos igazságot, a saját keresztségünkkel / bemerítkezésünkkel kapcsolatban.

Bővebben…

Vízkereszt, vagy amit akartok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hozd ki a legtöbbet az új évedből!

Hamarosan véget ér az óév, és kezdetét veszi az új. Az emberek ilyenkor általában számadást tartanak életükkel, és átgondolják, mit értek el, mit rontottak el, mit kellett volna másként tenniük. És ez az időszak az, amikor különféle fogadalmakat tesznek, hogy a következő évben többet hozzanak ki az életükből. A 90. zsoltárban Mózes fogalmaz meg ezzel kapcsolatban egy fohászt: “Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk” (Zsolt 90:12, RÚF). Valóban érdemes átgondolnunk, hogy hogyan tudnánk a lehető legtöbbet kihozni az előttünk álló évből. Ehhez szeretnék néhány ötletet ajánlani.

Fotó: Eduard Bonnin

Bővebben…

Hozd ki a legtöbbet az új évedből! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gondolatok

10 lépés az Istennel való mélyebb kapcsolat megéléséhez

Az életünk mélysége, tartalmas volta és sikeressége attól függ, hogy mennyire mély az Istennel való kapcsolatunk. Ezért minden keresztény felelőssége, hogy dolgozzon az Úr jobb megismerésén és a vele való kapcsolat fejlődésén. Ezzel összhangban a Jn 17:3-at így is parafrazálhatnánk: “A valódi, tartalmas és Istennek tetsző élet alapja az Úrral és Jézus Krisztussal való kapcsolat, melyben az ő megismerésük teljesen átformál minket.” A következő szempontok ebben kívánnak segíteni. Amikor egy lelkigyakorlaton megkaptam és átgondoltam őket, nekem hasznosnak bizonyultak. Sajnos forrást nem tudok hozzájuk megjelölni, de remélem, hogy sokak Istennel való kapcsolatára lesznek jó hatással!

Bővebben…

10 lépés az Istennel való mélyebb kapcsolat megéléséhez bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Te hogyan imádod Istent?

Éppen befejeztem a Kivonulás könyvének olvasását (2Mózes, Exodus) a reggeli csendességem során. Egy gondolat pedig átütő erővel tért vissza, mintegy refrénként az utolsó fejezetekben. Ezzel kapcsolatban szeretném ebben a bejegyzésben a gondolataimat megosztani. A Kivonulás könyvében az egyiptomi fogság utáni közvetlen pusztai eseményeket láthatjuk. Mózes megkapja Istentől a törvényt, melyet átad a népnek. És elkezdik ennek megfelelően elkészíteni a Szent Sátort, az áldozati eszközöket és az egyéb használati tárgyakat. Jogosan merülhet fel a kérdés: Mi köze mindennek a 21.-ik századi keresztények hitéletéhez?

Bővebben…

Te hogyan imádod Istent? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Miért várjuk Jézust?

Advent a Jézusra való várakozás időszaka. Már maga a latin eredetű advent kifejezés is az eljövetel, a megérkezés gondolatát jelenti, és figyelmünket Krisztus várására irányítja. Évezredekkel ezelőtt, és évszázadokkal Jézus születése előtt élt Ézsaiás próféta, aki könyvében a Messiás születésének ígéretéről írt, és olvasói elé tárta, hogy miért is várjuk az eljövetelét.

Fotó: Lisa Prins

Bővebben…

Miért várjuk Jézust? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gondolatok

Imádság advent első vasárnapján

Eljövendő Királyunk,
Terád várunk,
Utánad sóvárog a lelkünk,
Csak benned találunk békét.
Az adventi láng emlékeztet minket arra,
Hogy Te vagy a fény a szívünkben.
A Te kegyelmed tölt el minket
Szeretettel és melegséggel,
Örömmel és reménnyel,
Békességgel és bölcsességgel.
Add, Urunk, hogy ez a kicsiny láng
Teljességre juthasson
Először bennünk,
Majd általunk másokban is.
Kérünk, Urunk, hogy szabadíts meg
Minden bűntől bennünket,
Hogy szentségben és igazságban
Terád várva
Imádhassunk Téged.
Ámen.

. . .

Imádság advent első vasárnapján bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Jézus

66 könyv, egyetlen történet, egyetlen név: JÉZUS.

Mediator-620x250

Deészisz mozaik, Hagia Szophia, 12. század

Bővebben…

Jézus bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Elhívás

Isten nem csak megteremtett minket — Neki célja van velünk. Pál apostol szerint már a világ teremtése előtt elhatározta, hogy a tervében milyen szerepet töltsünk be (Ef 1). Egyéni felelősségünk ezért az, hogy felismerjük ezt a tervet, és annak megfelelően éljünk. A következőkben az elhívásunkkal kapcsolatban szeretnék néhány szempontot megfogalmazni, melyet jó átgondolnunk.

Bővebben…

Elhívás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gondolatok

7 krisztusi jel

János evangéliumában a szerző tudatosan választ ki hét csodát, melyek segítségével Jézus Krisztusi isteni hatalmát és természetfölötti erejét mutatja be az olvasóinak. Merrill C. Tenney az Újszövetségi bevezető (KIA, Budapest, 2003) című könyvében ezt írja e jelekről: “Ezek a csodák általános jellemzőikben hasonlóak a szinoptikus evangéliumban feljegyzettekhez, de különleges jelentőségük miatt ebben az evangéliumban jel a nevük. Hét olyat nevez meg, amelyet Jézus nyilvánosan tett más emberekkel vagy más emberek javára. Ezek hatalmának különböző területeit mutatják be, és együttesen bizonyítják az evangélium központi tanítását, az ő istenségét” (p. 226.).

Bővebben…

7 krisztusi jel bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gondolatok