apológia kategória bejegyzései

10 különbség Mohamed és Jézus között

Megj.: Az itt közölt szempontok eredetileg angolul jelentek meg a hivatkozásokkal. Az ezekre adott muszlim válasz és a hivatkozások vizsgálata erre a linkre kattintva olvasható! A következő néhány szempont abban segíthet, hogy összehasonlítsuk Jézus Krisztust, mint a keresztény hit alapítóját és szerzőjét Mohameddel, aki az iszlám alapító prófétája. Mivel a kereszténység és az iszlám arról szól, hogy az alapító életútját és tanítását követi, fontos látni, hogy mi jellemzi Jézust és Mohamedet. Amilyen ugyanis a vallás alapítója, olyanná válnak a követők is. Ezt a Biblia is kijelenti, amikor Pál apostol ezt írja: “Mi azonban mindannyian fedetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét. Eközben pedig az Úr Szelleme által fokozatosan átváltozunk, egyre jobban hasonlítunk őhozzá, és dicsőségről-dicsőségre jutunk” (2Kor 3:18, EFO). Nézzük hát, mik a különbségek Jézus és Mohamed között.

Mohamed, Kr. u. 1300-as évek

Mohamed, Kr. u. 1300-as évek

Bővebben…

Reklámok

10 különbség Mohamed és Jézus között bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia

A mormonok istenképe

Akár az utcán, akár az ajtónk előtt könnyű felismerni az öltönyös, nyakkendős mormon misszionáriusokat, akik tört magyarsággal szeretnék megosztani velünk egyházuknak, Az Utolsó Napok Szentjeinek üzenetét. Jehova Tanúitól az a kis fekete névtábla különbözteti meg őket, mely a nevük mellett azt is közli, hogy ők egyházuk “elderei” — no meg persze az, hogy kezükben nem Az Őrtorony aktuális száma, vagy A Szentírás új világ fordítása van, hanem a Mormon könyve. De milyen Istent hirdetnek ők? A mormonok szerint is fontos az ő tanításukat összevetni a Bibliával, hogy lássuk, az igazságot hirdetik-e: “Vedd elő a Bibliát, hasonlítsd vele össze a Jézus Krisztus mai szentjeinek vallását és győződj meg róla, kiállja-e a próbát” (Beszédek gyűjteménye, 1873., 16. kötet, p. 46.).

Mormon misszionáriusok (lds.org)

Mormon misszionáriusok (lds.org)

Bővebben…

A mormonok istenképe bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia

A brüsszeli terrortámadás margójára

Valószínűleg mindenki értesült arról, ami Brüsszelben történt. A Magyarországi Muszlimok Egyháza kiadott egy nyilatkozatot, melyben a terrorcselekményeket elítéli és összeegyeztethetetlennek tartja az igaz iszlám hittel. Most kommentár nélkül ezt a nyilatkozatot szeretném szembeállítani néhány idézettel, mely a Koránból származik. A következtetések levonását rábízom az Olvasóra.

Kép: Asim Bharwani

Kép: Asim Bharwani

Bővebben…

A brüsszeli terrortámadás margójára bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia

Biblia és Korán

„A keresztény teológus számára a Korán nemcsak a Bibliához közel álló volta miatt érdekes, hanem azért is, mert az iszlám az egyetlen olyan világvallás, melynek megjelenésekor a kereszténység már létezett. A kereszténység számára mindig is problémát jelentett, hogy utána — Krisztus után — újból létrejött egy világvallás” (Joachim Gnilka: Biblia és Korán — Ami összeköti és ami elválasztja őket, Szent István Társulat, Budapest, 2007. p. 12.). Az innen letölthető jegyzet röviden bemutatja azt, hogyan tekint a Korán a Bibliára, és mennyiben hasonlít hozzá, mennyiben tér el tőle.

Kép: Asim Bharwani

Kép: Asim Bharwani

Biblia és Korán bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia

A történelmi Mária nyomában

Nagy divat mostanában “a történelmi Jézusról” beszélni — arról a személyről, akit megfosztottak minden csodás tettétől, minden emberfölötti tanításától, arról, aki a szkeptikus történészek és liberális teológusok szűrőjén át tud férni. Talán erre a helyzetre is elmondható: könnyebb Jézusnak átmenni a tű fokán, mint a liberális teológusok szűrőjén. Ám ugyanerre vállalkoztam most Máriával kapcsolatban. Elkezdett foglalkoztatni a Katolikus Egyház (ideértve az ortodox és a keleti egyházakat is) mariológiája. Érdekel, miért hiszik azt, amit hisznek, és hogyan lehet lefejteni a Máriára rakódott rétegeket, hogy eljussunk az Újszövetség valódi Máriájához.

Ferenc pápa és Mária

Ferenc pápa és Mária

Bővebben…

A történelmi Mária nyomában bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia, teológia

Modern búcsúcédulák

Néhány nappal ezelőtt láttam a hírt, hogy 75 éves korában meghalt az a nénike, aki a munkahelyemen néhány naponta a virágokat meglocsolta és rendben tartotta. Soha nem láttam 2-3 percnél tovább, és nem volt alkalmunk, hogy beszélgetésbe elegyedjünk az élet nagy kérdéseiről, Isten létéről, arról, ami odaát vár ránk. Így nem tudom, mi volt az álláspontja, személyes meggyőződése, hite. A gyászjelentésben azonban érdekes dolgot olvastam.

All Saints Church, fotó: wikimedia.org

All Saints Church, fotó: wikimedia.org

Bővebben…

Modern búcsúcédulák bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia

Barnabás evangéliuma

Bár nem új felfedezésről van szó, az internetes média ismét szenzációként közli Barnabás evangéliumának előkerülését. Az irat jelentősége abban áll, hogy ellent mond a kánoni evangéliumoknak Jézus istenségét, messiási mivoltát és kereszthalálát illetően, valamint próféciát tartalmaz az eljövendő igazi Messiásra, Mohamedre vonatkozóan. Ezért az Iszlám hit számára nagy jelentőséggel bír, hiszen a Korán tanításait támasztja alá. Érdemes azonban szemügyre venni az iratot és annak tartalmát, hogy ne a szenzáció szele sodorjon magával minket, hanem az igazságot ismerjük meg:

„…többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel…” (Ef 4:14-15). [1]

Barnabás evangéliuma

Barnabás evangéliuma

Bővebben…

Barnabás evangéliuma bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia

“Rátaláltunk a Messiásra!”

János evangéliumának elején Jézus első tanítványai izgatottan viszik a hírt hozzátartozóiknak a Messiásról. András ezt mondja Péternek: “Rátaláltunk a Messiásra” (Jn 1:41, EFO), Fülöp pedig így adja tovább a hírt Nátánaélnek: “Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a Törvényben, és akiről a próféták is írtak! Jézusnak hívják, József fia, és Názáretből való” (Jn 1:45). Az ilyen beszélgetések nem lehettek ritkák, hiszen Jézus idejében rengeteg tanító jelent meg, akiket sokan a Messiásnak gondoltak, és követni kezdtek. William Barclay a The Mind of Jesus című könyvében arról számol be, hogy Kr. e. 67 utáni 30 évben nem kevesebb, mint százezer új vezető indított meddő irányzatot vagy lázadást (1963, p. 45.). Jézus mégis különleges, és nem hasonlítható egyetlen más korabeli “messiáshoz” sem.

Jézus a zsinagógában tanít

Jézus a zsinagógában tanít

Bővebben…

“Rátaláltunk a Messiásra!” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia, teológia

Ki Jézus?

Sok támadás éri Jézus Krisztus személyét és istenségét. Bármelyik nap találkozhatunk olyan emberekkel — nem csak Jehova Tanúival –, akik tagadják a róla szóló bibliai képet. Egy másik Jézust hirdetnek, és erre a veszélyre már Pál apostol is felhívta a figyelmet: “Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más lelket fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek” (2Kor 11:4). Érdemes összegyűjteni és (imádságos szívvel) észben tartani sok más mellett azokat az igéket, melyek világosan beszélnek Jézus személyéről, istenségéről.

ecce_homo

Munkácsy Mihály: Ecce Homo! (1896)

Bővebben…

Ki Jézus? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia, teológia

Jézus vagy Pál?

Nem új keletű dolog, hogy Pál apostol írásait félreértik és félremagyarázzák. Péter a levelében ezt írta: “A mi Urunk hosszú tűrését pedig üdvösségnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek — a neki adott bölcsesség szerint –, szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére” (2Pt 3:15-16, MBT). Így nem kell meglepődnünk rajta, hogy egyesek Jézus és Pál tanítását egymással ellentétesnek gondolják, és úgy vélik, hogy Pál apostol eltérítette az Egyházat az igazi, krisztusi hittől. Érdemes azonban megnézni Pál elhívását és szolgálatát, valamint tanításait összevetni azzal, amit Jézus tanított.

Valentin de Boulogne: Pál levelet ír (17. század)

Valentin de Boulogne: Pál levelet ír (17. század)

Bővebben…

Jézus vagy Pál? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: apológia, teológia