evangéliumi kategória bejegyzései

5 jellemvonás, mely fontos Istennek

A ma reggeli csendességem során befejeztem Józsué könyvét. Az utolsó fejezetekben (22-24) öt olyan jellemvonásra bukkantam, amelyek Istennek fontosak. Ebben a bejegyzésben kommentár nélkül szeretném megosztani továbbgondolásra az ezzel kapcsolatos igeverseket. Az idézetek forrása minden esetben a Revideált új fordítás (RÚF, Magyar Bibliatársulat, Budapest, 2014.).

Bővebben…

5 jellemvonás, mely fontos Istennek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás, evangéliumi

11 nap vagy 40 év?

Mózes — élete végéhez közeledve — a Második Törvénykönyvben (5Móz, Deuteronomium) összefoglalja a zsidó nép pusztai vándorlásának addigi történetét, és bátorítja őket arra, hogy tartsanak ki Jahve igaz imádatában: “Halld meg Izráel: Az ÚR, a mi Istenünk, egyedül az ÚR! Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked” (5Móz 6:4-6, RÚF). Elmond azonban még egy nagyon érdekes és kijózanító részletet is Izrael pusztai vándorlásával kapcsolatban.

izrael_a_pusztaban Bővebben…

11 nap vagy 40 év? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás, evangéliumi, uncategorized

Miért engedi meg Isten a szenvedést?

Az élet nehézségeit látva sokakban felmerül a kérdés: Miért engedi meg Isten a szenvedést? Kit ne érintene meg egy éhező, alultáplált afrikai gyermek látványa? Ki ne szomorodna el, ha gyászoló szülőket lát, akik leukémia miatt veszítették el a gyermeküket? Megborzadunk, amikor a terroristák által elkövetett szörnyűségekkel szembesülünk. Ilyen kérdések felmerülésekor a keresztény evangelizáció is falakba ütközik, hiszen sokan épp ezek miatt vetik el Isten létezését. De vajon tényleg a jó kérdést tesszük fel?

suffering Bővebben…

Miért engedi meg Isten a szenvedést? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gondolatok

Hogyan lehet Istennek tetsző a gyülekezet imádata

Fontos kérdés ez, melyre bibliai választ kell találnunk: Hogyan lehet a gyülekezet imádata Istennek tetsző — olyan, “amelyet az Örökkévaló szívesen fogad” (3Móz 8:28)? Sokféle emberi elképzelést megfogalmazhatunk arra, hogy milyen a jó gyülekezeti közösség, liturgia, szokások, imádati formák. Nekünk sokszor a külsőségek számítanak: tapsolunk vagy nem tapsolunk, állva vagy ülve éneklünk, himnuszokat vagy modern énekeket stb. Istennek azonban a belső értékek sokkal fontosabbak. Hogy mik ezek a belső értékek, kiderül, ha elolvassuk Mózes harmadik könyvének 8. fejezetét, melyben a papok felszenteléséről van szó.

leave_church Bővebben…

Hogyan lehet Istennek tetsző a gyülekezet imádata bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliafordítás, evangéliumi, gyülekezetvezetés

6 döntés, mely Isten szolgálatához szükséges

Ha megfogalmazódik a vágy a szívünkben, hogy Istent akarjuk szolgálni, néhány további lépésre van szükségünk annak érdekében, hogy az elvégzett munkánk Istennek tetsző legyen. A mai igeszakasz egyik fejezete (2Móz 29) bepillantást enged abba a szertartásba, mellyel szolgálatba állították Áront és fiait Izrael első papjaiként. A történetből levonható tanulságok — főleg ha újszövetségi kontextusba helyezzük őket — segítenek nekünk is abban, hogy Istennek tetsző módon végezhessük a szolgálatunkat. Annál is inkább, hiszen az Újszövetség bizonyságtétele alapján Isten minket is papoknak tekint: “Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket” (1Pt 2:9).

6dontes Bővebben…

6 döntés, mely Isten szolgálatához szükséges bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás, evangéliumi

3 akadály Jézus követésében

A Lk 9:57-62-ben három személyről olvashatunk, akik különböző okokból, de nem tudják Jézust követni. A történetet érdemes elolvasni és átgondolni — így sikerülhet a saját életünkben is felszámolni azokat a tényezőket, melyek Jézus követésében gátolnak minket. Nézzük hát meg, mi is ez a három akadályozó tényező…

Fotó: MKGY

Fotó: MKGY

Bővebben…

3 akadály Jézus követésében bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Jóel próféta üzenete a gyülekezetről

Jóel próféta a könyvében Isten ítéletéről számol be, és közben megemlíti a sáskajárást is, mint a totális pusztítás jelképét: “Nekirontanak a fegyvernek, és nem lehet megállítani őket. Betörnek a városba, futkároznak a kőfalon, bemásznak a házakba, betörnek az ablakokon, mint a tolvaj. Reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek” (Jóel 2:8-10). Manapság egy másfajta “sáskajárás”-tól való félelem keríti hatalmába az embereket — a szélsőséges iszlám fundamentalizmus és terror veszélye. Közben pedig az egyháznak meg kell őriznie hivatását a világban, és a remény üzenetét kell hirdetnie. Ezért biztatók Jóel szavai.

Kalinowski & McBee: Bee the Church

Kalinowski & McBee: Bee the Church

Bővebben…

Jóel próféta üzenete a gyülekezetről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Bensőséges kapcsolatban Istennel

A Biblia tanítása szerint azok, akik Jézusban hisznek, igazán bensőséges kapcsolatba kerülhetnek Istennel. Olyan kapcsolat ez, mely nem csak a különleges kenettel felruházottaknak, a beavatottaknak vagy egy elit rétegnek adatik meg, hanem mindenkinek, aki Jézuson keresztül jön Istenhez. Ő ugyanis nem csak egy a sok lehetőség közül, hanem az egyetlen út. Maga Jézus nyilatkozta ezt önmagáról: “Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam” (Jn 14:6). Gondoljuk át a következő igeverseket, melyek az Istennel Jézus által megélhető kapcsolat bensőséges voltára világítanak rá.

Deészisz mozaik, Hagia Szophia, 12. század

Deészisz mozaik, Hagia Szophia, 12. század

Bővebben…

Bensőséges kapcsolatban Istennel bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

4 ok, amiért érdemes gyülekezetbe járni

Manapság nem túl népszerű dolog a gyülekezet és a gyülekezetbe járás. Érthető, hogy a nem keresztények nem lelkesednek érte, és nyűgnek tekintik még azt is, hogy karácsonykor vagy húsvétkor elmenjenek egy istentiszteletre. Ennél is szomorúbb az, hogy a keresztények között is sokan vannak, akik nem tartják fontosnak a gyülekezetbe járást. A tökéletes gyülekezet illúziója, vagy a helyi közösségben látott hibák távol tartják őket attól, hogy egy gyülekezet elkötelezett tagjaivá váljanak. Ezékiel könyvének 44. fejezetében négy olyan okról olvastam, ami miatt azonban érdemes gyülekezetbe járni.

Kőteleki templom, fotó: Jäger Ádám

Kőteleki templom, fotó: Jäger Ádám

Bővebben…

4 ok, amiért érdemes gyülekezetbe járni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

A hívő ember profilja

Biztos sokan ismerik az olyan amerikai filmeket és sorozatokat, melyben az FBI profilozó csoportja egy ismeretlen tettes jellemrajzát állítják fel, hogy segítsék a mielőbbi elfogását. Az elkövetett bűntények alapján sikerül kiismerniük, és felfedeznek olyan jellemvonásokat, amelyek alapján egy konkrét leírást tudnak róla adni. Ehhez hasonlóan segít a Szentírás is nekünk, hogy meghatározzuk és megrajzoljuk a keresztény ember profilját.

Kép: brandxco.com

Kép: brandxco.com

Bővebben…

A hívő ember profilja bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi