evangéliumi kategória bejegyzései

I.M.Á.D.A.T.

Személyes megtapasztalásom alapján bátran merem állítani, hogy a legfontosabb tevékenység, amit egy ember végezhet nem más, mint Isten imádata. A következőkben az I.M.Á.D.A.T. mozaikszó segítségével szeretnék hat szempontot adni a valódi imádat megéléséhez.

Bővebben…

Reklámok

I.M.Á.D.A.T. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

10 ok, amiért érdemes gyülekezetbe járni

Szomorúsággal tölt el, amikor látom, milyen sokan hagyják el a gyülekezetet. Vannak, akiket a világi kísértések ragadnak magukkal, és elkezdik a maguk tékozló útját járni. Vannak, akik vélt vagy valós sérelmeik miatt döntenek úgy, hogy többé nem akarnak egyetlen keresztény közösséghez sem tartozni. A magam részéről azonban szenvedélyesen szeretem az eklézsiát, a Jézus Krisztus által kihívottak közösségét. Nem tudnám elképzelni az életem a testvéri kötelékek nélkül, melyek megtartanak a hit útján. Szeretnék néhány okot bemutatni, ami miatt igenis érdemes gyülekezetbe járni.

Kép: instagram, @theanchor_gilroy

Bővebben…

10 ok, amiért érdemes gyülekezetbe járni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

3 hely, ahol Jézussal találkozhatunk

Az idős János apostol élete vége felé így vallotta meg hitét és reményét a Mesterével való újbóli találkozással kapcsolatban: “…amikor meg fog jelenni…, látni fogjuk őt, amint van” (1Jn 3:2). Bár arra a napra még várnunk kell, de a Jézussal való találkozás előtt is megláthatjuk őt ott, ahol kinyilatkoztatja önmagát számunkra. Nézzünk meg három “helyet”, ahol Jézus arcát megláthatjuk.

Bővebben…

3 hely, ahol Jézussal találkozhatunk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Isten dicsőítése: zene nélkül?

Ha Isten dicsőítésére gondolunk, akkor valószínűleg sokaknak a gyülekezeti éneklés jut először az eszébe. Bármilyen hangszerelésről és stílusról beszélünk is, az éneklés fontos és szerves része a keresztény istentiszteletnek. Azonban Isten dicsőítése nem ér véget akkor, amikor befejeződik az éneklés. A következő néhány igevers a segítségünkre lehet abban, hogy meglássuk, a hétköznapjainkban milyen fontos szerepe van az imádatnak.

Bővebben…

Isten dicsőítése: zene nélkül? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, spiritualitás

A keresztény közösség megélésének 4 alapelve

Gyülekezetünkben nemrég a 2Kor 12:14-21 igeszakaszt tanulmányoztuk, melyből a gyülekezeten belüli, testvéri közösség megélésére fókuszáltunk. Pál apostol e szavakkal vezeti be gondolatát: “Íme, most harmadszor készülök hozzátok menni…” (2Kor 12:14a, KNB). A keresztény közösség alapja az, hogy jelen vagyunk egymás életében. Ahogy Isten elérhetővé és megközelíthetővé vált számunkra, úgy kell nekünk is elérhetőnek lennünk egymás számára, de úgy, hogy jelenlétünk a másiknak áldást jelentsen. Hogy ez hogyan valósulhat meg, arra az apostol négy alapelvvel hívja fel a figyelmünket.

Bible-Reading

Kép: steppinginthelight.com

Bővebben…

A keresztény közösség megélésének 4 alapelve bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés, uncategorized

Vízkereszt, vagy amit akartok

Bár nem a legismertebb ünnepek közé tartozik, mégis a keresztények egyik legősibb ünnepe a vízkereszt (Epiphania Domini, azaz az Úr megjelenése), melyet a római katolikusok január 6-án, a keleti egyházak pedig január 19-én tartják. Több bibliai eseményt kapcsol egybe ez az ünnep, amelyek mindegyike Jézus Krisztus megjelenésével kapcsolatos: 1. a napkeleti bölcsek imádják Jézust; 2. Jézus bemerítkezése a Jordán vizében; 3. Jézus első csodája a kánai menyegzőn. Jézus Krisztus bemerítkezése ünnepén érdemes átgondolni néhány fontos igazságot, a saját keresztségünkkel / bemerítkezésünkkel kapcsolatban.

Bővebben…

Vízkereszt, vagy amit akartok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Te hogyan imádod Istent?

Éppen befejeztem a Kivonulás könyvének olvasását (2Mózes, Exodus) a reggeli csendességem során. Egy gondolat pedig átütő erővel tért vissza, mintegy refrénként az utolsó fejezetekben. Ezzel kapcsolatban szeretném ebben a bejegyzésben a gondolataimat megosztani. A Kivonulás könyvében az egyiptomi fogság utáni közvetlen pusztai eseményeket láthatjuk. Mózes megkapja Istentől a törvényt, melyet átad a népnek. És elkezdik ennek megfelelően elkészíteni a Szent Sátort, az áldozati eszközöket és az egyéb használati tárgyakat. Jogosan merülhet fel a kérdés: Mi köze mindennek a 21.-ik századi keresztények hitéletéhez?

Bővebben…

Te hogyan imádod Istent? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

3 kapcsolat, melyre mindenkinek szüksége van

Mózes, Barnabás, Timóteus. Három szereplő a Bibliából, akiknek a neve hallatán is igeversek és történetek tucatjai jutnak eszünkbe. Külön-külön megjelenítenek egy-egy olyan kapcsolatot az életünkben, amelyre törekednünk kell, ha egészséges hívő életet akarunk élni, és szeretnénk, hogy lelki fejlődésünk is megfelelő legyen.

. . .

Bővebben…

3 kapcsolat, melyre mindenkinek szüksége van bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Hogyan várjuk Jézust?

Péter apostol a következő szavakkal buzdít minket Jézus Krisztus állhatatos visszavárására: “Mi az Úr ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek…” (2Pt 3:13-14, SZIT). Legyünk rajta — más fordítások szerint: igyekezzünk (RÚF, KÁR), sőt teljes erővel azon igyekezzünk (EFO)! Gondoljuk át, hogy mit is jelent számunkra ez az apostoli buzdítás.

Kép: steppinginthelight.com

Bővebben…

Hogyan várjuk Jézust? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, spiritualitás

Engedelmesség

A Biblián elejétől végigvonul az Istennek való engedelmesség. A Törvény summásan fogalmazza meg: Engedelmeskedj Istennek, és áldott leszel; légy engedetlen, és átkot vonsz magadra (5Móz 11:26-28). Az engedelmesség nem más, mint Isten tanításának, akaratának, parancsának meghallása, és annak megfelelő cselekvés, életvitel. Aki engedelmeskedik — nemes egyszerűséggel — azt teszi, amit Isten akar. Nem elég azért imádkozni, hogy “legyen meg a te akaratod”. A Miatyánknak ez a részlete a tetteinkben próbáltatik meg: vajon tényleg annak megfelelően cselekszem-e, amiről tudom, hogy Isten akarata?!

Bővebben…

Engedelmesség bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi