görög kategória bejegyzései

Egymás terhei és a saját terheink

Avagy: kinek és mit kell hordoznia? A kérdést Pál apostolnak a galatákhoz írott levelében található gondolata veti fel, ahol egymáshoz nagyon közel a magyar bibliafordításokban ezt olvashatjuk: “Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét… Mert mindenki a maga terhét hordozza” (Gal 6:2, 5, RÚF [1]). Most akkor kinek milyen terhet kell hordoznia? Egymásét? Vagy mindenki a magáét? Mit tegyünk, ha engedelmeskedni akarunk a Bibliának? A kérdést segít megérteni, ha közelebbről szemügyre vesszük azt, amit Pál apostol az Újszövetség görög szövegében mond.

Bővebben…

Reklámok

Egymás terhei és a saját terheink bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: görög

Egy kis szövegkritika

Ki vezette ki Izrael népét Egyiptomból? És miért van az, hogy bizonyos fordításokban az Úr, másokban pedig Jézus szerepel Júdás levelének 5. versében? Ha érdekel ez a téma, kattints ide!

Egy kis szövegkritika bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliafordítás, görög, teológia

Újszövetségi szótanulmányok a Facebookon

Létrehoztam hogy oldalt, melynek Újszövetségi szótanulmányok a neve, és a Facebbokon elérhető. Egyes igeversekhez fog napi frissítéssel megjelenni egy rövid jegyzet szótári információkkal az ismert és kevésbé ismert görög-magyar és görög-angol szótárakból, magyarázatokból, valamint szövegkritikai megjegyzések a különféle szövegváltozatokkal kapcsolatban. Akit a téma érdekelhet, bátran kövesse és ajánlja az oldalt!

Újszövetségi szótanulmányok

Újszövetségi szótanulmányok

Újszövetségi szótanulmányok a Facebookon bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: görög, miegymás, uncategorized

Újszövetségi szótanulmányok: Róm 12:1

Rom12_1

Újszövetségi szótanulmányok: Róm 12:1 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

19/09/2015 · 09:48

A “keresztény” elnevezés eredete

“Jézus tanítványait ebben a városban [Antiókhiában] nevezték először Krisztus-követőknek, vagyis keresztényeknek” (ApCsel 11:26, EFO). Ugyanezt a verset hasonlóan fogalmazza meg szinte az összes magyar és angol bibliafordítás. Van azonban egy-két eltérő megfogalmazás is, pl. a következők: “és először Antiókiában volt, hogy a tanítványokat isteni gondviselés által keresztényeknek hívták” (ÚVF), “a tanítványokat először Antiókhiában nevezték isteni [módon] keresztényeknek” (YLT). Kitől származik hát a keresztény elnevezésünk? Csupán egy ragadványnév, vagy Isten adta nekünk?

Antiókhia ma (Antakya, Törökország)

Antiókhia ma (Antakya, Törökország)

Bővebben…

A “keresztény” elnevezés eredete bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, görög, teológia

Az “összegyülekezés” lényege

A Zsidókhoz írt levél szerzője ezt a bátorítást írja a Jézus eljövetelét váró olvasóinak: “Figyeljünk oda egymásra is! Biztassuk egymást az isteni szeretetre és a helyes tettekre! Ne hanyagoljuk el a közösség összegyülekezéseit — mint egyesek teszik –, hanem bátorítsuk egymást! Annál is inkább, mivel látjuk, hogy közeledik az a bizonyos Nap!” (Zsid 10:24-25, EFO). A versben kiemelt helyen a görög ἐπισυναγωγή (episzünagógé) kifejezés áll, melynek jelentése és újszövetségi előfordulásai meghatározzák a gyülekezeti közösség célját. Ennek fényében érdemes átgondolni, hogy a mi céljaink a közösség megélésében egyeznek-e a Biblia céljával.

A szóelemzés forrása: ujszov.hu

A szóelemzés forrása: ujszov.hu

Bővebben…

Az “összegyülekezés” lényege bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, görög

Comma Johanneum

Comma Johanneum nem más, mint egy beszúrás János első levelében, mely a régi bibliafordításokban megtalálható: “Mert hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, az Íge és a Szent Lélek: és ez a három egy. És hárman vannak, a kik bizonyságot tesznek a földön, a Lélek, a víz és a vér; és ez a három is egy” (1Jn 5:7-8, Károli, vö.: Káldi, KJV, Vulgata). Bár egy nagyon szép trinitárius hitvallásról van szó, a dőlttel szedett részlet azonban a modernebb fordításainkban nem található meg (ld. pl. MBT, SZIT, KNB, EFO stb.).

Erasmus görög Újszövetség kiadása a Comma nélkül

Erasmus görög Újszövetség kiadása a Comma nélkül

Bővebben…

Comma Johanneum bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: görög, teológia

Sorközi fordítások

Az egyik legkorábbi sorközi (interlineáris) fordítás, mely fennmaradt, a Codex Sangallensis (jelölése: Δ vagy 037), mely a 9. századból származik. Az evangéliumok görög szövegét, valamint a sorok között a szavak latin fordítását tartalmazza. A Jn 19:17-35 kivételével a négy evangélium teljes szövegét hozza. Ma a Szent Gallen apátság könyvtárában található. Ezt követően számos interlineáris fordítás látott napvilágot azzal a céllal, hogy a görögül (vagy héberül) nem tudó olvasónak is segítsenelmélyülni a bibliai szöveg tanulmányozásában.

Codex Sangallensis (9. század)

Codex Sangallensis (9. század)

Bővebben…

Sorközi fordítások bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: görög

Az ajtó előtt áll, és kopogtat

Egy korábbi bejegyzésben volt már téma a Jel 3:20, és annak a gyülekezeti élettel kapcsolatos vonatkozása. Most viszont azért szeretném nagyító alá venni, mert az üzenete Jézus megváltó munkájának szépségét emeli ki. A vers így hangzik: “Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek: ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig énvelem” (MBT).

Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece 28

Nestle-Aland: Novum Testamentum Graece (28)

Bővebben…

Az ajtó előtt áll, és kopogtat bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: görög

Hogyan lehetek jó példa?

Pál első thesszalonikai levelében ezt az érdekes mondatot találjuk: “Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában” (1Thessz 1:7, MBT). Ha megnézzük, hogy hogyan találkoztak először a thesszalonikaiak az evangéliummal (ApCsel 17:1-9), akkor még érdekesebb a lelki fejlődés, melyen idő közben keresztül mentek. Az eredménye pedig az lett, hogy a környező vidéken mindenütt jó hírnevük volt és példaként tekintettek rájuk. Bibliai felhívás mindannyiunknak, hogy igyekezzünk jó példa lenni mások előtt, legyenek keresztények vagy világiak. De hogyan tehetjük ezt meg?

Fotó: Juhász Bogi

Fotó: Juhász Bogi

Bővebben…

Hogyan lehetek jó példa? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, görög