gyülekezetvezetés kategória bejegyzései

A keresztény közösség megélésének 4 alapelve

Gyülekezetünkben nemrég a 2Kor 12:14-21 igeszakaszt tanulmányoztuk, melyből a gyülekezeten belüli, testvéri közösség megélésére fókuszáltunk. Pál apostol e szavakkal vezeti be gondolatát: “Íme, most harmadszor készülök hozzátok menni…” (2Kor 12:14a, KNB). A keresztény közösség alapja az, hogy jelen vagyunk egymás életében. Ahogy Isten elérhetővé és megközelíthetővé vált számunkra, úgy kell nekünk is elérhetőnek lennünk egymás számára, de úgy, hogy jelenlétünk a másiknak áldást jelentsen. Hogy ez hogyan valósulhat meg, arra az apostol négy alapelvvel hívja fel a figyelmünket.

Bible-Reading

Kép: steppinginthelight.com

Bővebben…

Reklámok

A keresztény közösség megélésének 4 alapelve bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés, uncategorized

Hogyan lehet Istennek tetsző a gyülekezet imádata

Fontos kérdés ez, melyre bibliai választ kell találnunk: Hogyan lehet a gyülekezet imádata Istennek tetsző — olyan, “amelyet az Örökkévaló szívesen fogad” (3Móz 8:28)? Sokféle emberi elképzelést megfogalmazhatunk arra, hogy milyen a jó gyülekezeti közösség, liturgia, szokások, imádati formák. Nekünk sokszor a külsőségek számítanak: tapsolunk vagy nem tapsolunk, állva vagy ülve éneklünk, himnuszokat vagy modern énekeket stb. Istennek azonban a belső értékek sokkal fontosabbak. Hogy mik ezek a belső értékek, kiderül, ha elolvassuk Mózes harmadik könyvének 8. fejezetét, melyben a papok felszenteléséről van szó.

leave_church Bővebben…

Hogyan lehet Istennek tetsző a gyülekezet imádata bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliafordítás, evangéliumi, gyülekezetvezetés

5 tipp a gyülekezet növekedése érdekében

Általában a keresztények és a gyülekezeti vezetők is szeretnék, hogy közösségük növekedjen. Ez igaz a láthatatlan egyház esetében is — a célunk az, hogy minél többen megismerjék Jézus Krisztust, és ez a számbeli növekedésben is láthatóvá váljon. E tekintetben egy véleményen vagyunk Istennel, mert ő is azt akarja, hogy népe növekedjen, gyarapodjon. A mai igeszakaszban (2Móz 1:1-4:17) öt tippet fogunk szemügyre venni, melyek segíthetnek, hogy a gyülekezet növekedjen.

church_growing Bővebben…

5 tipp a gyülekezet növekedése érdekében bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás, gyülekezetvezetés

A lelkipásztori hivatás célja

“Pál, Isten szolgája és Jézus Krisztus apostola az Isten választottaiért, hogy higgyenek, és megismerjék az igazságot az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért…” (Tit 1:1-2). Ezekkel a szavakkal kezdi Pál apostol a fiatal munkatársának, Titusznak címzett pásztori levelét. E néhány szóban pedig tömör összefoglalását adja, miről is kell szólnia a lelkipásztori munkának. Lássuk, hogy mire gondolok…

Kép: National Geographic

Kép: National Geographic

Bővebben…

A lelkipásztori hivatás célja bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gyülekezetvezetés

Hogyan törekedhetünk a kegyelmi ajándékokra?

Pál apostol ezt a biztatást írta a korinthusi keresztényeknek első levelében: “Törekedjetek azért értékesebb kegyelmi ajándékokra… Törekedjetek a szeretetre, és buzgón kívánjátok a lelki ajándékokat” (1Kor 12:31, 14:1, RKB). Pál biztatása szerint az “értékesebb” (RKB, BD), vagy más fordítások szerint a “fontosabb” (RÚF), “nagyobb” (CSIA, VIDA, KNB) ajándékokat kell keresnünk. Hogy egy adott helyzetben az Újszövetségben felsorolt ajándékok közül melyik az értékesebb, nagyobb vagy hasznosabb, az attól függ, hogy melyikre van szükség. Ha a bölcsesség igéjére van szükség, nem sokra megyünk pl. a gyógyítások kegyelmi ajándékával stb. Pál gondolata azonban felvet még egy kérdést…

Kép: brandxco.com

Kép: brandxco.com

Bővebben…

Hogyan törekedhetünk a kegyelmi ajándékokra? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gyülekezetvezetés

A jó gyülekezet 10 jellemzője

A gyülekezeteket — főleg annak kritikusai — olyan jellemzők alapján ítélik meg, mint a pásztor szolgálatai, a dicsőítés stílusa, a közösség mérete, a szervezett programok skálája stb. Vannak persze helyes fokmérők is, amelyekre oda kell figyelni, és amelyek által kiderül, hogy saját gyülekezetünk egészséges-e vagy sem. Jarrid Wilson lelkipásztor és író, akinek cikkei több keresztény portálon is megjelentek, összegyűjtött tíz szempontot, mely alapján átgondolható, hogy saját közösségünk mennyire egészséges.

St. Anthony's Church (fotó: elementalPaul)

St. Anthony’s Church (fotó: elementalPaul)

Bővebben…

A jó gyülekezet 10 jellemzője bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés

Hogyan növekedhet a gyülekezet?

Mostanában a reggeli csendességeim során Ezsdrás és Nehémiás könyveit olvasom. A benne leírt események nagyban hasonlítanak ahhoz, amit ma láthatunk Izraelben: a nép visszatér országába, és megpróbálja azt újjáépíteni; ezt a ténykedésüket a környező népek rossz szemmel nézik, és megpróbálják ebben gátolni őket. E két könyv azonban a gyülekezeti élet szempontjából is fontos igazságokat tartalmaz. Ezsdrás könyvének 10. fejezetében például ezt olvashatjuk: “…igen nagy tömegben sereglettek hozzá Izráelből…” (Ezsd 10:1, RKB). Ki ne akarná, hogy a gyülekezet így növekedjen?!

Fotó: MKGY

Fotó: MKGY

Bővebben…

Hogyan növekedhet a gyülekezet? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gyülekezetvezetés

Kiket nem tud Isten felhasználni?

Provokatív cím — belátom. Tudom, hogy Isten úgy döntött, minket embereket felhasznál itt a földön, hogy tervét végre hajtsuk. Azt is tudom, hogy ennek érdekében az egyházban szolgálatba állított olyan embereket, akiknek az a feladata, hogy másokat felkészítsenek saját feladatuk elvégzésére. Pál apostol ezt a tényt így fogalmazza meg az efezusiaknak írott levelében: “Igen, Krisztus az, aki apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat adott ajándékul az embereknek. Azért adta őket, hogy felkészítsék és kiképezzék Isten szent népét a feladatukra: Krisztus ‘Testének’ felépítésére” (Ef 4:11-12, EFO).

Michelangelo: Ádám teremtése (1508-1512)

Michelangelo: Ádám teremtése (1508-1512)

Bővebben…

Kiket nem tud Isten felhasználni? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés

Hogyan imádkozott Pál Isten népéért

Andrew Hess, a ChurchLeaders.com portál szerkesztője állított össze egy 10 pontból álló listát, melyen bemutatja, hogyan imádkozott Pál Isten népéért, a gyülekezetért. Hess a Denver Seminary-n végzett, jelenleg pedig a Colorado Christian University-n tanít bibliaismeretet és pszichológiát. Kommentárt nem fűzött az egyes idézetekhez, mert azok csoportosítva magukért beszélnek. Én is csupán összegyűjtöm magyarul, és az Olvasók elé tárom elmélkedésre ezeket az imádságokat — hagy formálják azt a módot, ahogyan mi Isten népéért imádkozunk.

Valentin de Boulogne: Pál levelet ír (17. század)

Valentin de Boulogne: Pál levelet ír (17. század)

Bővebben…

Hogyan imádkozott Pál Isten népéért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gyülekezetvezetés, spiritualitás

5 indok, amiért szerintem igenis fontos a közösség

Talán nem okoz senkinek meglepetést, ha elárulom, hogy szenvedélyesen szeretem az egyházat — minden hibája és tökéletlensége ellenére. Hiszem, hogy az egyház (gr. ekklézsia) nem más, mint Krisztus menyasszonya, akit egy napon szennyfoltok nélkül a maga tisztaságában és szépségében fog maga elé állítani. Ezért ekként viseltetek iránta már most is. A következőkben összegyűjtöttem néhány bibliai érvet, mely alapján azt gondolom, hogy a hívő élet lényeges és megkerülhetetlen része a keresztény gyülekezeti közösség.

Kép: instagram, @theanchor_gilroy

Kép: instagram, @theanchor_gilroy

Bővebben…

5 indok, amiért szerintem igenis fontos a közösség bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés