idézetek kategória bejegyzései

10+1 gondolat az imáról Hilarion metropolitától

Hilarion Alfejev metropolitának Az imádságról címmel jelent meg könyve a Kairosz Kiadónál (Budapest, 2017), melyben rövid fejezetekben velős gondolatokat oszt meg azokkal, akik szeretnének elmélyülni az Istennel való kapcsolatukban. Ebből válogattam össze azokat az idézeteket, melyek számomra a legbeszédesebbek voltak.

Bővebben…

Reklámok

10+1 gondolat az imáról Hilarion metropolitától bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: idézetek, spiritualitás

Asztronauták vallomása Istenről

“Nyolc hónappal a Hold-utazásom után lettem keresztény. Egy éjszaka fölébredtem, s éreztem, hogy a mindenható Isten jelen van a szobában. Hirtelen a vállamon éreztem a kezét, majd szabályosan kihúzott az ágyból. Lenyűgöző élmény volt. Fölkeltem, átmentem másik szobába, letérdeltem, magasba emeltem a kezemet és egészen átadtam magamat az Úrnak. Szívemből fakadt a szó: A tied vagyok! Igen, élményem volt vele, az élő Istennel, s ez az élmény olyan lenyűgöző, hogy emellett a Hold-utazás maradéktalanul elhalványodik.” (Charles Moss Duke, amerikai űrhajós, a tizedik ember a Holdon)

“A Holdon kristálytisztán rohant meg Isten és szent Fia végtelen hatalmának az érzése. A Holdon éreztem Isten lenyűgöző jelenlétét. Lelkét oly közel éreztem magamhoz, ahogyan a Földön sohasem éreztem. Megdöbbentő volt… azóta imádkozom! Azóta hirdetem az egész világon, Indiában, Kínában, Németországban és más országokban lelki üzenetemet, ami így hangzik: Minden ember élhet áldottan és boldogan, ha reménykedik és imádkozik, hogy Isten átalakító érintése által megkapja a Krisztus iránti szeretetet.” (James Benson Irwin, amerikai űrhajós-ezredes)

Az idézetek forrása: Fohászok és vallomások — A világ legszebb imái, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest, 2012. p. 401. (A Vigilia Kiadónál 1988-ban megjelent azonos című kötet változatlan tartalmú utánnyomása.)

Asztronauták vallomása Istenről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: idézetek

12 inspiráló gondolat az életcélról

A következő 12 idézet Rick Warrennek, a Saddleback Church lelkipásztorának könyvéből származnak (Céltudatos élet). Ebben Rick Warren öt életcélt fogalmaz meg, melyek mentén olyan életet élhetünk, mely Istennek tetsző, és amelyben a legnagyobb megelégedettséget és boldogságot találhatjuk meg. A könyvet, és a benne idézett több száz igeverset érdemes elolvasni, elmélkedni rajta, és törekedni arra, hogy meglássuk, mi lehet Isten egyéni terve az életünkre nézve.

Rick Warren

Rick Warren

Bővebben…

12 inspiráló gondolat az életcélról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: idézetek, spiritualitás

C.S. Lewis a visszafordulásról

Március 15-e van, és ez a nap visszhangozza Petőfi kérdését: “Rabok legyünk vagy szabadok?” A keresztény hitéletben is nagy jelentősége van a bűn rabságában vagy az Isten fiainak szabadságában való életnek. Épp C.S. Lewis Keresztény vagyok című könyvét olvasom, mely eredetileg rádióelőadások formájában ért el az emberekhez, később pedig egy kötet esszéivé rendezte őket. Ebben Lewis egyik okfejtése jól kidomborítja a megtérés, a visszaforulás és a helyes irányba haladás gondolatát.

C. S. Lewis

C. S. Lewis

Bővebben…

C.S. Lewis a visszafordulásról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, idézetek

20 gondolat Isten megismeréséről

Tegnap végeztem az utolsó feladatokkal is, melyek még hátra voltak teológiai tanulmányaim aktuális félévéből. Ma reggel pedig J. I. Packer gondolatain elmélkedtem, melyek Isten megismerésével kapcsolatosak. Az anglikán teológustól származó idézetek, melyek az Igaz istenismeret (Harmat, Budapest, 1994.) című könyvében jelentek meg, jó alapot szolgáltatnak, ha szeretnénk a helyes kegyesség és az Istennel való mély kapcsolat mikéntjéről elmélkedni.

Fotó: Lisa Prins

Fotó: Lisa Prins

Bővebben…

20 gondolat Isten megismeréséről bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, idézetek

Egymással közösségben

“Szeretni annyit jelent, mint kimondani: jó, hogy te — Te vagy. Igen, jó. Miért? … [Az ember] mielőtt elkezdett szeretni, nem volt ‘saját maga’. Csak éppen ‘volt’, azok szerint a szerepek szerint, amelyeket játszania kellett a világ és saját maga előtt. Amióta azonban szeret, azóta van. Szeret, és ezért van. És a másik személy ugyanezt tapasztalja vele kapcsolatban. Ő is azóta ‘ő maga’, teljes biztonságban, amióta egymást szeretik. Felbecsülhetetlen ennek jelentősége: az egyik megkapja magát a másiktól, kölcsönös ajándékként. Mindketten annyiban ‘vannak’, amennyiben ‘egymással’, a ‘Mi’ létközösségében vannak. Létük neve ‘együtt-lét’, ‘egymással-lét’.

Szeretetről tehát csak akkor van szó, amikor két személy létszerűen kimondja: ‘mi’. Ebben a ‘mi’-ben végleges elkötelezettség jut kifejezésre: én ‘veled’ akarok lenni és azt szeretném, hogy te is ‘velem’ légy. Ettől a pillanattól hozzád tartozom és ‘rendelkezésedre’ állok. Mostantól kezdve soha nem leszel egyedül; ha távoli terek választanak is el egymástól, ha akár a halál szakít is széjjel, én ‘veled’ maradok. Rendelkezz mindennel, ami az enyém, és ami vagyok. És én is tudom, hogy mindig benned maradok, és személyem kezedben biztosabb helyen van, mint a sajátomban.”

— Boros László SJ: A köztünk élő Isten, Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest, 2014. pp. 22-23.

Egymással közösségben bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: idézetek, spiritualitás

Találkozás Jézussal

Az előző bejegyzésben Arcenado néhány gondolatát idéztem a hitről és a keresztény életről, melyeket Ferenc pápa egyik könyvéhez előszóként írt. Most pedig magából a könyvből (Nyitott ész, hívő szív, Új Ember, Budapest, 2013.) szeretnék egy gondolatot idézni a Jézussal való találkozásról, mely a szent életben ölt testet: “Szentnek lenni azt jelenti, hogy Isten jelenlétében járunk, és így tökéletesek vagyunk, a szentség azt jelenti, hogy szüntelenül Jézussal találkozva élünk.” De hogyan is megy végbe Ferenc pápa szerint ez a Jézussal való találkozás?

Kép: Angelina Grigorenko (pinterest.com)

Kép: Angelina Grigorenko (pinterest.com)

Bővebben…

Találkozás Jézussal bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: idézetek, spiritualitás

Lelki alappillérek Argentinából

Ferenc pápa még Bergoglio bíboros korában állított össze egy könyvet, mely néhány megtartott lelkigyakorlatának szövegét tartalmazza (Nyitott ész, hívő szív, Új Ember, Budapest, 2013.). E könyvhöz José María Arancedo, Santa Fe de la Vera Cruz érseke írt előszót. Maga a könyv is egy komoly lelki utazásra invitálja az olvasót, ezért érdemes kézbe venni, én most mégis Arancedo néhány gondolatát szeretném idézni, mely alappillér is lehet a keresztény életben.

José María Arancedo

José María Arancedo

Bővebben…

Lelki alappillérek Argentinából bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: idézetek, spiritualitás

15 inspiráló idézet

Keresztény életemben sokat köszönhetek azoknak a szerzőknek, akik könyveit módomban állt elolvasni. Közülük többen is jó és inspiráló hatással voltak rám, szemléletmódomat formálták, lelki életem fejlődésére pedig jelentős hatással voltak. Miközben soraikat olvastam, igaznak éreztem René Descartes-nak, a francia filozófusnak az alábbi megjegyzését: “…minden jó könyv olvasása olyan, mintha elmúlt századok legderekabb embereivel, e műnek szerzőivel társalognánk”. A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttem néhány, számomra meghatározó személy gondolatát, melyek inspirálhatnak bennünket lelki életünkben.

Bibliofil

Bibliofil

Bővebben…

15 inspiráló idézet bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: idézetek, példaképek

“Magadnak teremtettél minket”

“Uram, te nagy és minden dicséretre igen méltó vagy; erős hatalmadnak, bölcs mivoltodnak sem vége, sem határa. S íme, teremtett világod aprósága: ember akar dicsérni téged. Nyakán a halál igája, lelkében bűne tüskéje s az a bizonyosság, hogy a kevélyeknek ellentállsz, s mégis ez a porszem kezed alkotása között: az ember dicsérni akar téged.

Vittore Carpaccio: Szent Ágoston, 1502

Vittore Carpaccio: Szent Ágoston, 1502

Bővebben…

“Magadnak teremtettél minket” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: idézetek, spiritualitás