spiritualitás kategória bejegyzései

Hogyan teheted színesebbé az imaéleted?

Az imádság a legnagyobb kiváltság, melyet Istentől kaptunk. Megszólíthatjuk a világmindenség Teremtőjét, ő pedig osztatlan figyelmet szentel nekünk. Ugyanakkor a legnagyobb teher is, hiszen — valljuk be őszintén — mindig azt érezzük, hogy lehetne mélyebb és tartalmasabb is az imaéletünk. Ezzel én is így vagyok. Sokáig úgy tekintettem az imádságra, mint kötelezően elmondandó monológra, amikor “eldarálom” Istennek az éppen aktuális gondolataim és kéréseim, és túl is vagyok rajta. Az imádság azonban sokkal gazdagabb, színesebb és változatosabb. Ebben a bejegyzésben néhány tippet szeretnék adni, amellyel imaéletünket élőbbé és változatosabbá tehetjük — és kimozdulhatunk a monológok örökös mondogatásából.

. . .

Bővebben…

Reklámok

Hogyan teheted színesebbé az imaéleted? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Jézus hét vagyok mondása

János evangéliumában Jézus hét “én vagyok” mondással mutatkozik be, és közli magáról azokat az információkat, amelyeket a legfontosabbnak tart üdvösségünk és lelki fejlődésünk szempontjából. Ez a hét megjegyzés azért nagyon különleges, mert általuk nem egy-egy evangélista portréját láthatjuk, hanem Jézus saját önarcképét fedezhetjük fel.

Deészisz mozaik, Hagia Szophia, 12. század

Bővebben…

Jézus hét vagyok mondása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

5 tipp a mélyebb imaélet eléréséhez

Valaki egyszer azt mondta, hogy ha egy keresztényt zavarba akarsz hozni, érdeklődj az imaélete felől… Valljuk be, van benne igazság. Amivel egy keresztény ember földi élete folyamán talán soha nem lesz elégedett, az épp az imaélete. Bárhol is tartunk a lelki érésben, biztos, hogy mindig vágy lesz bennünk az Istennel való kapcsolat mélyebb és tartalmasabb megélésére. A következő tippek segíteni szeretnének, hogy e felé tudjunk haladni.

Feszület Perkupán a katolikus templom előtt

Bővebben…

5 tipp a mélyebb imaélet eléréséhez bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hitvallásom az Egyházzal kapcsolatban

“Mennyire ellentmondásos vagy nekem, egyházam, mégis mennyire szeretlek! Mennyit szenvedtem miattad, mégis mennyi mindent köszönhetek neked! Szeretnélek lerombolva látni, s mégis szükségem van jelenlétedre. Annyiszor megbotránkoztattál, mégis megértetted velem a szentséget. A világon nem láttam még maradibb, korruptabb, hamisabb szervezetet, s nem érintettem semmi tisztábbat, nagylelkűbbet, szebbet. Hányszor akartam bevágni az orrod előtt lelkem kapuját, és hányszor imádkoztam azért, hogy biztos karjaid közt halhassak meg!

Nem, nem tudok megszabadulni tőled, mert én te vagyok, mégha nem is vagyok teljesen azonos veled. Aztán meg, hova is mennék? Építeni egy másikat? Nem tudnám megépíteni, csak ugyanezekkel a hiányosságokkal, mert magamban hordom a sajátjaimat. S ha megépítem, az az én egyházam lesz, nem Krisztusé. Elég öreg vagyok már, hogy megértsem, nem vagyok jobb másoknál.”

— Carlo Carretto: Kerestem és megtaláltam
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest, 2010. p. 202.

Hitvallásom az Egyházzal kapcsolatban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hogyan várjuk Jézust?

Péter apostol a következő szavakkal buzdít minket Jézus Krisztus állhatatos visszavárására: “Mi az Úr ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek…” (2Pt 3:13-14, SZIT). Legyünk rajta — más fordítások szerint: igyekezzünk (RÚF, KÁR), sőt teljes erővel azon igyekezzünk (EFO)! Gondoljuk át, hogy mit is jelent számunkra ez az apostoli buzdítás.

Kép: steppinginthelight.com

Bővebben…

Hogyan várjuk Jézust? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, spiritualitás

Napfogyatkozás

Kicsit megkésve, a témával kapcsolatos híradások lecsendesedése után én is szeretnék szót ejteni egy különleges eseményről, amelyre nemrégiben sor került. 2017. augusztus 21-én teljes napfogyatkozásnak lehettek szemtanúi az Amerikai Egyesült Államok lakói és a direkt e célból oda látogató túristák. Napfogyatkozásról akkor beszélünk, amikor a Föld és a Nap között a nappali órákban elhaladó Hold a megfigyelő elől részben vagy egészben eltakarja a Napot — és ezzel részleges vagy teljes elsötétedést okoz a nappali égbolton.

Bővebben…

Napfogyatkozás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

“Isten, áldd meg a magyart!”

Imádság Magyarországért
— Szent István ünnepén 

Mennyei Atyánk,
Himnuszunkban, nemzeti imádságunkban így szólítunk meg téged:
“Isten, áldd meg a magyart!”
Vajon akik e szavakat kimondják, hisznek-e, bíznak-e benned?
Add Uram, hogy valahányszor e szavakat énekeljük,
az ne csupán éneklés legyen, hanem hitünknek megvallása.

“Jókedvvel, bőséggel…” — Nélküled egyik sem ér semmit.
Ne adj nekünk jókedvet és örömöt úgy,
hogy nem Krisztusban örvendezünk.
Ne adj nekünk bőséget addig,
míg nem tanulunk meg érte neked hálát adni.

“Nyújts feléje védő kart”
Nem a Te karoddal van a baj, hanem a mi szemünkkel.
Te nyújtod a karod, add, hogy ezt meglássuk.
Jézus Krisztust küldted el,
hogy Királyunk és Megváltónk legyen.
Te annyiszor nyújtottad már benne segítő karod,
mi mégse vettük észre és elutasítottunk Téged.
Adj látó szemet nekünk,
hogy felismerjük jelenléted közöttünk.

“Megbűnhődte már e nép”
Nem mi, hanem Jézus Krisztus bűnhődött
— mégpedig a mi szégyenletes bűneinkért.
Nemzetünk mindaddig sötétségben botorkál,
míg a megbocsátásodat fel nem ismeri.
Adj bűnbánó, hozzád térő szívet
vezetőinknek és népünknek egyaránt.

“…ha küzd ellenséggel…”
Hazánk és Európa veszélyben van, az ellenség fenyegeti.
Mi mégsem nálad keresünk menedéket,
hanem saját erőnkben és bölcsességünkben bízunk.
Urunk, vezesd vissza Magyarországot és Európát
a Te uralmad alá, s így védelmezz meg minket
a keresztény hitben minden fenyegetéstől.

Oly könnyű a Himnuszt elénekelni,
s oly nehéz szembesülni azzal,
hogy hozzád kell térnünk, benned kell bíznunk.
Áldd meg, Uram, népünket a Te meglátásoddal,
a Benned való hittel és bizalommal,
az Irántad való elköteleződéssel,
a Neked való engedelmességgel.

“Isten, áldd meg a magyart”, s hadd lássuk meg,
hogy a legnagyobb áldás nem más,
mint az, hogy a Tieid lehetünk.

“Isten, áldd meg a magyart!” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Lehet, hogy Isten valamit meg szeretne értetni velünk?!

“Szeressétek egymást!” — Jn 13:34a, SZIT

“…szeressétek ti is egymást.” — Jn 13:34b, SZIT

“…szeretitek egymást.” — Jn 13:35, RKB

“…szeressétek egymást…” — Jn 15:12, SZIT

“…szeressétek egymást!” — Jn 15:17, SZIT

“…egymást szeressétek…” — Róm 13:8, RKB

“Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségessé az egymás és a mindenki iránti szeretetben…” — 1Thessz 3:12, RKB

“…egymást szeressétek…” — 1Thessz 4:9, SZIT

“…mindnyájan legyetek… testvérszeretők…” — 1Pt 3:8, RKB

“…szeressétek egymást…” — 1Pt 4:8, SZIT

“…szeressük egymást…” — 1Jn 3:11, SZIT

“…szeressük egymást…” — 1Jn 3:23, SZIT

“…szeressük egymást…” — 1Jn 4:7, SZIT

“…szeretnünk kell egymást.” — 1Jn 4:11, SZIT

“…szeretjük egymást…” — 1Jn 4:12, SZIT

“Szeressük egymást!” — 2Jn 5, SZIT

Kép: brandxco.com

Lehet, hogy Isten valamit meg szeretne értetni velünk?! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, spiritualitás

Imádság a hivatás betöltéséért

Uram, akkor, amikor oly sok külső hatás ér, és akarja elnyomni a Te szelíd és csöndes hangod a lelkemben, kérlek, jöjj közel hozzám. Légy jelen az életemben, hogy Téged képviselve én is jelen lehessek másokéban. Legyen a Te szereteted az, amit a másik embernek ajándékul adhatok. Ahogyan Te befogadtál engem, tékozló fiadat, úgy hadd fogadjam én is szeretettel azokat, akik rám találnak. Hadd legyen ez általam inkább Rád-találás. Ahogyan Te lehajoltál hozzám, mint a házasságtörő asszonyhoz, és nem a bűneimet számolgattad, hanem kegyelmedbe fogadtál, hadd hajoljak én is le az elesettekhez, hogy fájdalmukat és szükségüket enyhíthessem. Te előbb szerettél engem, de most rajtam a sor, hogy a Te nevedben áldássá legyek mások életében.

Kép: Angelina Grigorenko (pinterest.com)

Imádság a hivatás betöltéséért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

3 dolog, ami Istennek számít

Húsvétra készülve a Nagyhét során talán sokakban felmerül a vágy, hogy Istenhez közelebb kerüljön. Ilyenkor szembesülünk azzal, hogy mit tett értünk Jézus, rácsodálkozunk a megváltásra, húsvét vasárnapján pedig örömteli szívvel ünnepeljük a feltámadott Urat, aki egykor fizikailag köztünk élt, most pedig a Szentlélek által lakozást vett bennünk. Jó ilyenkor azt is átgondolni, hogy a vele ápolt kapcsolatban mi az, ami neki igazán lényeges. A mai igeszakasz (1Sám 15:1-17:31) három fontos igazságra világít rá a kegyesség gyakorlásával kapcsolatban.

three_things Bővebben…

3 dolog, ami Istennek számít bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás, spiritualitás