spiritualitás kategória bejegyzései

Imádság advent első vasárnapján

Eljövendő Királyunk,
Terád várunk,
Utánad sóvárog a lelkünk,
Csak benned találunk békét.
Az adventi láng emlékeztet minket arra,
Hogy Te vagy a fény a szívünkben.
A Te kegyelmed tölt el minket
Szeretettel és melegséggel,
Örömmel és reménnyel,
Békességgel és bölcsességgel.
Add, Urunk, hogy ez a kicsiny láng
Teljességre juthasson
Először bennünk,
Majd általunk másokban is.
Kérünk, Urunk, hogy szabadíts meg
Minden bűntől bennünket,
Hogy szentségben és igazságban
Terád várva
Imádhassunk Téged.
Ámen.

. . .

Reklámok

Imádság advent első vasárnapján bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Jézus

66 könyv, egyetlen történet, egyetlen név: JÉZUS.

Mediator-620x250

Deészisz mozaik, Hagia Szophia, 12. század

Bővebben…

Jézus bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Imádság az egyház egységéért

Megannyi gondolat kavarog bennem a mai napon. Ötszáz évvel ezelőtt néhány szög és kalapács Luther Márton kezében új irányt adott a történelemnek. E naphoz közeledve olvastam protestáns és katolikus részről egyaránt nagyon építő, de nagyon romboló gondolatokat is erről az eseményről. Mindazt, ami bennem van, talán legjobban a következő imádság fejezi ki. Ma méginkább szeretnék visszatérni — nem ötszáz, hanem kétezer évvel ezelőttre –, amikor néhány szög Jézus kezében valóban új irányt adott az életünknek. Imádkozzunk ma az egyház egységéért és a testvéri szeretetért! Bővebben…

Imádság az egyház egységéért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hogyan teheted színesebbé az imaéleted?

Az imádság a legnagyobb kiváltság, melyet Istentől kaptunk. Megszólíthatjuk a világmindenség Teremtőjét, ő pedig osztatlan figyelmet szentel nekünk. Ugyanakkor a legnagyobb teher is, hiszen — valljuk be őszintén — mindig azt érezzük, hogy lehetne mélyebb és tartalmasabb is az imaéletünk. Ezzel én is így vagyok. Sokáig úgy tekintettem az imádságra, mint kötelezően elmondandó monológra, amikor “eldarálom” Istennek az éppen aktuális gondolataim és kéréseim, és túl is vagyok rajta. Az imádság azonban sokkal gazdagabb, színesebb és változatosabb. Ebben a bejegyzésben néhány tippet szeretnék adni, amellyel imaéletünket élőbbé és változatosabbá tehetjük — és kimozdulhatunk a monológok örökös mondogatásából.

. . .

Bővebben…

Hogyan teheted színesebbé az imaéleted? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Jézus hét vagyok mondása

János evangéliumában Jézus hét “én vagyok” mondással mutatkozik be, és közli magáról azokat az információkat, amelyeket a legfontosabbnak tart üdvösségünk és lelki fejlődésünk szempontjából. Ez a hét megjegyzés azért nagyon különleges, mert általuk nem egy-egy evangélista portréját láthatjuk, hanem Jézus saját önarcképét fedezhetjük fel.

Deészisz mozaik, Hagia Szophia, 12. század

Bővebben…

Jézus hét vagyok mondása bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

5 tipp a mélyebb imaélet eléréséhez

Valaki egyszer azt mondta, hogy ha egy keresztényt zavarba akarsz hozni, érdeklődj az imaélete felől… Valljuk be, van benne igazság. Amivel egy keresztény ember földi élete folyamán talán soha nem lesz elégedett, az épp az imaélete. Bárhol is tartunk a lelki érésben, biztos, hogy mindig vágy lesz bennünk az Istennel való kapcsolat mélyebb és tartalmasabb megélésére. A következő tippek segíteni szeretnének, hogy e felé tudjunk haladni.

Feszület Perkupán a katolikus templom előtt

Bővebben…

5 tipp a mélyebb imaélet eléréséhez bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hitvallásom az Egyházzal kapcsolatban

“Mennyire ellentmondásos vagy nekem, egyházam, mégis mennyire szeretlek! Mennyit szenvedtem miattad, mégis mennyi mindent köszönhetek neked! Szeretnélek lerombolva látni, s mégis szükségem van jelenlétedre. Annyiszor megbotránkoztattál, mégis megértetted velem a szentséget. A világon nem láttam még maradibb, korruptabb, hamisabb szervezetet, s nem érintettem semmi tisztábbat, nagylelkűbbet, szebbet. Hányszor akartam bevágni az orrod előtt lelkem kapuját, és hányszor imádkoztam azért, hogy biztos karjaid közt halhassak meg!

Nem, nem tudok megszabadulni tőled, mert én te vagyok, mégha nem is vagyok teljesen azonos veled. Aztán meg, hova is mennék? Építeni egy másikat? Nem tudnám megépíteni, csak ugyanezekkel a hiányosságokkal, mert magamban hordom a sajátjaimat. S ha megépítem, az az én egyházam lesz, nem Krisztusé. Elég öreg vagyok már, hogy megértsem, nem vagyok jobb másoknál.”

— Carlo Carretto: Kerestem és megtaláltam
Magyar Máltai Szeretetszolgálat, Budapest, 2010. p. 202.

Hitvallásom az Egyházzal kapcsolatban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Hogyan várjuk Jézust?

Péter apostol a következő szavakkal buzdít minket Jézus Krisztus állhatatos visszavárására: “Mi az Úr ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Szeretteim, minthogy ezt várjuk, legyetek rajta, hogy békességben, tisztán és feddhetetlenül találjon benneteket. Urunk türelmét tartsátok üdvösségnek…” (2Pt 3:13-14, SZIT). Legyünk rajta — más fordítások szerint: igyekezzünk (RÚF, KÁR), sőt teljes erővel azon igyekezzünk (EFO)! Gondoljuk át, hogy mit is jelent számunkra ez az apostoli buzdítás.

Kép: steppinginthelight.com

Bővebben…

Hogyan várjuk Jézust? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, spiritualitás

Napfogyatkozás

Kicsit megkésve, a témával kapcsolatos híradások lecsendesedése után én is szeretnék szót ejteni egy különleges eseményről, amelyre nemrégiben sor került. 2017. augusztus 21-én teljes napfogyatkozásnak lehettek szemtanúi az Amerikai Egyesült Államok lakói és a direkt e célból oda látogató túristák. Napfogyatkozásról akkor beszélünk, amikor a Föld és a Nap között a nappali órákban elhaladó Hold a megfigyelő elől részben vagy egészben eltakarja a Napot — és ezzel részleges vagy teljes elsötétedést okoz a nappali égbolton.

Bővebben…

Napfogyatkozás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

“Isten, áldd meg a magyart!”

Imádság Magyarországért
— Szent István ünnepén 

Mennyei Atyánk,
Himnuszunkban, nemzeti imádságunkban így szólítunk meg téged:
“Isten, áldd meg a magyart!”
Vajon akik e szavakat kimondják, hisznek-e, bíznak-e benned?
Add Uram, hogy valahányszor e szavakat énekeljük,
az ne csupán éneklés legyen, hanem hitünknek megvallása.

“Jókedvvel, bőséggel…” — Nélküled egyik sem ér semmit.
Ne adj nekünk jókedvet és örömöt úgy,
hogy nem Krisztusban örvendezünk.
Ne adj nekünk bőséget addig,
míg nem tanulunk meg érte neked hálát adni.

“Nyújts feléje védő kart”
Nem a Te karoddal van a baj, hanem a mi szemünkkel.
Te nyújtod a karod, add, hogy ezt meglássuk.
Jézus Krisztust küldted el,
hogy Királyunk és Megváltónk legyen.
Te annyiszor nyújtottad már benne segítő karod,
mi mégse vettük észre és elutasítottunk Téged.
Adj látó szemet nekünk,
hogy felismerjük jelenléted közöttünk.

“Megbűnhődte már e nép”
Nem mi, hanem Jézus Krisztus bűnhődött
— mégpedig a mi szégyenletes bűneinkért.
Nemzetünk mindaddig sötétségben botorkál,
míg a megbocsátásodat fel nem ismeri.
Adj bűnbánó, hozzád térő szívet
vezetőinknek és népünknek egyaránt.

“…ha küzd ellenséggel…”
Hazánk és Európa veszélyben van, az ellenség fenyegeti.
Mi mégsem nálad keresünk menedéket,
hanem saját erőnkben és bölcsességünkben bízunk.
Urunk, vezesd vissza Magyarországot és Európát
a Te uralmad alá, s így védelmezz meg minket
a keresztény hitben minden fenyegetéstől.

Oly könnyű a Himnuszt elénekelni,
s oly nehéz szembesülni azzal,
hogy hozzád kell térnünk, benned kell bíznunk.
Áldd meg, Uram, népünket a Te meglátásoddal,
a Benned való hittel és bizalommal,
az Irántad való elköteleződéssel,
a Neked való engedelmességgel.

“Isten, áldd meg a magyart”, s hadd lássuk meg,
hogy a legnagyobb áldás nem más,
mint az, hogy a Tieid lehetünk.

“Isten, áldd meg a magyart!” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás