spiritualitás kategória bejegyzései

“Isten, áldd meg a magyart!”

Imádság Magyarországért
— Szent István ünnepén 

Mennyei Atyánk,
Himnuszunkban, nemzeti imádságunkban így szólítunk meg téged:
“Isten, áldd meg a magyart!”
Vajon akik e szavakat kimondják, hisznek-e, bíznak-e benned?
Add Uram, hogy valahányszor e szavakat énekeljük,
az ne csupán éneklés legyen, hanem hitünknek megvallása.

“Jókedvvel, bőséggel…” — Nélküled egyik sem ér semmit.
Ne adj nekünk jókedvet és örömöt úgy,
hogy nem Krisztusban örvendezünk.
Ne adj nekünk bőséget addig,
míg nem tanulunk meg érte neked hálát adni.

“Nyújts feléje védő kart”
Nem a Te karoddal van a baj, hanem a mi szemünkkel.
Te nyújtod a karod, add, hogy ezt meglássuk.
Jézus Krisztust küldted el,
hogy Királyunk és Megváltónk legyen.
Te annyiszor nyújtottad már benne segítő karod,
mi mégse vettük észre és elutasítottunk Téged.
Adj látó szemet nekünk,
hogy felismerjük jelenléted közöttünk.

“Megbűnhődte már e nép”
Nem mi, hanem Jézus Krisztus bűnhődött
— mégpedig a mi szégyenletes bűneinkért.
Nemzetünk mindaddig sötétségben botorkál,
míg a megbocsátásodat fel nem ismeri.
Adj bűnbánó, hozzád térő szívet
vezetőinknek és népünknek egyaránt.

“…ha küzd ellenséggel…”
Hazánk és Európa veszélyben van, az ellenség fenyegeti.
Mi mégsem nálad keresünk menedéket,
hanem saját erőnkben és bölcsességünkben bízunk.
Urunk, vezesd vissza Magyarországot és Európát
a Te uralmad alá, s így védelmezz meg minket
a keresztény hitben minden fenyegetéstől.

Oly könnyű a Himnuszt elénekelni,
s oly nehéz szembesülni azzal,
hogy hozzád kell térnünk, benned kell bíznunk.
Áldd meg, Uram, népünket a Te meglátásoddal,
a Benned való hittel és bizalommal,
az Irántad való elköteleződéssel,
a Neked való engedelmességgel.

“Isten, áldd meg a magyart”, s hadd lássuk meg,
hogy a legnagyobb áldás nem más,
mint az, hogy a Tieid lehetünk.

“Isten, áldd meg a magyart!” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Lehet, hogy Isten valamit meg szeretne értetni velünk?!

“Szeressétek egymást!” — Jn 13:34a, SZIT

“…szeressétek ti is egymást.” — Jn 13:34b, SZIT

“…szeretitek egymást.” — Jn 13:35, RKB

“…szeressétek egymást…” — Jn 15:12, SZIT

“…szeressétek egymást!” — Jn 15:17, SZIT

“…egymást szeressétek…” — Róm 13:8, RKB

“Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségessé az egymás és a mindenki iránti szeretetben…” — 1Thessz 3:12, RKB

“…egymást szeressétek…” — 1Thessz 4:9, SZIT

“…mindnyájan legyetek… testvérszeretők…” — 1Pt 3:8, RKB

“…szeressétek egymást…” — 1Pt 4:8, SZIT

“…szeressük egymást…” — 1Jn 3:11, SZIT

“…szeressük egymást…” — 1Jn 3:23, SZIT

“…szeressük egymást…” — 1Jn 4:7, SZIT

“…szeretnünk kell egymást.” — 1Jn 4:11, SZIT

“…szeretjük egymást…” — 1Jn 4:12, SZIT

“Szeressük egymást!” — 2Jn 5, SZIT

Kép: brandxco.com

Lehet, hogy Isten valamit meg szeretne értetni velünk?! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, spiritualitás

Imádság a hivatás betöltéséért

Uram, akkor, amikor oly sok külső hatás ér, és akarja elnyomni a Te szelíd és csöndes hangod a lelkemben, kérlek, jöjj közel hozzám. Légy jelen az életemben, hogy Téged képviselve én is jelen lehessek másokéban. Legyen a Te szereteted az, amit a másik embernek ajándékul adhatok. Ahogyan Te befogadtál engem, tékozló fiadat, úgy hadd fogadjam én is szeretettel azokat, akik rám találnak. Hadd legyen ez általam inkább Rád-találás. Ahogyan Te lehajoltál hozzám, mint a házasságtörő asszonyhoz, és nem a bűneimet számolgattad, hanem kegyelmedbe fogadtál, hadd hajoljak én is le az elesettekhez, hogy fájdalmukat és szükségüket enyhíthessem. Te előbb szerettél engem, de most rajtam a sor, hogy a Te nevedben áldássá legyek mások életében.

Kép: Angelina Grigorenko (pinterest.com)

Imádság a hivatás betöltéséért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

3 dolog, ami Istennek számít

Húsvétra készülve a Nagyhét során talán sokakban felmerül a vágy, hogy Istenhez közelebb kerüljön. Ilyenkor szembesülünk azzal, hogy mit tett értünk Jézus, rácsodálkozunk a megváltásra, húsvét vasárnapján pedig örömteli szívvel ünnepeljük a feltámadott Urat, aki egykor fizikailag köztünk élt, most pedig a Szentlélek által lakozást vett bennünk. Jó ilyenkor azt is átgondolni, hogy a vele ápolt kapcsolatban mi az, ami neki igazán lényeges. A mai igeszakasz (1Sám 15:1-17:31) három fontos igazságra világít rá a kegyesség gyakorlásával kapcsolatban.

three_things Bővebben…

3 dolog, ami Istennek számít bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás, spiritualitás

Ki neked Jézus?

A világ egy jelentős része ünnepli most a karácsonyt. Vannak, akiknek ez csupán a munkaszünetet, a családot, a szeretet ünnepét jelenti. Mások Jézus Krisztus személyéhez kötik, és rá emlékeznek. Ám felmerül a kérdés, hogy ki számunkra az a Jézus, akinek a születését ünnepeljük? Az evangéliumi elbeszélés szerint Jézus a tanítványainak is feltette a személyes kérdést: “Hát ti kinek mondotok engem?” (Mt 16:13-16, Mk 8:27-30, Lk 9:18-21). Az e kérdésre adott válaszunk nagyban befolyásolja a Jézushoz fűződő kapcsolatunkat és örök sorsunkat egyaránt.

. . .

. . .

Bővebben…

Ki neked Jézus? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

“Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú?”

A címben szereplő kérdést a 119. zsoltár szerzője tette fel (Zsolt 119:9). Másként is megfogalmazhatjuk ugyanezt: Mit tehetünk — életkortól függetlenül — annak érdekében, hogy Isten előtt tisztán tartsuk magunkat, és neki tetsző, szent életet élhessünk? A zsoltár következő néhány verse elénk tár néhány szempontot, melyek által tisztán tarthatjuk magunkat.

Fotó: Némedi Gabó

Fotó: Némedi Gabó

Bővebben…

“Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú?” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Miért szeressük Istent?

A 116. zsoltár felsorakoztat 10 okot, amiért szerethetjük Istent, majd további 5 módot arra, hogy a szeretetünket kifejezzük felé. Ezzel a néhány ponttal zárom jeruzsálemi utam, melyről hamarosan megosztok néhány fényképet is. De addig is elmélkedjünk együtt Istenhez fűződő szeretetkapcsolatunkon!

Jeruzsálem

Jeruzsálem

Bővebben…

Miért szeressük Istent? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Amire a szeráfok és a kerubok tanítanak minket

A reggeli csendességem során ma kezdtem el Ezékiel könyvét olvasni. Az első fejezetben különösnek tűnő látványt tár a próféta elénk, amit nagyon nehezen tudunk elképzelni és felfogni. Sok találgatásra adott már okot Ezékiel leírása keresztények és nem keresztények, ill. még ufókutatók körében is. Én természetesen nem ilyen céllal kezdtem az olvasásába, és nem is erre vonatkozó tanulságokat próbálok keresni a könyvben. Itt van például a leírásból származó egyik részlet, mely ma hangsúlyossá vált számomra: “Mindegyik előre nézve tudott menni. Ahova a Lélek akart menni, oda mentek, nem kellett megfordulniuk, amikor jártak” (Ez 1:12).

Kép forrása: pravmir.com

Kép forrása: pravmir.com

Bővebben…

Amire a szeráfok és a kerubok tanítanak minket bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

4 ok, amiért jó Istenben bízni

“Ezt mondja az ÚR: Átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az ÚRtól pedig elfordul szíve! Olyan lesz, mint a bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az ÚRban bízik, akinek az ÚR a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelen termi gyümölcsét” (Jer 17:5-8).

Fotó: Eduard Bonnin

Fotó: Eduard Bonnin

Bővebben…

4 ok, amiért jó Istenben bízni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Ami Istennek fontos (Jer 12-13. fej.)

1. Istennek fontos, hogy az övé legyen a szívünk: “Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem” (Jer 12:3). Isten arra vágyik, hogy osztatlan szívvel éljünk előtte, és ne két úrnak szolgáljunk. Naponta meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy nem tért-e el Istentől a szívünk, és nem mi foglaltuk-e újra el a trónt életünkben.

2. Istennek fontos, hogy engedelmeskedjünk neki: “De amelyik nem hallgat rám, azt a népet gyökerestül kitépem és elpusztítom” (Jer 12:17). Isten elsődleges szeretetnyelve az engedelmesség. Abból látja meg, hogy szeretjük őt, és osztatlan szívvel szolgáljuk, ha engedelmeskedünk neki. Mit sem ér az olyan vallásosság, amely csak a vasárnapokra korlátozódik. Ha vasárnap éneklünk neki, a hét többi napján pedig nem gondolunk rá, nem engedelmeskedünk neki, akkor valójában nem is ismerjük őt.

3. Istennek fontos, hogy dicsőítsük őt: “Dicsőítsétek Isteneteket, az URat” (Jer 13:16). Az igazi imádat és dicsőítés nem az éneklést jelenti. Jézus azzal dicsőítette meg az Atyát, hogy engedelmeskedett neki még akkor is, amikor ez az életébe került. Akkor tudjuk mi is valóban dicsőíteni Istent, ha — az előző ponttal összhangban — engedelmeskedünk neki. A dicsőítés azt jelenti, hogy örömünket leljük Istenben, és a legnagyobb gyönyörűségünk az, hogy ismerhetjük őt.

Ami Istennek fontos (Jer 12-13. fej.) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás