uncategorized kategória bejegyzései

A keresztény közösség megélésének 4 alapelve

Gyülekezetünkben nemrég a 2Kor 12:14-21 igeszakaszt tanulmányoztuk, melyből a gyülekezeten belüli, testvéri közösség megélésére fókuszáltunk. Pál apostol e szavakkal vezeti be gondolatát: “Íme, most harmadszor készülök hozzátok menni…” (2Kor 12:14a, KNB). A keresztény közösség alapja az, hogy jelen vagyunk egymás életében. Ahogy Isten elérhetővé és megközelíthetővé vált számunkra, úgy kell nekünk is elérhetőnek lennünk egymás számára, de úgy, hogy jelenlétünk a másiknak áldást jelentsen. Hogy ez hogyan valósulhat meg, arra az apostol négy alapelvvel hívja fel a figyelmünket.

Bible-Reading

Kép: steppinginthelight.com

Bővebben…

Reklámok

A keresztény közösség megélésének 4 alapelve bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés, uncategorized

Ökumenikus imahét – 2018

A. Quatit ezt fogalmazta meg az imádságról szóló könyvében: “…az imádság a lehető legkézenfekvőbb mód a felekezetek közötti egység megteremtésére. A legegyszerűbb, a leghatékonyabb együttes cselekvés a közös ima. Az imádságban, a közös istendicsőítésben tudjuk a legkönnyebben felismerni, hogy valóban egyet akarunk. Imádkoznunk kell ezért az egységért… S leghamarabb az imádságban leszünk, vagyunk egyek” (Szüntelenül…, Zöld-S Stúdió, Budapest, 2008. p. 34.). Ennek szellemében ajánlom a nemrég véget ért Aliansz imahét után az Ökumenikus imahét miskolci programjait. Bár az ökumené fogalmához sok negatív gondolat társul, talán kiindulásként Jézus főpapi imáját kellene alapul vennünk, melyben a tanítványok egységéért imádkozott (Jn 17).

Bővebben…

Ökumenikus imahét – 2018 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

A 9 leggyakoribb kifejezés a dicsőítéssel kapcsolatban

Tekintsük át, hogy a Zsoltárok könyvében melyek a leggyakrabban előforduló, Isten dicsőítésével kapcsolatos kifejezések. Ugyanakkor pedig gondoljuk át, hogy hogyan hatnak a személyes imádatunkra, melyet Istennek ajánlunk…

Kép: Ben Shahn

Bővebben…

A 9 leggyakoribb kifejezés a dicsőítéssel kapcsolatban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

3 gondolat az odaszánásról

Pál apostol a korinthusi második levelében (8-9. fejezetek) fontos gondolatokat fogalmaz meg az adakozással kapcsolatban. Talán egyszerűbb lenne elővenni a pénztárcánkat, és valamekkora összeggel megmutatni, hogy mi valóban jó keresztények vagyunk — s ezzel letudni egy hétre minden hívő kötelességünket. Isten azonban ettől többet kér, Pál pedig e két fejezetben másról tanít: a valódi odaszánásról. Nézzük, mi az a három fontos tanulság, amit az apostol közöl velünk!

pic_001

Kép: Tina Vanderlaan / Lightstock

Bővebben…

3 gondolat az odaszánásról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, uncategorized

13+1 igeszakasz a Biblia fontosságáról

Kérdéseinkre a válasz Isten Igéjében található. Nem szükséges az élet minden nehézségében megtalálnunk — saját kárunkon — a megoldást, mert Isten útmutatásról gondoskodott számunkra ahhoz, hogy az életben boldoguljunk. A feladatunk az, hogy ezt az úti kalauzt a kezünkbe vegyük, és ennek megfelelően válasszuk meg életünk irányát, egyre közelebb kerülve Istenhez. A következő gyűjtemény olyan igeszakaszokat tartalmaz, amelyek a Biblia különleges voltára és olvasása fontosságára hívják fel a figyelmünket.

bib_read Bővebben…

13+1 igeszakasz a Biblia fontosságáról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

11 nap vagy 40 év?

Mózes — élete végéhez közeledve — a Második Törvénykönyvben (5Móz, Deuteronomium) összefoglalja a zsidó nép pusztai vándorlásának addigi történetét, és bátorítja őket arra, hogy tartsanak ki Jahve igaz imádatában: “Halld meg Izráel: Az ÚR, a mi Istenünk, egyedül az ÚR! Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked” (5Móz 6:4-6, RÚF). Elmond azonban még egy nagyon érdekes és kijózanító részletet is Izrael pusztai vándorlásával kapcsolatban.

izrael_a_pusztaban Bővebben…

11 nap vagy 40 év? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás, evangéliumi, uncategorized

Az emberi élet jelentősége

“Jelentőségem, jelentőségünk ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, hogy kik és mik vagyunk. Az azonosságunk kérdéséhez. Személyazonosságom végső soron az Istennel való kapcsolatommal függ össze. Nem tudom megérteni, ki vagy mi vagyok, anélkül, hogy megérteném, kicsoda vagy mi Isten. Önmagunk ismerete és istenismeretünk kölcsönösen összefügg egymással… Mindaddig nem tudom azonban önmagam jelentőségét teljesen felfogni, amíg meg nem értem magamat Istennel való kapcsolatomban. Végső soron tehát az antropológia, azaz az embertan, a teológiának, Isten tanulmányozásának egyik alfaja. A mai emberiség válságának oka az antropológia és a teológia, az ember és Isten tanulmányozásának elszakadásában keresendő.” (R. C. Sproul: A keresztyén hit alapigazságai, KIA, Budapest, 2002., pp. 179-180.)
R. C. Sproul

R. C. Sproul

Az emberi élet jelentősége bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

Újszövetségi szótanulmányok a Facebookon

Létrehoztam hogy oldalt, melynek Újszövetségi szótanulmányok a neve, és a Facebbokon elérhető. Egyes igeversekhez fog napi frissítéssel megjelenni egy rövid jegyzet szótári információkkal az ismert és kevésbé ismert görög-magyar és görög-angol szótárakból, magyarázatokból, valamint szövegkritikai megjegyzések a különféle szövegváltozatokkal kapcsolatban. Akit a téma érdekelhet, bátran kövesse és ajánlja az oldalt!

Újszövetségi szótanulmányok

Újszövetségi szótanulmányok

Újszövetségi szótanulmányok a Facebookon bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: görög, miegymás, uncategorized

Mit várunk Isten országától? (4. rész)

Néhány hete, amikor a — kicsit több, mint — másfél éves kislányom, és vele a feleségem kórházban voltak, minden látogatás alkalmával a főbejáratnál elballagtam egy inkubátor mellett. Fa lambériával burkolt bódéban volt elhelyezve, aminek nagy üvegablaka volt, és egy csengőt is elhelyeztek az ajtó mellett. A tetejére pedig a következő felirat volt írva: Csecsemőmentés. Azt a célt szolgálja, hogy túlélési lehetőséget biztosítson azoknak az újszülötteknek, akikről szülei lemondanak. Humánusabb megoldás ez, mint ha az édesanyja egy kukába dobná szatyorba csomagolva.

Kép: lionshare.org

Kép: lionshare.org

Bővebben…

Mit várunk Isten országától? (4. rész) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

Hétkezdő gondolatok: Minek tekintsem a Bibliát?

“A Biblia a vallási ismeret kincstára, és rengeteg gyakorlati alapelvet nyújt az élethez. Mégis sokkal több, mint elfogadandó tények, alkalmazandó szabályok, alapelvek és követendő iránymutatások tankönyve. Isten gyermekei számára sokkal inkább az imakamrához hasonlóan a beszélgetés helye: családi fotóalbum, és az Édesatya élő hangja. Jézus szavai ‘lélek és élet’: a lelkedet gyógyítják meg, és az életedet rakják össze. Nem azért adatott a Biblia, hogy pusztán ‘ismeretet szerezz’ Istenről, hanem hogy megismerd Őt az Írásból a Vele való személyes kapcsolatban, a saját életedben (Jn 17:3, 2Pt 1:2-3, 2:20, 3:18).”
— Dr. Szalai András

Forrás: tearsnsighs.tumblr.com/

Forrás: tearsnsighs.tumblr.com

Hétkezdő gondolatok: Minek tekintsem a Bibliát? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized