uncategorized kategória bejegyzései

Zarándok-imák

Előző bejegyzésemben említettem, hogy megjelent Zarándok-imák című könyvem. Ebben az elmúlt másfél évben keletkezett verses imáim kaptak helyet. Az Olvasó szemét a kötetben Maczek József művészi illusztrációi pihentetik meg. Hogy mi is a célja a könyvnek, azt az egyik vele kapcsolatos vélemény tömören összefoglalja: “Bármilyen napszakban, bármilyen feladat és munkavégzés közben, ezek az imádságok megállítanak. Elgondolkodtatnak. Kizökkentenek. Majd nyugodtabban, tudatosabban és gazdagabb gondolatokkal folytathatom Jézussal a napjaimat…” A Zarándok-imák című könyvem az alábbi linkre kattintva rendelhető meg: >>MEGRENDELEM<<
Reklámok

Zarándok-imák bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló, uncategorized

Megjelent!

Örömmel adom hírül, hogy megjelent Zarándok-imák című könyvem (Golgota Keresztény Gyülekezet, Miskolc, 2018., ISBN 978-963-87036-9-9), melyben saját verses imádságaim kaptak helyet. A borító és a kötetben található illusztrációk Maczek József munkái. A könyvbemutatóra 2018. november 4-én 9.30-kor kerül sor a miskolci Golgota Keresztény Gyülekezet istentiszteletének keretében (helyszín: H-3525 Miskolc, Városház tér 2.), melyen Maczek József festményei és grafikái is kiállításra kerülnek. Erre a rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk! A könyvbemutatót követően pedig hamarosan lehetőség lesz az internetes rendelésre is 1500 Ft + postaköltség áron.

Megjelent! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló, uncategorized

Bonhoeffer és a zsoltárok

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) a 20. század egyik legjelentősebb keresztény teológusa, evangélikus lelkész. A II. világháború idején a Hitler-ellenes német ellenállás támogatója, akit emiatt bebörtönöztek, majd kivégeztek. Kivégzése előtt írt gondolatai a Börtönlevelek. Az illegalitásban működő Finkenwaldi Szeminárium vezetőjeként pedig a Közösségben című írásával ad iránymutatást a keresztény közösségi élethez. Ebből a könyvéből (Harmat, Budapest, 2013) származnak az alábbi szempontjai a zsoltárok imádkozásával kapcsolatban.

bonhoeffer_01

Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945

   Bővebben…

Bonhoeffer és a zsoltárok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

A keresztény közösség megélésének 4 alapelve

Gyülekezetünkben nemrég a 2Kor 12:14-21 igeszakaszt tanulmányoztuk, melyből a gyülekezeten belüli, testvéri közösség megélésére fókuszáltunk. Pál apostol e szavakkal vezeti be gondolatát: “Íme, most harmadszor készülök hozzátok menni…” (2Kor 12:14a, KNB). A keresztény közösség alapja az, hogy jelen vagyunk egymás életében. Ahogy Isten elérhetővé és megközelíthetővé vált számunkra, úgy kell nekünk is elérhetőnek lennünk egymás számára, de úgy, hogy jelenlétünk a másiknak áldást jelentsen. Hogy ez hogyan valósulhat meg, arra az apostol négy alapelvvel hívja fel a figyelmünket.

Bible-Reading

Kép: steppinginthelight.com

Bővebben…

A keresztény közösség megélésének 4 alapelve bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés, uncategorized

Ökumenikus imahét – 2018

A. Quatit ezt fogalmazta meg az imádságról szóló könyvében: “…az imádság a lehető legkézenfekvőbb mód a felekezetek közötti egység megteremtésére. A legegyszerűbb, a leghatékonyabb együttes cselekvés a közös ima. Az imádságban, a közös istendicsőítésben tudjuk a legkönnyebben felismerni, hogy valóban egyet akarunk. Imádkoznunk kell ezért az egységért… S leghamarabb az imádságban leszünk, vagyunk egyek” (Szüntelenül…, Zöld-S Stúdió, Budapest, 2008. p. 34.). Ennek szellemében ajánlom a nemrég véget ért Aliansz imahét után az Ökumenikus imahét miskolci programjait. Bár az ökumené fogalmához sok negatív gondolat társul, talán kiindulásként Jézus főpapi imáját kellene alapul vennünk, melyben a tanítványok egységéért imádkozott (Jn 17).

Bővebben…

Ökumenikus imahét – 2018 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

A 9 leggyakoribb kifejezés a dicsőítéssel kapcsolatban

Tekintsük át, hogy a Zsoltárok könyvében melyek a leggyakrabban előforduló, Isten dicsőítésével kapcsolatos kifejezések. Ugyanakkor pedig gondoljuk át, hogy hogyan hatnak a személyes imádatunkra, melyet Istennek ajánlunk…

Kép: Ben Shahn

Bővebben…

A 9 leggyakoribb kifejezés a dicsőítéssel kapcsolatban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

3 gondolat az odaszánásról

Pál apostol a korinthusi második levelében (8-9. fejezetek) fontos gondolatokat fogalmaz meg az adakozással kapcsolatban. Talán egyszerűbb lenne elővenni a pénztárcánkat, és valamekkora összeggel megmutatni, hogy mi valóban jó keresztények vagyunk — s ezzel letudni egy hétre minden hívő kötelességünket. Isten azonban ettől többet kér, Pál pedig e két fejezetben másról tanít: a valódi odaszánásról. Nézzük, mi az a három fontos tanulság, amit az apostol közöl velünk!

pic_001

Kép: Tina Vanderlaan / Lightstock

Bővebben…

3 gondolat az odaszánásról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, uncategorized

13+1 igeszakasz a Biblia fontosságáról

Kérdéseinkre a válasz Isten Igéjében található. Nem szükséges az élet minden nehézségében megtalálnunk — saját kárunkon — a megoldást, mert Isten útmutatásról gondoskodott számunkra ahhoz, hogy az életben boldoguljunk. A feladatunk az, hogy ezt az úti kalauzt a kezünkbe vegyük, és ennek megfelelően válasszuk meg életünk irányát, egyre közelebb kerülve Istenhez. A következő gyűjtemény olyan igeszakaszokat tartalmaz, amelyek a Biblia különleges voltára és olvasása fontosságára hívják fel a figyelmünket.

bib_read Bővebben…

13+1 igeszakasz a Biblia fontosságáról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

11 nap vagy 40 év?

Mózes — élete végéhez közeledve — a Második Törvénykönyvben (5Móz, Deuteronomium) összefoglalja a zsidó nép pusztai vándorlásának addigi történetét, és bátorítja őket arra, hogy tartsanak ki Jahve igaz imádatában: “Halld meg Izráel: Az ÚR, a mi Istenünk, egyedül az ÚR! Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked” (5Móz 6:4-6, RÚF). Elmond azonban még egy nagyon érdekes és kijózanító részletet is Izrael pusztai vándorlásával kapcsolatban.

izrael_a_pusztaban Bővebben…

11 nap vagy 40 év? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás, evangéliumi, uncategorized

Az emberi élet jelentősége

“Jelentőségem, jelentőségünk ahhoz a kérdéshez kapcsolódik, hogy kik és mik vagyunk. Az azonosságunk kérdéséhez. Személyazonosságom végső soron az Istennel való kapcsolatommal függ össze. Nem tudom megérteni, ki vagy mi vagyok, anélkül, hogy megérteném, kicsoda vagy mi Isten. Önmagunk ismerete és istenismeretünk kölcsönösen összefügg egymással… Mindaddig nem tudom azonban önmagam jelentőségét teljesen felfogni, amíg meg nem értem magamat Istennel való kapcsolatomban. Végső soron tehát az antropológia, azaz az embertan, a teológiának, Isten tanulmányozásának egyik alfaja. A mai emberiség válságának oka az antropológia és a teológia, az ember és Isten tanulmányozásának elszakadásában keresendő.” (R. C. Sproul: A keresztyén hit alapigazságai, KIA, Budapest, 2002., pp. 179-180.)

R. C. Sproul

R. C. Sproul

Az emberi élet jelentősége bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized