uncategorized kategória bejegyzései

A boldog élet 5 végtelenül egyszerű titka

Ha sikeres, boldog és lelkileg gyümölcsöző életet szeretnél élni, fogadd meg ezt az öt egyszerű tanácsot:

1. Reggel ajánld magad az Úr kegyelmébe. “Mert hozzád intézem imádságomat, Uram, halld meg hajnalban szavamat, korán reggel eléd állok és rád vetem pillantásom” (Zsolt 5:4).

2. Dicsérd Őt délben. “Nappal kegyességét küldi nekem az Úr, s… imádkozom éltem Istenéhez” (Zsolt 42:9).

3. Adj hálát Neki este. “Éppen azért békében alszom és megnyugszom, mert te, Uram, különösen megerősítettél a reménységben engem” (Zsolt 4:9).

4. Gondolj Rá éjjel. “Boldog az az ember, aki… az Úr törvényében leli kedvét, s törvényét éjjel-nappal eszében forgatja” (Zsolt 1:1-2).

5. Másnap kezdd újra Vele. “Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te hűséged” (JSir 3:22-23).

Reklámok

A boldog élet 5 végtelenül egyszerű titka bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

Zarándok-imák

Előző bejegyzésemben említettem, hogy megjelent Zarándok-imák című könyvem. Ebben az elmúlt másfél évben keletkezett verses imáim kaptak helyet. Az Olvasó szemét a kötetben Maczek József művészi illusztrációi pihentetik meg. Hogy mi is a célja a könyvnek, azt az egyik vele kapcsolatos vélemény tömören összefoglalja: “Bármilyen napszakban, bármilyen feladat és munkavégzés közben, ezek az imádságok megállítanak. Elgondolkodtatnak. Kizökkentenek. Majd nyugodtabban, tudatosabban és gazdagabb gondolatokkal folytathatom Jézussal a napjaimat…” A Zarándok-imák című könyvem az alábbi linkre kattintva rendelhető meg: >>MEGRENDELEM<<

Zarándok-imák bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló, uncategorized

Megjelent!

Örömmel adom hírül, hogy megjelent Zarándok-imák című könyvem (Golgota Keresztény Gyülekezet, Miskolc, 2018., ISBN 978-963-87036-9-9), melyben saját verses imádságaim kaptak helyet. A borító és a kötetben található illusztrációk Maczek József munkái. A könyvbemutatóra 2018. november 4-én 9.30-kor kerül sor a miskolci Golgota Keresztény Gyülekezet istentiszteletének keretében (helyszín: H-3525 Miskolc, Városház tér 2.), melyen Maczek József festményei és grafikái is kiállításra kerülnek. Erre a rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel várunk! A könyvbemutatót követően pedig hamarosan lehetőség lesz az internetes rendelésre is 1500 Ft + postaköltség áron.

Megjelent! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: könyvajánló, uncategorized

Bonhoeffer és a zsoltárok

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) a 20. század egyik legjelentősebb keresztény teológusa, evangélikus lelkész. A II. világháború idején a Hitler-ellenes német ellenállás támogatója, akit emiatt bebörtönöztek, majd kivégeztek. Kivégzése előtt írt gondolatai a Börtönlevelek. Az illegalitásban működő Finkenwaldi Szeminárium vezetőjeként pedig a Közösségben című írásával ad iránymutatást a keresztény közösségi élethez. Ebből a könyvéből (Harmat, Budapest, 2013) származnak az alábbi szempontjai a zsoltárok imádkozásával kapcsolatban.

bonhoeffer_01

Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945

   Bővebben…

Bonhoeffer és a zsoltárok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

A keresztény közösség megélésének 4 alapelve

Gyülekezetünkben nemrég a 2Kor 12:14-21 igeszakaszt tanulmányoztuk, melyből a gyülekezeten belüli, testvéri közösség megélésére fókuszáltunk. Pál apostol e szavakkal vezeti be gondolatát: “Íme, most harmadszor készülök hozzátok menni…” (2Kor 12:14a, KNB). A keresztény közösség alapja az, hogy jelen vagyunk egymás életében. Ahogy Isten elérhetővé és megközelíthetővé vált számunkra, úgy kell nekünk is elérhetőnek lennünk egymás számára, de úgy, hogy jelenlétünk a másiknak áldást jelentsen. Hogy ez hogyan valósulhat meg, arra az apostol négy alapelvvel hívja fel a figyelmünket.

Bible-Reading

Kép: steppinginthelight.com

Bővebben…

A keresztény közösség megélésének 4 alapelve bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés, uncategorized

Ökumenikus imahét – 2018

A. Quatit ezt fogalmazta meg az imádságról szóló könyvében: “…az imádság a lehető legkézenfekvőbb mód a felekezetek közötti egység megteremtésére. A legegyszerűbb, a leghatékonyabb együttes cselekvés a közös ima. Az imádságban, a közös istendicsőítésben tudjuk a legkönnyebben felismerni, hogy valóban egyet akarunk. Imádkoznunk kell ezért az egységért… S leghamarabb az imádságban leszünk, vagyunk egyek” (Szüntelenül…, Zöld-S Stúdió, Budapest, 2008. p. 34.). Ennek szellemében ajánlom a nemrég véget ért Aliansz imahét után az Ökumenikus imahét miskolci programjait. Bár az ökumené fogalmához sok negatív gondolat társul, talán kiindulásként Jézus főpapi imáját kellene alapul vennünk, melyben a tanítványok egységéért imádkozott (Jn 17).

Bővebben…

Ökumenikus imahét – 2018 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

A 9 leggyakoribb kifejezés a dicsőítéssel kapcsolatban

Tekintsük át, hogy a Zsoltárok könyvében melyek a leggyakrabban előforduló, Isten dicsőítésével kapcsolatos kifejezések. Ugyanakkor pedig gondoljuk át, hogy hogyan hatnak a személyes imádatunkra, melyet Istennek ajánlunk…

Kép: Ben Shahn

Bővebben…

A 9 leggyakoribb kifejezés a dicsőítéssel kapcsolatban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

3 gondolat az odaszánásról

Pál apostol a korinthusi második levelében (8-9. fejezetek) fontos gondolatokat fogalmaz meg az adakozással kapcsolatban. Talán egyszerűbb lenne elővenni a pénztárcánkat, és valamekkora összeggel megmutatni, hogy mi valóban jó keresztények vagyunk — s ezzel letudni egy hétre minden hívő kötelességünket. Isten azonban ettől többet kér, Pál pedig e két fejezetben másról tanít: a valódi odaszánásról. Nézzük, mi az a három fontos tanulság, amit az apostol közöl velünk!

pic_001

Kép: Tina Vanderlaan / Lightstock

Bővebben…

3 gondolat az odaszánásról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, uncategorized

13+1 igeszakasz a Biblia fontosságáról

Kérdéseinkre a válasz Isten Igéjében található. Nem szükséges az élet minden nehézségében megtalálnunk — saját kárunkon — a megoldást, mert Isten útmutatásról gondoskodott számunkra ahhoz, hogy az életben boldoguljunk. A feladatunk az, hogy ezt az úti kalauzt a kezünkbe vegyük, és ennek megfelelően válasszuk meg életünk irányát, egyre közelebb kerülve Istenhez. A következő gyűjtemény olyan igeszakaszokat tartalmaz, amelyek a Biblia különleges voltára és olvasása fontosságára hívják fel a figyelmünket.

bib_read Bővebben…

13+1 igeszakasz a Biblia fontosságáról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: uncategorized

11 nap vagy 40 év?

Mózes — élete végéhez közeledve — a Második Törvénykönyvben (5Móz, Deuteronomium) összefoglalja a zsidó nép pusztai vándorlásának addigi történetét, és bátorítja őket arra, hogy tartsanak ki Jahve igaz imádatában: “Halld meg Izráel: Az ÚR, a mi Istenünk, egyedül az ÚR! Szeresd azért az URat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből! Maradjanak a szívedben azok az igék, amelyeket ma parancsolok neked” (5Móz 6:4-6, RÚF). Elmond azonban még egy nagyon érdekes és kijózanító részletet is Izrael pusztai vándorlásával kapcsolatban.

izrael_a_pusztaban Bővebben…

11 nap vagy 40 év? bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliaolvasás, evangéliumi, uncategorized