Könyveim

Zsoltároskönyv — 150 zsoltár és 28 nap Isten társaságában (Imasarok, Miskolc, 2019., ISBN: 9786150048994). A zsoltárok könyve a zsidó nép és a keresztény egyház imádságos könyve. Az istenkereső emberek mindig áhítattal fordultak ezek felé az imák felé, melyek minden érzelmi állapotban és élethelyzetben inspirációt jelentenek saját imáink megfogalmazásához. Maga Jézus is ismerte és imádkozta a zsoltárokat, példáját követték az apostolok és az első keresztények, és ugyanez figyelhető meg az egyház történelmében is. Ha imaéletünkben fejlődni szeretnénk, és az Istennel való közösség mélyebb megélésére vágyunk, olvassuk és imádkozzuk őket hittel. A további elmélyülést segítik a minden naphoz rendelt imaszándékok, rövid könyörgések és a hitbeli példaképek imádságai, melyek segítenek, hogy a 150 zsoltárt imádkozva valóban megérkezzünk Isten társaságába. 

Zarándok-imák (Golgota Keresztény Gyülekezet, Miskolc, 2018., ISBN: 9789638703699). A Zarándok-imák című könyv Tóth-Simon Károlynak, a miskolci Golgota Keresztény Gyülekezet lelkipásztorának verses imádságait tartalmazza. A kötet nem imakönyv, célja nem az, hogy az olvasó saját imádságai helyett olvassa a benne található imákat. Inkább az a célja, hogy azokat, akik kézbe veszik, saját imádságukban megihlesse, és egy-egy gondolat és kép fölött elcsöndesedésre, elmélkedésre hívja. A könyvet Maczek József festőművész illusztrációi díszítik, melyek néhány vonal és szín alkalmazásával arra hívják a szemlélődő olvasót, hogy a képek cselekményét, üzenetét tovább rajzolja, tovább gondolja, és így segítse őt az imádságban való elmélyülésben. A könyv megvásárolható a CLC Keresztyén Könyvesboltban, vagy megrendelhető ide kattintva

Valláshorizontok (szerk.: Csima Ferenc, Favorit, Budapest, 2013., ISBN: 9789630862356). Milyen fogalmi keretek közé helyezhető el a vallásföldrajz? Valóban meghamisították-e a Bibliát? Miért félrevezető a Zeitgeist (Korszellem) című film érvelése? Miképpen igaz a két „zsidó – három vélemény”; hányféle zsidó vallási közösség van Magyarországon? Hogyan kapcsolható össze exoterizmus, ezoterizmus és vallás? Erre a kérdésekre keresi a válaszokat a Valláshorizontok című kiadványunk, amelynek írásai tudományos alapossággal járnak körül napjainkban fontos és aktuális témaköröket – nemcsak a vallások iránt érdeklődő olvasók számára.

A kötetben szereplő tanulmányok:

  • Pete József: Mi a vallásföldrajz?
  • Papp Sándor: Meghamisították-e a Bibliát?
  • Tóth-Simon Károly: Kritikusan a korszellemről – A Zeitgeist apologetikai vizsgálata
  • Csima Ferenc: A magyarországi zsidóság vallási irányzatai napjainkban
  • Pánczél Hegedűs János: Az elfeledett kemény eledel és az éltető tej (exoterizmus, ezoterizmus és a vallás)