Könyv

Zarándok-imák (Golgota Keresztény Gyülekezet, Miskolc, 2018., ISBN: 9789638703699). A Zarándok-imák című könyv Tóth-Simon Károlynak, a miskolci Golgota Keresztény Gyülekezet lelkipásztorának verses imádságait tartalmazza. A kötet nem imakönyv, célja nem az, hogy az olvasó saját imádságai helyett olvassa a benne található imákat. Inkább az a célja, hogy azokat, akik kézbe veszik, saját imádságukban megihlesse, és egy-egy gondolat és kép fölött elcsöndesedésre, elmélkedésre hívja. A könyvet Maczek József festőművész illusztrációi díszítik, melyek néhány vonal és szín alkalmazásával arra hívják a szemlélődő olvasót, hogy a képek cselekményét, üzenetét tovább rajzolja, tovább gondolja, és így segítse őt az imádságban való elmélyülésben. A könyv megvásárolható a CLC Keresztyén Könyvesboltban, vagy megrendelhető ide kattintva

Valláshorizontok (szerk.: Csima Ferenc, Favorit, Budapest, 2013., ISBN: 9789630862356). Milyen fogalmi keretek közé helyezhető el a vallásföldrajz? Valóban meghamisították-e a Bibliát? Miért félrevezető a Zeitgeist (Korszellem) című film érvelése? Miképpen igaz a két „zsidó – három vélemény”; hányféle zsidó vallási közösség van Magyarországon? Hogyan kapcsolható össze exoterizmus, ezoterizmus és vallás? Erre a kérdésekre keresi a válaszokat a Valláshorizontok című kiadványunk, amelynek írásai tudományos alapossággal járnak körül napjainkban fontos és aktuális témaköröket – nemcsak a vallások iránt érdeklődő olvasók számára. A kötetben szereplő tanulmányok: Pete József: Mi a vallásföldrajz?, Papp Sándor: Meghamisították-e a Bibliát?, Tóth-Simon Károly: Kritikusan a korszellemről – A Zeitgeist apologetikai vizsgálata, Csima Ferenc: A magyarországi zsidóság vallási irányzatai napjainkban, Pánczél Hegedűs János: Az elfeledett kemény eledel és az éltető tej (exoterizmus, ezoterizmus és a vallás)

Reklámok