30 dolog, amit a Szentlélek tesz értünk

Isten szent életre hívott minket, hogy alapelveit követve egyre inkább hasonlóvá váljunk Fiához, Jézus Krisztushoz. Azonban azzal is tisztában volt, hogy erre önmagunktól képtelenek leszünk. Ezért olyan segítségről gondoskodott, melyet el sem tudtunk volna képzelni. Jézusban Isten közöttünk járt. A Szentlélek által azonban Isten nem csupán köztünk van, hanem lakozást vett bennünk, és formál minket. A következő igeversek megmutatják, mit tesz értünk a Lélek, és imádságra ösztönözhetnek minket, hogy felénk végzett szolgálata teljességre juthasson.

Bővebben…

Reklámok

30 dolog, amit a Szentlélek tesz értünk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Néhány egyszerű és követhető alapelv

Gyakran azt mondják, hogy a keresztény hit rendszere bonyolult, és nehéz benne kiigazodni. Az a teológia azonban, melynek nincs hatása az egyszerű hívő emberek gyakorlati életére, értéktelen és hasztalan. Ezért kérték meg Thomas Hopko* atyát (1939-2015), hogy foglalja össze röviden és tömören a Krisztusban való életünk legfőbb alapelveit, melyet bárki képes követni a gyakorlatban. Ő pedig ezt az 55 pontot fogalmazta meg. Amit Hopko összeállított, azt nem kötelező szolgaian követni, még akkor is, ha annak egyes elemei valakinek nem természetesek. Azonban alapelvei között mindenki találhat olyat, mely saját lelki életét gazdagíthatja, vagy épp egyszerűbbé teheti.

Thomas Hopko

Bővebben…

Néhány egyszerű és követhető alapelv bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Ima Isten bennünk való sokszínű munkájáért

“Áldjad, lelkem, az Urat, s egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd el jótéteményeit” (Zsolt 103:1-2, KNB).

Szerető Atyánk, Te mindig ölelésre tárt karokkal közeledsz hozzánk, érdemtelen bűnösökhöz. Köszönjük, hogy Nálad befogadásra lelhettünk.

Gondviselő Istenünk, Te ismered minden lelki és testi szükségünket. Köszönjük, hogy kezedből mindent megkapunk, amit jónak látsz megadni nekünk.

Türelmes Urunk, Te jól ismersz minket, s látod gyengeségeinket is. Hálát adunk azért, hogy mégse mondasz le rólunk, hanem Lelkeddel formálsz minket.

Kegyelmes Alkotónk, Előtted nincs rejtve egyetlen bűnünk sem. Köszönjük, hogy mégis megbocsátasz nekünk, s Veled mindig újra kezdhetjük.

Megváltó Krisztusunk, Te az Egyház Feje vagy. Kiváltság számunkra, hogy ebbe a szent közösségbe hívsz meg minket, ahol együtt telepedhetünk le kenyered és borod asztala körül.

Megszentelő Lélek, ami jót csak tenni tudunk, az mind a Te munkád bennünk. Köszönjük, hogy gyümölcsöt teremsz lelkünkben, s így életünk Isten dicsőségét szolgálhatja.

Ámen.

Ima Isten bennünk való sokszínű munkájáért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Ima a nyolc boldogság megéléséért

Jézus Krisztus a Hegyi Beszéd legelején (Mt 5:3-12) rögtön olyan kihívást intéz hallgatóihoz, melyre nem biztos, hogy fel voltak készülve. A boldogságnak olyan módját mutatja meg nekik, mely addig valószínűleg teljesen ismeretlen volt előttük. Ha pedig mi is őszinték vagyunk, be kell vallanunk, hogy számunkra is nagy nehézséget jelent úgy gondolkodni az igazi boldogságról, ahogy Jézus tette. Ezért érdemes imádkozni, hogy megtalálhassuk azt a boldogságot, amelyre a Mester akar elvezetni minket.

Kép: Roxana, colourbox.com

Bővebben…

Ima a nyolc boldogság megéléséért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

10+1 gondolat az imáról Hilarion metropolitától

Hilarion Alfejev metropolitának Az imádságról címmel jelent meg könyve a Kairosz Kiadónál (Budapest, 2017), melyben rövid fejezetekben velős gondolatokat oszt meg azokkal, akik szeretnének elmélyülni az Istennel való kapcsolatukban. Ebből válogattam össze azokat az idézeteket, melyek számomra a legbeszédesebbek voltak.

Bővebben…

10+1 gondolat az imáról Hilarion metropolitától bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: idézetek, spiritualitás

Ha elfáradtál…

Illés éppen csak túl van prófétai szolgálatának legnagyobb sikerén, amikor életének legnagyobb mélységét tapasztalja meg. Határozott kiállásával és felszólításával igyekezett visszavezetni Izrael népét az igaz Isten imádatához, az Úr pedig egy igazán különleges csodával igazolta saját magát és prófétáját (1Kir 18). Most pedig a próféta menekülni kényszerül, és kimondja azt, ahogyan érzi magát: “Elég volt, Uram, vedd el életemet” (1Kir 19:4, KNB). Isten azonban a próféta segítségére siet…

Bővebben…

Ha elfáradtál… bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gondolatok, spiritualitás

5 ok a zsoltárok imádkozására

Gyülekezetünkben az elmúlt időszakban minden vasárnapi istentiszteletet azzal kezdtünk, hogy felolvastunk egy-egy zsoltárt. Miközben így sorra vettük mind a százötvenet, felértékelődött bennem ezeknek az imáknak a szerepe. Amit megéreztem, összhangban volt zsidó és keresztény hívők több ezer éves tapasztalatával és gyakorlatával, akik személyes és közösségi imaéletük részévé tették a zsoltárokat. Ebben a posztban szeretném bemutatni, hogy milyen okok miatt szoktam a zsoltárokat imádkozni.

23. zsoltár a Vizsolyi Biblia reprint kiadásában, fotó: Nehézy Laci

Bővebben…

5 ok a zsoltárok imádkozására bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Isten előtt elcsöndesedve

A Prédikátor könyve szerint “ideje van… a hallgatásnak és ideje a szólásnak” (Préd 3:7). Olyan tanulság ez, melyet mindannyiunknak meg kell tanulnunk — nem csak az emberekkel folytatott párbeszédünkben, hanem az imaéletünkben is (vö. Zsolt 46:11). A nehézséget az okozza, hogy társadalmunk úgy van berendezkedve, hogy nagyon kevés olyan ébren töltött időnk van, amikor csöndben tudunk lenni. Mégis alapvető fontosságú, hogy a sok zaj közepette megtaláljuk annak módját, hogy elcsöndesedjünk, és lehetőséget adjunk Istennek, hogy a csöndben belénk lásson, megszólítson minket és változást idézzen elő bennünk. Számunkra pedig a csönd ideje nem más, mint lehetőség arra, hogy Istenben gyönyörködjünk.

Bővebben…

Isten előtt elcsöndesedve bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

5 ok arra, hogy újra fölfedezzük a Miatyánkot

Az egyik legismertebb és leggyakrabban elmondott imádság az Úr imája (Miatyánk), melyet a történelmi egyházak előszeretettel alkalmaznak liturgiájukban. Időnként azonban megjelenik modernebb, neoprotestáns és evangéliumi közösségek istentiszteletein is. Arról nem is beszélve, hogy az Úr imája gyülekezeti és felekezeti hovatartozástól függetlenül része lehet az egyéni imaéletnek is. Gondoljuk hát át együtt, miért is lehet hasznos, ha imaéletünk részévé tesszük a Miatyánkot.

Bővebben…

5 ok arra, hogy újra fölfedezzük a Miatyánkot bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Húsvéti gondolatok

Én vagyok Péter. Én vagyok Pilátus. Én vagyok Barabás. Én vagyok a jobb lator. Én vagyok az apostol. Én vagyok Mária Magdolna. És elmondom, mit jelent számomra húsvét, a feltámadás ünnepe.

Bővebben…

Húsvéti gondolatok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás