Engedelmesség

A Biblián elejétől végigvonul az Istennek való engedelmesség. A Törvény summásan fogalmazza meg: Engedelmeskedj Istennek, és áldott leszel; légy engedetlen, és átkot vonsz magadra (5Móz 11:26-28). Az engedelmesség nem más, mint Isten tanításának, akaratának, parancsának meghallása, és annak megfelelő cselekvés, életvitel. Aki engedelmeskedik — nemes egyszerűséggel — azt teszi, amit Isten akar. Nem elég azért imádkozni, hogy “legyen meg a te akaratod”. A Miatyánknak ez a részlete a tetteinkben próbáltatik meg: vajon tényleg annak megfelelően cselekszem-e, amiről tudom, hogy Isten akarata?!

Bővebben…

Reklámok

Engedelmesség bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

3 gondolat az odaszánásról

Pál apostol a korinthusi második levelében (8-9. fejezetek) fontos gondolatokat fogalmaz meg az adakozással kapcsolatban. Talán egyszerűbb lenne elővenni a pénztárcánkat, és valamekkora összeggel megmutatni, hogy mi valóban jó keresztények vagyunk — s ezzel letudni egy hétre minden hívő kötelességünket. Isten azonban ettől többet kér, Pál pedig e két fejezetben másról tanít: a valódi odaszánásról. Nézzük, mi az a három fontos tanulság, amit az apostol közöl velünk!

pic_001

Kép: Tina Vanderlaan / Lightstock

Bővebben…

3 gondolat az odaszánásról bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, uncategorized

“Isten, áldd meg a magyart!”

Imádság Magyarországért
— Szent István ünnepén 

Mennyei Atyánk,
Himnuszunkban, nemzeti imádságunkban így szólítunk meg téged:
“Isten, áldd meg a magyart!”
Vajon akik e szavakat kimondják, hisznek-e, bíznak-e benned?
Add Uram, hogy valahányszor e szavakat énekeljük,
az ne csupán éneklés legyen, hanem hitünknek megvallása.

“Jókedvvel, bőséggel…” — Nélküled egyik sem ér semmit.
Ne adj nekünk jókedvet és örömöt úgy,
hogy nem Krisztusban örvendezünk.
Ne adj nekünk bőséget addig,
míg nem tanulunk meg érte neked hálát adni.

“Nyújts feléje védő kart”
Nem a Te karoddal van a baj, hanem a mi szemünkkel.
Te nyújtod a karod, add, hogy ezt meglássuk.
Jézus Krisztust küldted el,
hogy Királyunk és Megváltónk legyen.
Te annyiszor nyújtottad már benne segítő karod,
mi mégse vettük észre és elutasítottunk Téged.
Adj látó szemet nekünk,
hogy felismerjük jelenléted közöttünk.

“Megbűnhődte már e nép”
Nem mi, hanem Jézus Krisztus bűnhődött
— mégpedig a mi szégyenletes bűneinkért.
Nemzetünk mindaddig sötétségben botorkál,
míg a megbocsátásodat fel nem ismeri.
Adj bűnbánó, hozzád térő szívet
vezetőinknek és népünknek egyaránt.

“…ha küzd ellenséggel…”
Hazánk és Európa veszélyben van, az ellenség fenyegeti.
Mi mégsem nálad keresünk menedéket,
hanem saját erőnkben és bölcsességünkben bízunk.
Urunk, vezesd vissza Magyarországot és Európát
a Te uralmad alá, s így védelmezz meg minket
a keresztény hitben minden fenyegetéstől.

Oly könnyű a Himnuszt elénekelni,
s oly nehéz szembesülni azzal,
hogy hozzád kell térnünk, benned kell bíznunk.
Áldd meg, Uram, népünket a Te meglátásoddal,
a Benned való hittel és bizalommal,
az Irántad való elköteleződéssel,
a Neked való engedelmességgel.

“Isten, áldd meg a magyart”, s hadd lássuk meg,
hogy a legnagyobb áldás nem más,
mint az, hogy a Tieid lehetünk.

“Isten, áldd meg a magyart!” bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Tedd le az okos telefonod, és vedd kézbe a Bibliád!

A főnökömtől kaptam egy okos telefont, és azt mondta: “Most már mindig és mindenhol elérhető leszel, és így meghosszabbodik a munkaidőd.” Természetesen csak viccelt, de van igazság abban, amit mond. Az okos készülékek arra hivatottak, hogy egyszerűbbé tegyék az életünket a különféle aplikációkkal, valójában azonban inkább lefoglalják minden időnket.

Bővebben…

Tedd le az okos telefonod, és vedd kézbe a Bibliád! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi

Lehet, hogy Isten valamit meg szeretne értetni velünk?!

“Szeressétek egymást!” — Jn 13:34a, SZIT

“…szeressétek ti is egymást.” — Jn 13:34b, SZIT

“…szeretitek egymást.” — Jn 13:35, RKB

“…szeressétek egymást…” — Jn 15:12, SZIT

“…szeressétek egymást!” — Jn 15:17, SZIT

“…egymást szeressétek…” — Róm 13:8, RKB

“Titeket pedig gyarapítson az Úr és tegyen bőségessé az egymás és a mindenki iránti szeretetben…” — 1Thessz 3:12, RKB

“…egymást szeressétek…” — 1Thessz 4:9, SZIT

“…mindnyájan legyetek… testvérszeretők…” — 1Pt 3:8, RKB

“…szeressétek egymást…” — 1Pt 4:8, SZIT

“…szeressük egymást…” — 1Jn 3:11, SZIT

“…szeressük egymást…” — 1Jn 3:23, SZIT

“…szeressük egymást…” — 1Jn 4:7, SZIT

“…szeretnünk kell egymást.” — 1Jn 4:11, SZIT

“…szeretjük egymást…” — 1Jn 4:12, SZIT

“Szeressük egymást!” — 2Jn 5, SZIT

Kép: brandxco.com

Lehet, hogy Isten valamit meg szeretne értetni velünk?! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, spiritualitás

Imádság a hivatás betöltéséért

Uram, akkor, amikor oly sok külső hatás ér, és akarja elnyomni a Te szelíd és csöndes hangod a lelkemben, kérlek, jöjj közel hozzám. Légy jelen az életemben, hogy Téged képviselve én is jelen lehessek másokéban. Legyen a Te szereteted az, amit a másik embernek ajándékul adhatok. Ahogyan Te befogadtál engem, tékozló fiadat, úgy hadd fogadjam én is szeretettel azokat, akik rám találnak. Hadd legyen ez általam inkább Rád-találás. Ahogyan Te lehajoltál hozzám, mint a házasságtörő asszonyhoz, és nem a bűneimet számolgattad, hanem kegyelmedbe fogadtál, hadd hajoljak én is le az elesettekhez, hogy fájdalmukat és szükségüket enyhíthessem. Te előbb szerettél engem, de most rajtam a sor, hogy a Te nevedben áldássá legyek mások életében.

Kép: Angelina Grigorenko (pinterest.com)

Imádság a hivatás betöltéséért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Szentlélek. Pünkösd. Reformáció.

A reformáció 500. évében pünkösd vasárnapja van. Ezen a napon a keresztény gyülekezet születését ünnepeljük, amely a Szentlélek jeruzsálemi kitöltetése nyomán történt. Miként a Szentlélek munkája sem egy egyszeri és befejezett tevékenység az életünkben, hanem élethosszig tartó folyamat, úgy a reformáció sem egy történelmi esemény, amelyre idén különös gonddal emlékszünk, hanem ma is tartó folyamat. Karl Barth svájci teológus mondta ezt: Ecclesia semper reformanda est — azaz az egyháznak mindig meg kell újulnia. A következőkben szemügyre veszünk öt területet, ahol a Szentlélek munkája a keresztény egyéni életére és az egész gyülekezetre hatással lehet.

Forrás: The Calvary Distinctives Poster

Bővebben…

Szentlélek. Pünkösd. Reformáció. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: teológia

Egymás terhei és a saját terheink

Avagy: kinek és mit kell hordoznia? A kérdést Pál apostolnak a galatákhoz írott levelében található gondolata veti fel, ahol egymáshoz nagyon közel a magyar bibliafordításokban ezt olvashatjuk: “Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét… Mert mindenki a maga terhét hordozza” (Gal 6:2, 5, RÚF [1]). Most akkor kinek milyen terhet kell hordoznia? Egymásét? Vagy mindenki a magáét? Mit tegyünk, ha engedelmeskedni akarunk a Bibliának? A kérdést segít megérteni, ha közelebbről szemügyre vesszük azt, amit Pál apostol az Újszövetség görög szövegében mond.

Bővebben…

Egymás terhei és a saját terheink bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: görög

Jézus a Király

Keresztényként gyakran hallunk a gyülekezetben vagy olvasunk a Szentírásban buzdítást arra, hogy imádjuk, szolgáljuk és kövessük Jézus Krisztust. Közben pedig soha nem szabad elfelejtenünk, hogy miért is tesszük ezt: azért, mert ő a Nagy Király. A következő igeversek elmélkedésre hívnak, hogy átgondoljuk, hogyan kell viszonyulnunk a Királyunkhoz:

  • Engedelmeskedjünk neki: “Minden úgy legyen, ahogyan akarod, Uram, Királyom; mi a te szolgáid vagyunk” (2Sám 15:15).
  • Kövessük őt: “…bárhol is lesz az én Uram, Királyom, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva” (2Sám 15:21).
  • Szánjuk magunkat oda neki: “Én a te szolgád leszek, ó, Király” (2Sám 15:34).
  • Imádjuk őt: “Leborulok előtted, légy hozzám ezután is jóindulattal, Uram, Királyom” (2Sám 16:4).

Jézus a Király bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliafordítás

Egy kis szövegkritika

Ki vezette ki Izrael népét Egyiptomból? És miért van az, hogy bizonyos fordításokban az Úr, másokban pedig Jézus szerepel Júdás levelének 5. versében? Ha érdekel ez a téma, kattints ide!

Egy kis szövegkritika bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: bibliafordítás, görög, teológia