Isten előtt elcsöndesedve

A Prédikátor könyve szerint “ideje van… a hallgatásnak és ideje a szólásnak” (Préd 3:7). Olyan tanulság ez, melyet mindannyiunknak meg kell tanulnunk — nem csak az emberekkel folytatott párbeszédünkben, hanem az imaéletünkben is (vö. Zsolt 46:11). A nehézséget az okozza, hogy társadalmunk úgy van berendezkedve, hogy nagyon kevés olyan ébren töltött időnk van, amikor csöndben tudunk lenni. Mégis alapvető fontosságú, hogy a sok zaj közepette megtaláljuk annak módját, hogy elcsöndesedjünk, és lehetőséget adjunk Istennek, hogy a csöndben belénk lásson, megszólítson minket és változást idézzen elő bennünk. Számunkra pedig a csönd ideje nem más, mint lehetőség arra, hogy Istenben gyönyörködjünk.

Bővebben…

Reklámok

Isten előtt elcsöndesedve bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

5 ok arra, hogy újra fölfedezzük a Miatyánkot

Az egyik legismertebb és leggyakrabban elmondott imádság az Úr imája (Miatyánk), melyet a történelmi egyházak előszeretettel alkalmaznak liturgiájukban. Időnként azonban megjelenik modernebb, neoprotestáns és evangéliumi közösségek istentiszteletein is. Arról nem is beszélve, hogy az Úr imája gyülekezeti és felekezeti hovatartozástól függetlenül része lehet az egyéni imaéletnek is. Gondoljuk hát át együtt, miért is lehet hasznos, ha imaéletünk részévé tesszük a Miatyánkot.

Bővebben…

5 ok arra, hogy újra fölfedezzük a Miatyánkot bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Húsvéti gondolatok

Én vagyok Péter. Én vagyok Pilátus. Én vagyok Barabás. Én vagyok a jobb lator. Én vagyok az apostol. Én vagyok Mária Magdolna. És elmondom, mit jelent számomra húsvét, a feltámadás ünnepe.

Bővebben…

Húsvéti gondolatok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

10 dolog, amit Jézus tett értünk

Időről időre érdemes átgondolnunk, hogy mit köszönhetünk Jézusnak. Amikor figyelmünket nem az élet nehézségei kötik le, s amikor nem azért szomorkodunk, amink nincs meg, pedig vágyunk rá, hanem hálát adunk azért, amit Istentől kaptunk, az életünk egyszerűbbé válik, és könnyebben meglátjuk benne az apró örömöket is. Ha pedig — húsvét közeledtével — arra gondolunk, amit Krisztus tett értünk, akkor rádöbbenünk, milyen kiváltságos helyzetet élvezhetünk Isten előtt a Megváltónak köszönhetően. Tekintsük hát át, mit köszönhetünk Neki!

Bővebben…

10 dolog, amit Jézus tett értünk bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: gondolatok

A keresztény közösség megélésének 4 alapelve

Gyülekezetünkben nemrég a 2Kor 12:14-21 igeszakaszt tanulmányoztuk, melyből a gyülekezeten belüli, testvéri közösség megélésére fókuszáltunk. Pál apostol e szavakkal vezeti be gondolatát: “Íme, most harmadszor készülök hozzátok menni…” (2Kor 12:14a, KNB). A keresztény közösség alapja az, hogy jelen vagyunk egymás életében. Ahogy Isten elérhetővé és megközelíthetővé vált számunkra, úgy kell nekünk is elérhetőnek lennünk egymás számára, de úgy, hogy jelenlétünk a másiknak áldást jelentsen. Hogy ez hogyan valósulhat meg, arra az apostol négy alapelvvel hívja fel a figyelmünket.

Bible-Reading

Kép: steppinginthelight.com

Bővebben…

A keresztény közösség megélésének 4 alapelve bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: evangéliumi, gyülekezetvezetés, uncategorized

Ima János evangéliumával

A következő imádság célja az, hogy segítsen Jézus Krisztus személyének és munkásságának a szemlélésében. János evangéliuma alapján — fejezetről fejezetre — emeli ki a Megváltó egy-egy jellemvonását, tettét, önkinyilatkoztatását, amelyeket magasztaló imádsággá alakít át a szívünkben.

Bővebben…

Ima János evangéliumával bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Imádság a 23. zsoltárral

“Az Úr az én pásztorom…”
Istenem,
a Veled való kapcsolatomat
nagyban meghatározza az,
hogy kinek látlak Téged,
és kinek önmagam.
Segíts, Uram,
hogy saját magam
a Veled való kapcsolatban találjam meg,
és ne éljek soha Tőled függetlenül.
Ha Te a Pásztor vagy,
hadd legyek én boldogan a Te bárányod.

Bővebben…

Imádság a 23. zsoltárral bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

A Lélek erejével szolgálni

Lukács evangéliuma a negyven napos böjt és a megkísértés története után ezzel a megjegyzéssel folytatja elbeszélését: “Jézus pedig a Lélek erejében visszatért Galileába, és a híre elterjedt az egész környéken” (Lk 4:14, KNB). Ki ne vágyna arra, hogy a keresztény szolgálata ennyire Lélekkel teljes legyen? És ki ne szeretné, hogy a jó híre így terjedjen, s ezáltal hatással lehessen még sokak életére? A kísértés története megmutat három alapvető alkotóelemet, mely a Lélekkel teljes élethez és szolgálathoz nélkülözhetetlen.

Bővebben…

A Lélek erejével szolgálni bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Nagyböjt

Abban egészen biztos vagyok, hogy február 14-e sokaknak jeles esemény lesz (Valentin nap). Azonban abban is biztos vagyok, ettől jóval kevesebb ember számára lesz fontos ez a nap keresztény tartalma miatt. Erre a napra esik ugyanis hamvazó szerda, mely a húsvét előtti nagyböjt kezdete. Érdemes egy kicsit lelassítani, és átgondolni, hogyan tudnánk felkészülni a húsvétra, a feltámadott Úr megünneplésére.

Bővebben…

Nagyböjt bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás

Simeon imaélete

Az imádság nem arról szól, hogy milyen sok dolgot tudunk kérni Istentől, hanem arról, hogy közösségben vagyunk vele és gyönyörködünk benne. Ezt illusztrálja Simeon története, aki fiatal korában árván maradt, és egyedül kényszerült a több ezernyi társával együtt elmenekülni Kisázsiából 1922-ban. Görögországban telepedett le, ahol hamar el kellett kezdenie dolgozni, hogy gondoskodni tudjon saját magáról. Emiatt azonban iskolázatlan és írástudatlan maradt. Egy dologgal azonban mindezek ellenére is rendelkezett: az Istenbe vetett hittel.

Bővebben…

Simeon imaélete bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Kategória: spiritualitás